14/9: Cykelfrämjandet, Föreningen för Sveriges Regionala Energikontor och Gröna Bilister i samarbete

I fjol minskade svenskarnas genomsnittliga körsträcka med 11 procent, till 1 291 mil per bil. Nu inleder Cykelfrämjandet, Föreningen för Sveriges Regionala Energikontor och Gröna Bilister ett samarbete för att säkerställa en fortsatt, långsiktig minskning.

 – Att biltrafiken nu faktiskt minskar betyder minskade föroreningar, lägre klimatpåverkan och minskad risk för trafikolyckor. Vi uppmanar nu landets kommuner att slå fast att biltrafiken ska ha minskat 20 procent till år 2020 och att ta fram konkret politik för att nå målet, säger Gröna Bilisters ordförande Jakob Lagercrantz.

År 2010 var den genomsnittliga körsträckan per person 6 790 km och den genomsnittliga körsträckan per bil 12 910 km. Det är en minskning med 11,1 % jämfört med år 2009, då den genomsnittliga körsträckan per bil var 14 530 km, allt enligt SCB:s nyligen publicerade statistik.

- Många tar fortfarande slentrianmässigt bilen, trots att det är både snabbare, billigare och klimatsmartare att åka kollektivt, cykla eller jobba distans. Vi hoppas att SCB:s nya siffror visar på ett trendbrott, och tänker jobba för att minskningen blir större, säger Margareta Hallander, vice ordförande för Föreningen för Sveriges Regionala Energikontor.

Den lägsta genomsnittliga årliga körsträckan per person har Sundbyberg med 4 060 kim, medan grannkommunen Solna har den högsta, med 11 350 km.

- Satsningen på cykling är en viktig del i att minska bilåkandet. Ökad cykling är också en viktig del i bättre folkhälsa och därför är cykelsatsningar ofta direkt lönsamma för kommunerna, som får fler friska skattebetalare, och landstingen, som spara kostnader som annars går till dyra mediciner, säger Cykelfrämjandets nya ordförande Christian Juul.

I Cykelfrämjandets granskning framgår att bara 60 av 190 svarande kommuner har en skriftlig strategi för att öka cyklingens andel av transporterna, och bara 17 av kommunerna har ett cykelbokslut.

I samband med trafikantveckan 16-22 september arbetar Cykelfrämjandet, Föreningen för Sveriges Regionala Energikontor och Gröna Bilister gemensamt för att stärka alternativen till bilen, med en rad aktiviteter runt om i landet.

För ytterligare information:

Cykelfrämjandet: Christian Juul, 0709-40 55 42

Gröna Bilister: Jakob Lagercrantz 0708-173 808

Föreningen för Sveriges Regionala Energikontor och Hållbar utveckling Väst: Carolina Dolff, 0702 – 11 05 47

Relaterat material
7/4: lokalt klimatinvesteringsstöd
Idag presenterade regeringen en del av sin satsning för att minska Sveriges koldioxidutsläpp, vilket innebär att kommuner......

30/3: Höjd bensinskatt ett nödvändigt första steg – nu blickar vi framåt
Regeringen vill höja energiskatten på fossil bensin och diesel med 44 respektive 48 öre per liter exklusive moms från den 1 januar......

10/2: Dyr snabbladdning sänder fel signaler enligt Gröna Bilister
Snart kommer det att kosta tre kronor per minut att ladda sin elbil med Vattenfalls och Fortums snabbladdare. Försäljning......

18/12: Förbifart Stockholm, en bromskloss för hållbar samhällsutveckling
Gröna Bilister konstaterar att Sveriges riksdagsledamöter inte tar klimatmålen på allvar....

4/11: Tesla Model S är Miljöbästa Bil 2015
Alla fem jurygrupper har olika vinnare, men när totalpoängen räknas samman blir Tesla Model S klar segrare i Gröna Bilist......

28/10: Miljöbästa Bil 2015 - drygt 30 fossiloberoende bilar tävlar i Kista den 3 november
År 2030 ska fordonsflottan vara fossiloberoende. De flesta bilar som tillverkas idag rullar fortfarande på våra vägar då. ......

20/8: Ny rapport från Gröna Bilister jämför klimatpåverkan
Gröna Bilister publicerar idag sin årliga rapport som sammanställer klimatpåverkan hos de drivmedel som säljs i Sverige. Utsläpp......