Kylarvätska, spolarvätska och batterier

Det finns kylarvätskor som är mer miljövänliga än andra. Ett slutanvänt bilbatteri ska lämnas där du köpt det eller till en av kommunens miljöstationer.

Kylarvätska
Använd helst propylenglykol som är mindre giftig än etylenglykol, men töm först kylaren helt på gammal etylenglykol.
Kylarvätskan får inte hällas i avloppet. Den är giftig för reningsverkens mikroorganismer. Lämna till en av kommunens kemavfallsstationer.

Spolarvätska
Se miljövänliga alternativ hos Svanen.

Bilbatterier
Ett slutanvänt bilbatteri ska lämnas där du köpt det eller till en av kommunens miljöstationer.
Batterier med bly i transporteras till Boliden Bergsöe i Landskrona där de tas om hand. Återvunnet bly säljs bland annat till dem som tillverkar nya blybatterier. Bly är visserligen ett stort miljöproblem och är tänkt att på sikt fasas ut ur samhällets kretslopp. Men idag finns inget bra lika billigt alternativ till bly när det gäller till exempel startbatterier för bilar.

Relaterat material
Däck
Däcken är en ofta bortglömd faktor i bilens miljö- och klimatpåverkan, och när man för en gångs skull talar om däck och miljö är d......

Olja
Syntetiska oljor är bättre för miljön än mineraloljor. Vintertid kan bränsleförbrukningen hos personbilar sjunka med ett par proce......

Hur ska avfallen sorteras?
Farligt avfall lämnas vid någon av kommunens Miljöstationer. Dessa finns ofta vid bensinstationer eller större återvinningscentral......

Biltvätt
Tvätta inte bilen på gatan, gården eller p-platsen. Tvätta bilen när den är varm och det är varmt ute. Om du utnyttjar automattvät......

Viktigast om skötsel
God skötsel och service av våra bilar har positivt betydelse för miljön. Detta gäller särskilt äldre bilar....