Olja

Syntetiska oljor är bättre för miljön än mineraloljor. Vintertid kan bränsleförbrukningen hos personbilar sjunka med ett par procent när man byter ut mineralolja mot syntetisk motorolja.

De syntetiska motoroljorna har lägre inre friktion och bättre flytegenskaper. Detta ger mindre förluster i motorer och transmissioner och därmed lägre bränsleförbrukning.
Hos personbilar har man registrerat sänkningar av bränsleförbrukningen vintertid med ett par procent när man använder syntetiska motoroljor oljor istället för mineraloljor. Sommartid har det inte varit någon nämnvärd skillnad. Vinsten hänger huvudsakligen samman med den lägre viskositeten (flyttrögheten) hos den syntetiska oljan vid start av kall motor.
Miljötester har även visat på lägre miljö- och hälsofarlighet för de helsyntetiska motoroljorna än för både nya och använda mineraloljor.

Relaterat material
Kylar- o spolar-vätska, batterier
Det finns kylarvätskor som är mer miljövänliga än andra. Ett slutanvänt bilbatteri ska lämnas där du köpt det eller till en av kom......

Hur ska avfallen sorteras?
Farligt avfall lämnas vid någon av kommunens Miljöstationer. Dessa finns ofta vid bensinstationer eller större återvinningscentral......

Biltvätt
Tvätta inte bilen på gatan, gården eller p-platsen. Tvätta bilen när den är varm och det är varmt ute. Om du utnyttjar automattvät......

Däck
Däcken är en ofta bortglömd faktor i bilens miljö- och klimatpåverkan, och när man för en gångs skull talar om däck och miljö är d......

Viktigast om skötsel
God skötsel och service av våra bilar har positivt betydelse för miljön. Detta gäller särskilt äldre bilar....