Arbetsgivarens möjligheter

Arbetsresorna visar sig ofta ha en framträdande roll när en arbetsplats gör en genomgång av hur verksamheten påverkar miljön.

Det finns också ofta ett intresse för att nå miljöförbättringar genom att förändra personalens resor till och från arbetet.
  • Går det att justera arbetstiderna så att de passar bättre med buss och tågtider?

  • Går det att göra en del av arbetet hemma?

  • Är ni fler som vill ha en justering av tidtabeller och turer och har ni i så all berättat det för länstrafikbolaget?

  • Vad kan du göra för att minska företagets bränsleförbrukning?

  • Kan både du och arbetsgivaren tjäna en slant?
Relaterat material
Viktigast om bränsleförbrukningen
Din körstil och ditt sätt att i övrigt använda och sköta bilen avgör bränsleförbrukningen i minst lika hög grad som ditt val av bi......

Sparsam körning
Genom att förbättra sitt körsätt kan medelbilisten minska sin bränsleförbrukning med upp till 15 procent....

Däcktryck och däcktyper
För lite luft i däcken ger onödig bränsleförbrukning på grund av onödigt stort rullmotstånd! Dessutom förkortas däckens livslängd ......

Last, takbox och släpvagn
Utrustning som ökar luftmotståndet eller bilens vikt, eller båda, ökar bränsleförbrukningen....

Motorvärmare
Motorvärmaren gör nytta en stor del av året – vid upp till +10 graders utomhustemperatur – förutsatt att inkopplingstiden anpassas......