Nyheter

  Nyheter i RSS format
28/11: Swedavia går med i elbilstaxi-initiativet Nollzon
Elbilstaxi flyttar fram sina positioner vid taxiuppställningen utanför terminal 5 vid Stockholm Arlanda Airport. Foto: Marti...
 
 
 
28/11: Fler åker kollektivt. Börjar bussarna och tågen bli fullsatta?
Foto: Skånetrafiken Det är snart bara tio år kvar till år 2030. Tills dess ska transportsektorns klimat-påverkan ha minsk...
 
 
 
15/11: PFAD motas bort som råvara till förnybar diesel
Bildkälla: Wikimedia Commons PFAD är den dominerande råvaran till förnybar diesel i Sverige. Den ökande efterfrågan på PFAD...
 
 
 
Dags att söka oljans källa
Greenpeace protesterar mot norska Statoils planer på att borra efter olja i Arktis. Foto: Will Rose/Greenpeace Denna debatt...
 
 
 
6/11: Ett kliv för klimatet - Fyra nya tankstationer för biogas i Fyrbodal
Hela gröna vägen – fossilfri gränsregion 2030, är ett projekt som drivs av samtliga kommuner i norska Östfold, Follo och sve...
 
 
 
15/6: Sveriges Bussföretag kör in i en återvändsgränd
Replik till Regeringsbeslut hotar miljövänliga bussar. Palm fatty acid destillate (PFAD) är en biprodukt som uppstår vid...
 
 
 

10/12: Gröna Bilister om FN:s klimattoppmöte 

Ett drygt dygn försenat klubbades klimattoppmötet av. Doha levererar inte de nödvändiga utsläppsminskningarna, men utvecklingen går framåt, summerar Mattias Goldmann, Gröna Bilister.

- Vi var många som var oroliga att Doha-mötet skulle sluta i fiasko och icke-beslut, men till slut bestämde sig ordförande att köra över USA och Kina och klubbade igenom besluten trots deras bittra protester. Resolut och viktigt agerat för att klimatfrågan alls ska komma framåt, säger Mattias.

Gröna Bilister stämmer in i kritiken mot att FN-processengår för sakta, med bindande globala mål först 2020, och att de åtaganden som görs, inte på långa vägar räcker för att klara tvågradersmålet. Men man vill ändå peka på tre viktiga områden där processen gått framåt mer än väntat:

1) Kyotoprotokollet får andra åtagandeperiod. Den börjar direkt efter årsskiftet, alltså utan glapp när det nuvarande avtalet löper ut, och gäller fram till 2020, då ett nytt, globalt bindande avtal ska ta vid. 20 % utsläppsminskningar ska nås, vilket EU i praktiken redan klarat. Förutom EU medverkar EES, Schweiz och Australien. Polen och andra länder får behålla sina överskott av utsläppsrätter men alla som skulle kunna köpa dem har förbundit sig att inte göra det.

2) Långsiktigt avtal byggs vidare. Det nya globala avtalet ska börja gälla 2020 och för det vara färdigförhandlat 2015. Därmed är det faktiskt bråttom att verkligen börja förhanda, och i Doha lades riktlinjer för det fortsatta arbetet. Man slog också fast att utsläppsminskningar måste börja ske innan dess, och nästa år ska diskuteras hur det ska ske.

3) Nya pengar för klimatet. Snabbstart-finansieringen för klimatet tar slut 2012, och gapet för att nå 100 miljarder dollar per år till 2020 är stort. I Doha ”uppmanas” länderna att från nästa år finansiera 10 miljarder dollar/år, och bl.a. Storbritannien, Tyskland,Finland och Sverige utlovade fortsatta klimatpengar på mötet.

- Lite i skymundan hände dessutom något historiskt i och med att ”loss&damage” nu kommit med, alltså att i-världen för första gången erkänner att vi kan ha skadeståndsansvar för de klimatförändringar som våra utsläpp orsakat. Jag var övertygad om att USA och kanske även EU skulle stoppa det, men det seglade igenom.

FN-mötet fokuserar inte i sig på fordon eller biobränslen, men de var i fokus för många sidoevent om hur klimatpåverkan snabbare kan minska.

- Den stenhårda biobränsledebatt vi haft i EU fanns knappast alls här, utan seminarium om hur vi kan övergå till 100% förnybar energi hörde till de mest bejublade. På fordonssidan är flyget och sjöfarten i centrum eftersom deras klimatpåverkan fortsatt är så oreglerad, medan FN:s finansieringsmekanismer CDM och NAMA alltmer fokuserar på smart kollektivtrafik och byten till biobränslen, säger Mattias Goldmann. Gröna Bilister har tagit fram ett särskilt mini-PM om NAMA och trafiklösningar för den särskilt intresserade.

Därtill finns fordon och drivmedel med i Climate and CleanAir Coalition, som fokuserar på de kortlivade klimatgaserna metan, marknära ozon, HFC och svart sot. Initiativet, som har Lena Ek som en av sina portalfigurer, fick nya medlemmar och positiv uppmärksamhet för sitt arbete. ”Jag är positivt skeptisk”, säger Mattias. ”Metan finns redan i Kyotoprotokollet och HFC regleras genom Montrealavtalet. Så min oro är att USA, som tog initiativet till CCAC, vill slippa den besvärliga FN-processen och att Sverige lite aningslöst hejar på den utvecklingen. Men samtidigt är jag förhoppningsfull om snabba resultat – det är upp till bevis för CCAC helt enkelt.”

Gröna Bilister har tidigare uttryckt skepsis mot att toppmötet hölls i oljediktaturen Qatar.

- Jag tycker fortfarande att det var fel, men farhågorna att Qatar skulle försöka hindra en överenskommelse kom på skam – i det avgörande läget tog de ledarskapet som behövdes. Och konferensen har lett till en offensiv satsning på solenergi och biobränslen som nog inte hade skett annars. Det är roligt att också fossilbaserade ekonomier börjar ta steg i rätt riktning.

Nästa klimattoppmöte hålls 11-21 november 2013 i Warsawa, Polen.

- Ännu ett tveksamt beslut, Polen är ju det land som hållit emot EU:s klimatambitioner. Nu måste polackerna visa att de förtjänar att leda världens klimatarbete, vilket kräver en radikal ompositionering. Det är ju positivt att det är så nära Sverige; många kan göra sin röst hörd för tuffare klimatpolitik!


Läs Gröna Bilisters reportage om Qatars biobränsle från alger här och se videon här. Se videon om koldioxidavskiljning i bilar här. Se tidigare text om klimattoppmötet här. Läs mini-PM om NAMAs här.
Nyhetsbrev och tidning
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och läs det senaste numret.

Trafik & Miljö är vår tidning med intressanta artiklar från miljöbilsvärlden.

Bli medlem

Du behövs, vi behövs
I Gröna Bilister kan du känna igen dig både med och utan bil. Anmäl medlemskap här.
Våra samarbetspartners
       Bilpoolernas Riksförbund


     


               


Köpa miljöbil eller dela bil?
Följ oss i sociala medier