Projekt

Boksläpp för Vänd pyramiden!

Den 29 augusti 2019 lanserades Fredrik Holms nya bok "Vänd pyramiden! Planera för en hållbar mobilitet" på IVL i Stockholm. Ett femtiotal gäster åt snittar, smuttade på alkoholfritt bubbel och samtalade i kamratlig anda om hur vi ska lyckas vända trafikpyramiden.


Fredrik Holm berättar inlevelsefullt om innehållet i sin nya bok.

Ett viktigt budskap som Fredrik Holm förde fram är att fyrstegsprincipen måste tillämpas mer och bättre för att vi ska lyckas vända trafikpyramiden - så att fotgängaren sätts främst, därefter kollektivtrafiken, cykeln och bilen.

Läs mer om boken Vänd pyramiden! och beställ den i Gröna Bilisters butik.


Många samtal under kvällen kretsade kring frågan om det främst är regeringens eller Trafikverkets ansvar att fyrstegsprincipen på allvar ska komma till praktisk användning.


Sven Hunhammar, måldirektör på Trafikverket

Jens Holm (V), ordförande i trafikutskottet, talar och Fredrik Holm lyssnar.


Susanne Niklasson, kollektivtrafik-förvaltningen Region Dalarna


Lars Strömgren, ordförande i Cykel-främjandet (t.v.) och Lorentz Tovatt (Mp), klimatpolitisk talesperson (t.h.)

Anders Roth (t.h.), mobilitetsexpert på IVL, var kvällens moderator.


Karin Thomasson (Mp), regionråd i Jämtland och Härjedalen

Gustav Hemming (C), regionråd i Stockholm

Per Kågeson läser Fredrik Holms bok. Per är professor emeritus i miljösystemanalys vid KTH och en av Gröna Bilisters grundare.

Anders Gullberg hade många tankar och idéer. Herrar Fredrik Holm, Jens Holm och Sven Hunhammar lyssnar. Anders är sociolog och teknikhistoriker och arbetar för hållbar mobilitet vid KTH.


Relaterat material
Gröna kommuner på väg 2017
För att nå transportsektorns klimatmål för år 2030 måste kommunerna gå före, liksom de gjorde när de låg bakom miljö­bils­- och ......

27/11: Vingåker ett grönt föredöme
Det är 2019 e. kr. och två trender hotar omställningen till fossilfri trafik. I hela Sverige väljer medborgarna allt törstigare ......

18/11 2019: Hur går omställningen till fossilfri trafik i Sveriges kommuner och län?
Kommunerna är nyckelspelare i omställningen till fossilfri trafik. Idag presenterar Gröna Bilister sin nya rapport "Gröna kommuner......

12/11: ​Gröna Bilister på Hållbara transporter 2019: Trafikverket behöver ändrade spelregler!
Dagens regelverk är så föråldrat att staten lägger krokben för sig själv när den vill minska vägtrafikens utsläpp. I stället går s......

Vänd pyramiden! Planera för en hållbar mobilitet
Vänd pyramiden i trafikplaneringen så att fotgängaren kommer i första rummet! Det ger de bästa förutsättningarna för en hållbar mo......

11/9 2019: Boklansering i Karlstad - Vänd pyramiden!
Den 11 september 2019 lanserades Gröna Bilisters nya bok “Vänd pyramiden! Planera för en hållbar mobilitet” i Karlstad. ...

29/8: Vänd pyramiden! Gröna Bilister lanserar ny bok om trafikplanering med människan i centrum
Vänd pyramiden i trafikplaneringen så att fotgängaren kommer i första rummet! Det ger de bästa förutsättningarna för en hållbar mo......