Krocktester och krockskadestatistik

Det finns stora skillnader i säkerheten hos bilar som till det yttre ser liknande ut. Enligt Folksams statistik från verkliga olyckor finns i exempelvis klassen "Större småbilar" bilar som är allt från mer än 15 % sämre än medelbilen till mer än 30 % bättre än medelbilen.

Ska du köpa bil? Ta hjälp i valet av


Krocksäkerhet

Krocksäkerhet redovisas idag på huvudsakligen två sätt:

Krocktester
: Resultat från krocktester är värdefulla när det gäller att göra en första bedömning av säkerhetens hos nya bilmodeller som ännu inte varit inblandade i några olyckor. Nackdelen med resultat från krocktest är att de av ekonomiska skäl bara speglar vad som händer vid ett fåtal typer av olyckor. Ett system för krocktester som vunnit god spridning i Europa är Euro NCAP.
Nytt för hösten 2003 är att Euro NCAP också bedömer bilarnas förmåga att skydda barn. Förmågan presenteras i form av ett eget stjärnbetyg. Bedömningen gäller bilens egenskaper i kombination med den barnsäkerhetsutrustning som biltillverkaren rekommenderar. Den gäller alltså enbart den testade utrustningen.

Analyser av verkliga olyckor
: För bilmodeller som funnits några år och därmed hunnit bli inblandade i flera olyckor ger statistik från de verkliga olyckorna en mer heltäckande bild av modellens säkerhetsegenskaper. I Sverige är Folksam det företag som har det största datamaterialet och den största kompetensen vad gäller analys av verkliga olyckor.

En begränsning i Folksams statistik är den enbart omfattar kollisioner mellan bilar. Detta gynnar tyngre fordon framför lättare. I singelolyckor där en bil kolliderar med något stillastående kan däremot en tung bil vara en nackdel.

Olycksstatistiken visar inte bara bilens säkerhet utan kombinationen förare och bil. Modeller som uppfattas som sportiga eller attraktiva för människor som inte kör säkert är inblandade i fler olyckor.

Krocksäkerheten skiljer sig inte nämnvärt mellan olika motoralternativ eller sedan/kombimodeller.

Risken för fotgängare

Folksams och Euro NCAP:s metoder värderar den passiva säkerheten i bilen, dvs. vad som händer med de åkande i bilen vid en krock. Euro NCAP har dessutom ett prov som bedömer risken att fotgängare skadas vid en kollision. Det handlar bl.a. om hur motorhuven är utformad och hur hård den är.

Mer om Euro NCAP:s metod (länk till Vägverket)

Länk till Euro NCAP:s internationella webbplats


Är stadsjeepen så säker?

Om stadsjeepar (SUV-ar) skriver Folksam: "Genom sin storlek och höga frontstruktur orsakar den tyvärr en kraftigt ökad skaderisk för motpartens passagerare. ... Det är inte heller så att stadsjeepar har en högre egen säkerhet jämfört med övriga personbilar, snarare tvärtom. I krockprov (Euro NCAP) får stadsjeepar generellt sämre resultat vid frontalkollisioner jämfört med vanliga personbilar."

Läs mer hos Folksam.

Relaterat material
Viktigast om säkerhet
Trafiksäkerheten påverkas av kombinationen fordon, förare och färd....

Liten säkerhetsordlista
Vad är en bältesförsträckare, ett antisladdsystem och en bromskraftsförstärkare - och vad är det för bra med sådant? Här finner Du......