29/1: Gröna Bilister: Trafikverkets infrastrukturplanering missar klimatmålen

Trafikverkets transportinfrastrukturplanering måste utgå från klimatmålen. Att välja gång, cykel och kollektivtrafik måste bli lika attraktivt, tillgängligt och säkert som för bilar så att resorna med bil kan minska. Det är en viktig pusselbit för att nå klimatmålen. Det måste även bli möjligt att välja mellan flera olika förnybara drivmedel till rimliga priser och förutsättningar i såväl stad som landsbygd. Det skriver Gröna Bilister i sitt remissvar till Trafikverket.

Gröna Bilisters bok Vänd Pyramiden ger många insikter och tips kring hållbar trafikplanering

Vägtrafiken står idag för cirka 30 procent av Sveriges totala koldioxidutsläpp och riksdagen har beslutat att koldioxidutsläppen från inrikes transporter ska minska med 70 procent till år 2030. Trafikverkets inriktningsunderlag behöver därmed lämna förslag på tuffa beslut för att minska koldioxidutsläppen. 

Men tillräckligt verkningsfulla förslag för att främja alternativa färdsätt och flera olika förnybara drivmedel saknas i inriktningsunderlaget. Gröna Bilister anser att Trafikverket lägger allt för liten vikt vid att möjliggöra, underlätta och öka attraktiviteten gällande resande med alternativa färdsätt som gång, cykel och kollektivtrafik. 

– För att kunna nå klimatmålen behövs mer kraftfulla insatser. De borde sträva efter en infrastruktur som uppfyller målen – inte en infrastruktur som baseras på basprognos och business as usual. Det är ingen nyhet att bilens plats i samhället är ifrågasatt, både gällande miljö och klimat men även yta. Därför är det beklämmande att Trafikverkets inriktningsunderlag fortsätter planera för denna norm, säger Marie Pellas, ordförande vid Gröna Bilister.

Gröna Bilister delar Trafikverkets analys gällande behovet av en nationell strategi för en ökad inhemsk produktion och användning av biodrivmedel. Gröna Bilister håller även med om vikten av infrastruktur för snabbladdning i hela Sverige och ett ökat offentligt ansvar för att få denna utbyggnad på plats i närtid. Motsvarande resonemang bör dock föras för att få på plats de sista pusselbitarna i en rikstäckande infrastruktur för tankning av biogas. 

– Med en insats för etablering av biogastankställen på ett fåtal strategiskt utvalda platser kan biogas erbjuda ett kostnadseffektivt alternativ till fossila drivmedel i hela landet. I kombination med kraftfulla satsningar på infrastruktur för elektrifiering och den redan beslutade reduktionsplikten för flytande biodrivmedel börjar vi då närma oss en allt bättre palett av olika lösningar, säger Marie Pellas vidare. 

De offentliga upphandlingarna utgör ett viktigt verktyg för att driva på transportsektorns omställning, exempelvis genomtydliga krav på endast förnybara drivmedel i kombination med den nya miljöbilsdefinitionen och miljölastbilsdefinitionen.

– En stark drivkraft för att få mer infrastruktur på plats för förnybara drivmedel är att Trafikverket agerar föredöme genom att i ännu större utsträckning nyttja de egna upphandlingarna som en drivkraft för transportsektorns omställning, berättar Marie Pellas avslutningsvis.


Läs gärna hela Gröna Bilisters remissvar, som gäller ”Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2022-2033 och 2022-2037, rapport 2020:186)”
Relaterat material
26/3: Gröna Bilister och Klimatpolitiska rådet överens
Klimatpolitiska rådet presenterade igår sin årliga rapport som utvärderar regeringens politik i relation till klimatmålen. Gröna ......

17/4: Mobilisten i fokus när Gröna Bilister lanserar ny guide i hållbart resande
För att nå de svenska klimatmålen behöver vart tredje bil plockas bort från storstäderna till 2030 enligt Trafikverket. I den ny k......

Mobilisten- goda idéer för moderna bilister
Mobilisten är en guide för dig som vill få inspiration att ta dig ur ett bilberoende och resa mer hållbart. Men också för dig som ......

X Shore Eelex 8000 elbåt
X Shore är stor och rymlig, tung och kraftfull – och eldriven och utsläppsfri. Med stora batterier blir räckvidden ändå rimlig. Ma......

Evess Capri elmoped
För en gammal Vespa-älskare och tillika gammal Vespa-ägare så känns det underbart att susa fram genom stan i en eldriven look-a-l......

Candela Seven elbåt
Eldrivna motorbåtar hör skärgården till – vad underbart det är att slippa bullret, inte bidra till övergödning och bottendöd och......

Upp och nedvända världen
Gröna Bilister publicerade förra året boken ”Vänd pyramiden! Planera för en hållbar mobilitet”. Nu skriver Kungliga Autom......