Våra projekt

Boksläpp för Vänd pyramiden!

Den 29 augusti 2019 lanserades Fredrik Holms nya bok "Vänd pyramiden! Planera för en hållbar mobilitet" på IVL i Stockholm. Ett femtiotal gäster åt snittar, smuttade på alkoholfritt bubbel och samtalade i kamratlig anda om hur vi ska lyckas vända trafikpyramiden.


Fredrik Holm berättar inlevelsefullt om innehållet i sin nya bok.

Ett viktigt budskap som Fredrik Holm förde fram är att fyrstegsprincipen måste tillämpas mer och bättre för att vi ska lyckas vända trafikpyramiden - så att fotgängaren sätts främst, därefter kollektivtrafiken, cykeln och bilen.

Läs mer om boken Vänd pyramiden! och beställ den i Gröna Bilisters butik.


Många samtal under kvällen kretsade kring frågan om det främst är regeringens eller Trafikverkets ansvar att fyrstegsprincipen på allvar ska komma till praktisk användning.


Sven Hunhammar, måldirektör på Trafikverket

Jens Holm (V), ordförande i trafikutskottet, talar och Fredrik Holm lyssnar.


Susanne Niklasson, kollektivtrafik-förvaltningen Region Dalarna


Lars Strömgren, ordförande i Cykel-främjandet (t.v.) och Lorentz Tovatt (Mp), klimatpolitisk talesperson (t.h.)

Anders Roth (t.h.), mobilitetsexpert på IVL, var kvällens moderator.


Karin Thomasson (Mp), regionråd i Jämtland och Härjedalen

Gustav Hemming (C), regionråd i Stockholm

Per Kågeson läser Fredrik Holms bok. Per är professor emeritus i miljösystemanalys vid KTH och en av Gröna Bilisters grundare.

Anders Gullberg hade många tankar och idéer. Herrar Fredrik Holm, Jens Holm och Sven Hunhammar lyssnar. Anders är sociolog och teknikhistoriker och arbetar för hållbar mobilitet vid KTH.


Relaterat material
Vänd pyramiden! Planera för en hållbar mobilitet
Vänd pyramiden i trafikplaneringen så att fotgängaren kommer i första rummet! Det ger de bästa förutsättningarna för en hållbar mo......

Gröna kommuner på väg 2017
För att nå transportsektorns klimatmål för år 2030 måste kommunerna gå före, liksom de gjorde när de låg bakom miljö­bils­- och ......

29/8: Vänd pyramiden! Gröna Bilister lanserar ny bok om trafikplanering med människan i centrum
Vänd pyramiden i trafikplaneringen så att fotgängaren kommer i första rummet! Det ger de bästa förutsättningarna för en hållbar mo......

Går det att bryta bilberoendet?
Trots klagomål på stigande bränslepriser kör landsbygdsbor mer bil nu är för tio år sedan. Däremot minskar bilåkandet i storstad......

2/7: Bilkörandet minskar i storstaden men ökar på landsbygden
En genomsnittlig storstadsbo kör mindre bil nu än för tio år sedan. Men trots klagomål på stigande bränslepriser har bilkörandet......

23/5: Kronoberg visar vägen mot energieffektiva transporter
För att de förnybara och hållbara drivmedlen ska räcka till när vi ställer om till fossilfrihet måste transporterna bli mer ener......

11/4: Tar vi bussen om bussen inte tar sig till till oss?
Om inte berget kommer till Muhammed får Muhammed komma till berget, lyder ordspråket. Gäller det även kollektivtrafiken? Gröna B......