10/9: Ny rapport från Gröna Bilister jämför klimatpåverkan hos alla drivmedel i Sverige

Gröna Bilister publicerar idag sin årliga rapport som sammanställer klimatpåverkan hos de drivmedel som säljs i Sverige. Utsläppen från alla förnybara drivmedel är betydligt lägre än från bensin och diesel. El från sol, vind eller vatten ger knappt några utsläpp alls, men om vi inte aktivt väljer sådan el är det bättre för klimatet att köra på biogas.

För att räkna ut klimatpåverkan då vi kör bil måste vi ta hänsyn till utsläppen av växthusgaser som sker vid produktionen och distributionen av drivmedlet, utöver utsläppen vid själva körningen. Detta är ingen exakt vetenskap, men EU har fastställt regler för hur beräkningarna ska gå till. Gröna Bilister använder de mest officiella och aktuella siffrorna från Energimyndigheten, Energimarknads­inspektionen och EU.

– Om vi väljer etanol E85, fordonsgas eller rapsoljediesel RME istället för det fossila alternativet nära på halverar vi utläppen, säger Per Östborn, drivmedelsansvarig på Gröna Bilister. Dessa siffror ska ses som genomsnitt för alla drivmedel som såldes i Sverige år 2014.

– Det bästa biodrivmedlet är biogas, fortsätter Per Östborn. Den minskar klimatpåverkan med knappt tre fjärdedelar jämfört med vanlig bensin. Förnybar diesel (HVO) som görs av slakteriavfall och rester från skogsbruket är egentligen ännu bättre, men än så länge blandas den oftast in i vanlig diesel i lägre halter.

Gör vi inget aktivt miljöval när vi köper el till vår elbil blir utsläppen lägre än om vi kör på etanol E85 eller RME, men högre än om vi kör på biogas. Marginalel tillverkad i kolkondenskraftverk ger ingen klimatnytta alls jämfört med fossil bensin och diesel. Utsläppen från el av sol och vind är däremot så nära noll det går att komma.

– Detta visar att klimatnyttan med elbilar är helt beroende av hur elen produceras, säger Per Östborn. Som enskild konsument är det viktigt att välja miljömärkt el. Just nu är det ingen brist på el i Sverige, så vibehöver inte bekymra oss om den dåliga marginalelen. Men om de laddbara bilarna skulle slå igenom på allvar måste vi se till att utöka produktionen av förnybar el i motsvarande mån.

Här kan du ladda ned Gröna Bilisters nya rapport Drivmedelsfakta 2015.

 

För mer information kontakta:

Per Östborn, drivmedelsansvarig, Gröna Bilister
073 - 819 61 54
per.ostborn@gronabilister.se

Relaterat material
13/7: Hur mycket berättar bränslebolagen om vad vi häller i tanken? Ny granskning från Gröna Biliste
Gröna Bilister har i ett par års tid drivit kampanjen Jag Vill veta, med målet att alla drivmedel ska klimat- och ursprungsmärkas.......

1/7: Klimat- och ursprungsmärkning av drivmedel – var står vi nu och hur går vi vidare?
Gröna Bilister har i ett par års tid drivit kampanjen Jag Vill veta, med målet att alla drivmedel ska klimat- och ursprungsmärkas.......

12/2: Allt mer olja från Ryssland och Nigeria
Energimyndighetens statistik visar att andelen olja från Ryssland och Nigeria i svenska drivmedel ökat drastiskt mellan å......

10/4: Ursprungsmärkning av drivmedel – när ska politikerna vakna
Gröna Bilister har frågat Sveriges riksdagsledamöter om deras inställning till obligatorisk klimat- och ursprungsmärkning av drivm......

21/4: Ursprungsmärkning av drivmedel – St1 tar första steget
Vi kan läsa på fiskpaketet i frysdisken var torsken är fångad. Vi kan välja kravmärkt kaffe och jämföra sockerinnehållet i olika......

Hållbara Drivmedel
Gröna Bilister följer kontinuerligt arbetet för att minska drivmedlens klimatpåverkan och deras negativa påverkan på människa och ......