Projekt

Boksläpp för Vänd pyramiden!

Den 29 augusti 2019 lanserades Fredrik Holms nya bok "Vänd pyramiden! Planera för en hållbar mobilitet" på IVL i Stockholm. Ett femtiotal gäster åt snittar, smuttade på alkoholfritt bubbel och samtalade i kamratlig anda om hur vi ska lyckas vända trafikpyramiden.


Fredrik Holm berättar inlevelsefullt om innehållet i sin nya bok.

Ett viktigt budskap som Fredrik Holm förde fram är att fyrstegsprincipen måste tillämpas mer och bättre för att vi ska lyckas vända trafikpyramiden - så att fotgängaren sätts främst, därefter kollektivtrafiken, cykeln och bilen.

Läs mer om boken Vänd pyramiden! och beställ den i Gröna Bilisters butik.


Många samtal under kvällen kretsade kring frågan om det främst är regeringens eller Trafikverkets ansvar att fyrstegsprincipen på allvar ska komma till praktisk användning.


Sven Hunhammar, måldirektör på Trafikverket

Jens Holm (V), ordförande i trafikutskottet, talar och Fredrik Holm lyssnar.


Susanne Niklasson, kollektivtrafik-förvaltningen Region Dalarna


Lars Strömgren, ordförande i Cykel-främjandet (t.v.) och Lorentz Tovatt (Mp), klimatpolitisk talesperson (t.h.)

Anders Roth (t.h.), mobilitetsexpert på IVL, var kvällens moderator.


Karin Thomasson (Mp), regionråd i Jämtland och Härjedalen

Gustav Hemming (C), regionråd i Stockholm

Per Kågeson läser Fredrik Holms bok. Per är professor emeritus i miljösystemanalys vid KTH och en av Gröna Bilisters grundare.

Anders Gullberg hade många tankar och idéer. Herrar Fredrik Holm, Jens Holm och Sven Hunhammar lyssnar. Anders är sociolog och teknikhistoriker och arbetar för hållbar mobilitet vid KTH.


Relaterat material
Så skapades en cykelstad
År 2018 skrev Gröna Bilister om Västerås och dess ständigt höga placeringar bland större svenska städer vad gäller hur nöjda invån......

Gröna kommuner på väg 2021
För att nå transportsektorns klimatmål för år 2030 måste kommunerna gå före, liksom de gjorde när de låg bakom miljö­bils­- och bi......

5/11: Glesbygden och storstaden leder omställningen av transportsektorn
Vi tar ofta för givet att tätbefolkade områden går före i omställningen till fossilfria transporter, och att glesbygden släpar ef......

Den banbrytande reseappen i Skattungbyn
I norra Dalarna, arton kilometer utanför Orsa, ligger Skattungbyn. En plats där skog sträcker sig så långt ögat skådar och något......

28/11: Fler åker kollektivt. Börjar bussarna och tågen bli fullsatta?
En allt större andel av våra resor görs med kollektivtrafik. Sträckan vi färdas kollektivt ökar också långsamt. Gröna Bilisters ......

Gröna kommuner på väg 2017
För att nå transportsektorns klimatmål för år 2030 måste kommunerna gå före, liksom de gjorde när de låg bakom miljö­bils­- och ......

27/11: Vingåker ett grönt föredöme
Det är 2019 e. kr. och två trender hotar omställningen till fossilfri trafik. I hela Sverige väljer medborgarna allt törstigare ......