Däcktryck och däcktyper

För lite luft i däcken ger onödig bränsleförbrukning på grund av onödigt stort rullmotstånd! Dessutom förkortas däckens livslängd och risken för att råka ut för en olycka ökar.

Viktigast

 • Kontrollera lufttrycket i däcken varje månad
 • Den gamla tumregeln 2 kg (bar) är ofta ett för litet tryck. Ha 10-15 % högre tryck (dvs. +0,2-0,5 bar) än det som rekommenderas i instruktionsboken. Se värdet i instruktionsboken som minimitryck.
 • Öka lufttrycket när du har mycket last eller flera passagerare

Ha som regel att mäta lufttrycket på kalla däck. Trycket stiger med cirka 0,1 bar per 10° C temperaturstegring hos däcken.

Säkerhet
Om däcken är ojämnt slitna ska de bästa däcken placeras bak oavsett om bilen är fram- eller bakhjulsdriven. Bakdäcken är avgörande för bilens riktningsstabilitet (förklaring - länk till Säkerhet - senare).

 • Däck ska ha ett mönsterdjup av minst 1,6 mm i däckets huvudmönster.
 • Vid färd på väg under perioden 1 december - 31 mars när det är vinterväglag ska motsvarande djup vara minst 3 mm.

För säkerhets skull, byt däck när c:a 3 mm återstår av mönsterdjupet, även på sommardäck. Om slitagevarnaren i däcket syns (en färgmarkering i slitbanan som kommer fram när däcket är så slitet att det bör bytas) är däcket inte godkänt.

Om ringtryckets betydelse …

… för bränsleförbrukningen
Däckets formförändring bildar rullmoståndet på kontaktytan mellan vägbanan och däcket och avgör i stor grad energiförbrukningen.
Om man kör med åttio procent av rekommenderat lufttryck ökar bränsleförbrukningen med cirka tre procent. För en normal bilist innebär det 400-500 kronor extra om året. För en lastbilschaufför eller ett åkeri blir kostnaden mycket större.

… för däckets livslängd
Om man kör med åttio procent av rekommenderat lufttryck minskas däckets livslängd med en femtedel. Kör man med sjuttio procent av rekommenderat lufttryck kan däckets livslängd halveras.

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
Om man kör med åttio procent av rekommenderat lufttryck minskas däckets livslängd med en femtedel.
 


… för säkerheten
Vid en undanmanöver kan fel lufttryck göra att man råkar ut för en allvarlig olycka som inte alls hade behövt inträffa om man haft koll på sina däck.
Källa: Däckbranschens Informationsråd (www.dackinfo.nu)

Däcktyper och deras inverkan på bränsleförbrukningen
Bredare däck (lågprofil) drar mer bränsle än smala, och höghastighetsdäck (se nedan) kräver något mer bränsle än motsvarande däck avsett för lägre hastigheter av samma fabrikat.  Skillnaderna är dock små i jämförelse med att köra med för lågt tryck.

Har du rätt hastighetsbeteckning på dina däck?
Här följer några vanliga hastighetsbeteckningar (symboler) som anger den högsta hastighet som däcket är konstruerat för. Hastigheten avser den s.k. konstruktiva hastigheten och har endast lite med verklig hastighet att göra.

 • Q 160 km/h
 • H 210 km/h
 • S 180 km/h
 • V 240 km/h
 • T 190 km/h
 • W 270 km/h

 

Använd inte dubbade vinterdäck i onödan
Dubbarna sliter loss partiklar från vägytan, vilket gör att partikelhalten i luften ökar (stort hälsoproblem i städer). Dessutom bullrar dubbdäcken mer än odubbade däck. Bullret från dubbdäck är ca 25 procent högre än bullret från odubbade vinterdäck.

 

Relaterat material
Viktigast om bränsleförbrukningen
Din körstil och ditt sätt att i övrigt använda och sköta bilen avgör bränsleförbrukningen i minst lika hög grad som ditt val av bi......

Sparsam körning
Genom att förbättra sitt körsätt kan medelbilisten minska sin bränsleförbrukning med upp till 15 procent....

Last, takbox och släpvagn
Utrustning som ökar luftmotståndet eller bilens vikt, eller båda, ökar bränsleförbrukningen....

Motorvärmare
Motorvärmaren gör nytta en stor del av året – vid upp till +10 graders utomhustemperatur – förutsatt att inkopplingstiden anpassas......

Arbetsgivarens möjligheter
Arbetsresorna visar sig ofta ha en framträdande roll när en arbetsplats gör en genomgång av hur verksamheten påverkar miljön....