Biltvätt

Tvätta inte bilen på gatan, gården eller p-platsen. Tvätta bilen när den är varm och det är varmt ute. Om du utnyttjar automattvättar - välj en som använder miljöanpassade tvättmedel och helst också recirkulerar tvättvattnet.


Ren bil med Svanenmärkta medel - och rätt teknik (ur nyhetsbrev från Svanen juni 2008)


När Du tvättar själv
Åk helst till en "Gör-det-själv-hall". Hör med personalen eller miljöförvaltningen att anläggningen har oljeavskiljare i avloppen och att avloppet är anslutet till reningsverk.

Om du har långt till en tvättanläggning och ska tvätta bilen hemma, ställ bilen på gräs eller grus, långt från vattendrag, dagvattenbrunnar och dricksvattenbrunnar. Tvätta aldrig bilen på asfalt eller andra hårdgjorda ytor. Tvättvattnet rinner ner i dagvattensystemet och går kanske orenat vidare ut i närmaste vattendrag där det kan skada växter och djur.

Både i bilschampo och avfettningsmedel finns ämnen, t.ex. tensider, som kan skada eller störa djur och växtlivet i vattenmiljön. Även miljöanpassade bilschampo, tvåltvättmedel och såpa innehåller sådana tensider. Fördelen med miljöanpassade schampon är att deras tensider lättare och snabbare bryts ner i reningsverk och i naturen.

Använd miljöanpassade biltvättmedel (se www.svanen.nu).

Microfiberduk är också ett bra alternativ. Den är statisk och binder därmed damm effektivt. En microfiberduk används torr eller lätt fuktad utan något rengöringsmedel.

Tvätta bilen när den är varm och det är varmt ute. Tvättmedlen fungerar betydligt mer effektivt då.

Spola först av bilen så att smuts löses upp och rinner av. Tvätta med såpa, miljöanpassat diskmedel eller ett miljömärkt bilschampo.

Om bilen är mycket smutsig: Behandla fläckarna med miljömärkt avfettningsmedel före tvätten. Fyll inte högtryckssprutans doseringsdosa med avfettningsmedel! Det är helt onödigt för att lösa smutsen i enstaka fläckar.
Skulle det fortfarande finnas fläckar kvar efter att bilen är avsköljd, ta bort dessa med ett miljöanpassat avfettningsmedel.

Avfettningsmedel innehåller oftast både tensider och lösningsmedel. Det är ännu mer olämpligt att dessa går direkt ut i vattendrag och sjöar.
Rostborttagningsmedel: Medel med syra är bättre än de lösningsmedelbaserade.

Att vaxa bilen är bra för miljön
Vaxa slutligen bilen. Vaxet gör att smutsen inte fastnar lika lätt på bilen och man behöver därför inte tvätta den lika ofta. Det räcker ofta att bara spola av en välvaxad bil med vanligt vatten. Använd vattenbaserade bilvaxer.

Automattvätt

Välj om möjligt en automattvätt som använder miljöanpassade tvättmedel och har recirkulerande tvättvatten. Den tekniken tar bort mellan 80 och 90 procent av föroreningarna ur avloppsvattnet.

Det finns miljömärkta biltvättar. Några av dem hittar Du på www.svanen.nu.

Relaterat material
Olja
Syntetiska oljor är bättre för miljön än mineraloljor. Vintertid kan bränsleförbrukningen hos personbilar sjunka med ett par proce......

Kylar- o spolar-vätska, batterier
Det finns kylarvätskor som är mer miljövänliga än andra. Ett slutanvänt bilbatteri ska lämnas där du köpt det eller till en av kom......

Hur ska avfallen sorteras?
Farligt avfall lämnas vid någon av kommunens Miljöstationer. Dessa finns ofta vid bensinstationer eller större återvinningscentral......

Däck
Däcken är en ofta bortglömd faktor i bilens miljö- och klimatpåverkan, och när man för en gångs skull talar om däck och miljö är d......

Viktigast om skötsel
God skötsel och service av våra bilar har positivt betydelse för miljön. Detta gäller särskilt äldre bilar....