Avgasrening

Viktigast

  • Om du har en bil med katalysator, se då till att den fungerar som den ska.
  • Vid köp av begagnad bil, låt Bilprovningen, Motormännen eller en verkstad kontrollera bilens katalysator.

Katalysatorn – stort framsteg
Bensindrivna bilar har sedan slutet av 1980-talet utrustats med trestegs katalytisk rening, som drastiskt minskar utsläppen av kväveoxider (NOx), flyktiga kolväten (HC) och kolmonoxid (CO). Katalysatorn brukar betecknas som den tekniska utveckling på våra bilar som betytt mest för att minska på avgasutsläppen.

Den katalysatorförsedda bilen är grovt sett fem gånger renare, vad avser utsläpp av ovan nämnda ämnen, än gamla bilar utan katalysator.

Sett över en bils hela livscykel räknar Naturvårdsverket med att katalysatortekniken minskar utsläppen med ca 80 procent. Hårdare lagkrav, bl.a. när det gäller utsläpp vid kallkörning de första kilometrarna, samt renare drivmedel kommer att minska utsläppen ytterligare.

Katalysatorn påverkar inte utsläppen av växthusgasen koldioxid alls.

Det finns tyvärr nackdelar med katalysatorn också. De metaller som ger effekten är mycket sällsynta och det går åt mycket energi och naturförstörande gruvbrytning för att utvinna dom. Trots återvinning av de sällsynta metallerna när bilar skrotas så räcker det inte till eftersom antalet bilar i världen ständigt ökar.

Relaterat material
Bränslen
För transporter på några mil är en elbil tankad med Bra Miljöval el bäst. Ett annat bra alternativ är en bil som går på något av d......

När byta bil?
...

Marknadens miljöbilar
Hos organisationerna listade här finner Du information om bilar för förnyelsebara drivmedel samt även om mycket bränslesnåla bilar......

Växellådor
...

Tio frågor vid köp
...

Fyrhjulsdrift
En bil med fyrhjulsdrift drar mer bränsle. Räkna som en tumregel med 10 % högre bränsleförbrukning....

Motoralternativ
Vad är FSI, GDI och hybrid-teknik? Vi reder ut begreppen....