Liten säkerhetsordlista

Vad är en bältesförsträckare, ett antisladdsystem och en bromskraftsförstärkare - och vad är det för bra med sådant? Här finner Du svaren.

Bilbälten
Bältesförsträckare

De flesta nya bilar är i dag utrustade med bilbälten med s k bältesförsträckare för de främre sittplatserna. Försträckarna drar vid en kollision automatiskt åt bilbältet i krockögonblicket för att minska kroppens rörelse. Möjligheten att öppna bälteslåset efter en krock påverkas inte av om bilbältet är försett med bältesförsträckare eller inte.
Bälteskraftreducerare

Bälteskraftreducerare minskar kraften mot bröstet vid kraftiga retardationskrafter genom att successivt släppa ut bältet igen efter bältesförsträckarens åtdragning. Systemen hänger ihop. Det man vill åstadkomma är att med försträckaren så snabbt som möjligt få bältet att ligga an mot kroppen (få bort allt slack p.g.a. t.ex. kläder) så att kroppen bromsas upp med bilen vid exempelvis en kraftig inbromsning, och sedan med kraftreduceraren minska eventuella stora krafter som uppstår då bilen slår i något. Bältesförsträckaren drar åt 10-12 cm och kraftreduceraren släpper ut 5-10 cm.

Krockkuddar
  • Krockkudde på förarplats minskar risken för att dödas eller skadas allvarligt vid en olycka med 20-30 % enligt Folksams statistik.
  • Krockkudde på passagerarplats fram minskar risken med 5-10 %.
  • Tillsammans med bilbälte och bältessträckare är reduktion mellan 60 och 70 % jämfört med att inte ha något skydd alls.
Sidokrockkuddar

Skyddseffekt 5-15%. Finns som skydd för enbart bröstkorgen och som skydd för både bröstkorg och huvud. Dessutom finns krockgardiner som skyddar även huvudet vid voltning.

Krockkuddens inverkan på risken för pisksnärtskada

Krockkudden konstruerades framförallt för att minska skallskador vid frontalkrockar, men den har visat sig ha minst lika stor effekt när det gäller att minska pisksnärtskador (se mer nedan).
Barn och krockkuddar

Montera aldrig ett babyskydd eller en bakåtvänd bilbarnstol på en plats utrustad med krockkudde framför sittplatsen såvida krockkudden inte kopplas ur automatiskt när stolen placeras där, eller krockkudden har kopplats ur permanent av en auktoriserad märkesverkstad. Vägverket rekommenderar att krockkudden kopplas ur om det finns någon som helst misstanke om att ett barn eller en kortvuxen person någon gång måste sitta i framsätet.

Det finns system som innebär att passagerarplatsens airbag kopplas ur automatiskt
  • när ingen sitter i stolen
  • om en barnstol med speciell transponder är monterad (ISO FIX)

Nackstöd (pisksnärtskydd)

Vid kollisioner där en bil blir påkörd av en annan bil bakifrån är risken för nackskador hos personer i den främre bilen stor. Risken uppträder redan vid låga hastigheter. En vanlig skada kallas pisksnärtskada (whiplashskada).
Aktiva nackstöd, whiplashskydd, ser till att minska huvudets rörelse i förhållande till överkroppen. Ett fåtal studier visar på ca 40% reducerad risk för skada vid påkörning bakifrån.
Krockkudde minskar också risken för pisksnärtskada (se ovan).

Låsningsfria bromsar
Låsningsfria bromsar (ABS - Antilock Brake System) innebär att bromskraften regleras så att hjulen aldrig låser sig. Fördelen med låsningsfria bromsar är att du kan styra dig ur en farlig situation samtidigt som du bromsar så hårt du kan.
Tekniken minskar risken för att bli inblandad i en olycka i framför allt hala väglag. Man ska dock vara medveten om att bilens stoppsträcka inte nödvändigtvis blir kortare med låsningsfria bromsar. Eftersom du bromsar mer effektivt ökar dessutom risken för att bli påkörd bakifrån och därmed risken för nackskador.
Folksam kände 2003 inte till någon studie som visat en signifikant mindre risk att bli inblandad i en olycka totalt sett.  När man studerat krockar vid halt väglag hade man sett en liten men dock positiv effekt (ofta 5-10% reduktion).
Det är endast på speciella underlag, exempelvis våta och isiga vägar, som systemet kan minska stoppsträckan. På torra vägbanor kan stoppsträckan t.o.m. öka något.


Bromskraftsförstärkare

En bromskraftsförstärkare (BAS/BA - Brake Assisting System) känner av om föraren bromsar hastigt. Systemet hjälper då till att ansätta bromsarna både snabbare och hårdare.
Det är ännu oklart om tekniken höjer säkerheten något nämnvärt.


Antisladdsystem

Ett antisladdsystem, ESP (Electronic Stability Programme), har sensorer som känner av om bilen är på väg att börja sladda. Om fordonet börjar sladda kan systemet bromsa varje hjul individuellt och strypa motoreffekten. Nödvändiga åtgärder bestäms av systemet flera gånger per sekund tills sladden har hävts.
En undersökning visade att det gav en kraftigt reducerad olycksrisk på alla underlag:
  • Alla väglag 22%
  • Vått väglag 32%
  • Snö/is 38%
Relaterat material
Viktigast om säkerhet
Trafiksäkerheten påverkas av kombinationen fordon, förare och färd....

Krocksäkerhet
Det finns stora skillnader i säkerheten hos bilar som till det yttre ser liknande ut. Enligt Folksams statistik från verkliga olyc......