Upp och nedvända världen

Gröna Bilister publicerade förra året boken ”Vänd pyramiden! Planera för en hållbar mobilitet”. Nu skriver Kungliga Automobilklubben debattartikeln ”Planera för ökad bilism”. Utesluter det ena det andra? Ja, menar Gröna Bilisters ordförande Marie Pellas i denna replik. Men om vi planerar för hållbar mobilitet får vi ofta smidigare bilism på köpet.Anders Ydstedt, KAK, pläderar för en ökad bilism i våra städer i sin debattartikel  i SvD den 25 augusti. Det kan verka självklart att företrädaren för en bilistorganisation vill ge bilen ökat utrymme. Såtillvida gör givetvis Ydstedt sitt jobb. Men frågan är mer komplicerad än så.

Det är ingen nyhet att biltrafiken är en av Sveriges största utmaningar för att nå de klimatmål som följer av Parisavtalet. Sverige behöver minska transportsektorns klimatutsläpp med 70 procent till 2030. Det är ett tufft mål som kräver att biltrafiken minskar. Det räcker inte att endast förlita sig på nya bränslen och elektrifiering, vi behöver även välja andra färdmedel än bilen när det är möjligt. Idag är hälften av alla bilresor i tätorter kortare än fem kilometer. Möjligheterna att välja andra färdmedel är således, för många, goda.

Det är heller ingen nyhet att bilismen i våra tätorter kraftigt påverkar människors hälsa genom de luftföroreningar och partiklar den sprider. Statistiskt sett dör tio personer om dagen av dessa skäl i Sverige – att jämföra med trafikolyckorna som vållar kanske en tiondel så många dödsfall.

Sedan många decennier vet trafikforskarna också att det nästan är omöjligt att bygga bort trängseln för våra städers biltrafik. Ny vägkapacitet leder till ökad biltrafik och snart är trängseln densamma som förut. Däremot är det lätt gjort att förstöra städerna som platser för människor genom att bygga fler vägar.

Infrastrukturen måste bli mycket mer yteffektiv om städer ska kunna utvecklas till platser där människor mår bra och har god livskvalitet. Gång, cykel och kollektivtrafik är då de mest yteffektiva färdmedlen, även med dagens krav på coronaavstånd. Ju fler som färdas till fots, på cykel eller med kollektivtrafik, desto bättre framkomlighet får de bilister som verkligen behöver ta sig fram i staden. Ge ordentligt med plats för gång, cykel och kollektivtrafik så blir det också bättre förutsättningar för de bilister som måste välja bilen!

Detta coronaår har människor i hög grad valt bort kollektivtrafiken och rentav uppmanats att göra det. I stället har många valt just gång och cykel. Vi ser många städer runt om i världen som valt att använda ytor för biltrafik till för att skapa plats för den ökande gång- och cykeltrafiken. Detta är en snabb och billig åtgärd för att öka trafikkapaciteten i en trång stad, och den bidrar direkt till bättre hälsa. Och – paradoxalt nog – den bidrar till en smidigare trafik för de människor som inte har något alternativ till bilen.

Ydstedt ser de ändrade resmönstren som en väckarklocka för kommunerna. Det gör Gröna Bilister också, men en väckarklocka för en mobilitet som främjar miljö, klimat, hälsa, ekonomi samt städer som en plats att leva i.

Marie Pellas, ordförande Gröna Bilister, 1 september 2020


Läs mer
Anders Ydstedt, KAK: Planera för ökad bilism
Relaterat material
Så främjar vi mobilisten
Gröna Bilisters avgående ordförande Johanna Grant delar med sig av tio insikter om hur en samhällsplanering med människan i fokus ......

Jag har fått nog av fina ord om hållbara transporter
Varför är det cyklarna som måste åka i mörka tunnlar och bilarna som får köra vidare på markplan? Varför är det gående som måste s......

Principen som alla älskar – i princip
Sedan åtminstone tjugo år tillbaka har ordet ”fyrstegsprincipen” funnits med i alla trafikplanerares och trafikpolitikers vokabulä......

17/4: Mobilisten i fokus när Gröna Bilister lanserar ny guide i hållbart resande
För att nå de svenska klimatmålen behöver vart tredje bil plockas bort från storstäderna till 2030 enligt Trafikverket. I den ny k......

Anta ett smart nyårslöfte- bli en mobilist!
”Spara pengar”, ”Börja träna”, ”Bli mer klimatsmart”. Nytt år nya ambitioner? Varför inte slå tre flugor i en smäll och anta nyårs......

Färdplan 2030
Ett långsiktigt projekt med fokus på beteendet för att nå transportsektorns klimatmål för år 2030...

10/4 Gröna Bilister släpper ny rapport om effekter av mjuka åtgärder i transportplaneringen
I många av Sveriges kommuner jobbas det enträget med att öka andelen av det hållbara resandet. Förutom investeringar i superbussar......