Elbilsläget i Amsterdam

Att förbereda Holland för elbilar kan inte vara svårt. Små avstånd, tätbebyggt, platt, inte särskilt kallt och med ett utmärkt elnät. Amsterdam vill utnyttja fördelarna och etablera sig som elbilshuvudstad. Gröna Bilister och NEA-projektet tittar närmare.


Övergripande intryck
Amsterdam är en cykelstad, precis som Köpenhamn. Cyklisterna dominerar trafikbilden och har ofta lika mycket plats som bilarna, dock får också mopederna köra på cykelbanan. Kollektivtrafiken är väl utbyggd och privatbilismen närmast på undantag, med många gator där bilar inte alls är tillåtna och kanalerna som naturliga hinder. Därmed ställs staden inför dilemmat som inte alls är lika tydligt i Oslo eller Stockholm: Hur påskynda omställningen till avgasfri bilism utan att det minskar andelen som cyklar eller åker kollektivt?

Bilmarknad
Elbilarna och laddhybriderna börjar bli ett vanligt inslag bland bilarna, tack vare att förmånsvärdet på dem är nedsatt till noll och laddinfrastrukturen är väl utbyggd. Därmed går t.ex. närmare hälften av den totala produktionen av laddhybridversionerna av Volvo V60 och Mitsubishi Outlander till Holland. Även Opel Ampera och Nissan Leaf säljer bra, BMW förlade sina premiär-provkörningar av i3 till Amsterdam och Tesla flyttade våren 2013 sitt europeiska huvudkontor hit. 


Till och med 2015 finns € 8.6 miljoner i elbilsstimulans, € 5000 för personbilar och € 40 000 för lastbilar. Fokus är på distributionsfordon, taxi och ”mycket använda bilar”, där man får visa att den bil man ansöker om kommer att ha lång årlig körsträcka. Den beräknade fördelningen är:

  • 800-900 personbilar med lång körsträcka
  • 600-700 distributionsfordon
  • 450 taxi
  • 100 lastbilar

Laddning
Nationellt har 250 snabbladdare upphandlats för att placeras huvudsakligen vid motorvägsavfarter och köpcentra. Antalet snabbladdare ökar snabbt i Amsterdam, bl.a. hos bensinbolagen Total och BP samt hos Taxi-E.

Utbyggnaden av publika laddställen har tagit fart; i mars 2013 passerades 500 och i oktober 2013 var antalet 650. Till år 2015 passeras 2000 publika laddställen. 2012 laddades 713840,05 kWh, motsvarande 4.2 miljoner avgasfria kilometer.  I nuläget används laddställena av cirka 2100 elbilar och laddhybrider.

Sedan 2011 är alla normalladdare av Typ 2 Mode 3, vilket 2013 blev EU-standard. Sedan februari 2011 kan alla laddkort användas på alla laddställen i hela landet, och nu arbetar man med att göra det kompatibelt för hela Europa. Kostnaden för att ladda är den samma överallt.


Nästan alla i Amsterdam parkerar på gatan eftersom man inte har någon egen p-plats. Därför erbjuds varje elbilsägare en laddpunkt av Nuon eller Essent. Den första sattes upp i november 2009, och nu finns 150 privata laddställen som delfinansierats av staden med upp till € 1000. 

Parkering
Elbilar hade gratis parkering till april 2012, nu har den som har elbil istället förtur till parkeringstillstånd, som det i delar av Amsterdam annars är flera års väntetid på. 

Bilpooler
Amsterdam har utfärdat 750 särskilda parkeringstillstånd för eldrivna bilpoolsbilar, som med tillståndet kan stå var som helst utan att betala p-avgift. Därmed behöver de ingen egen p-plats. Daimler-ägda Car2Go är största elbilspoolen, med 300 el-Smart som kan lämnas tillbaks var som helst, när som helst. Amsterdam är första staden i världen där Car2Go enbart har elbilar. 16 000 medlemmar har kör över två miljoner avgasfria kilometer sedan hösten 2011. Car2Go har inte fått någon stimulans från stat eller stad.


Eldrivna transporter
Amsterdam stimulerar eldrivna godstransporter, med en eldriven pråm och hittills två distributionsbolag som enbart har eldrivna lastbilar. Detta har uppnåtts genom delfinansiering på 25%; staden har bidragit med € 4.1 miljoner medan företagen investerat över € 12 miljoner. Totalt har detta lett till inköp av över 350 fordon. Amsterdam deltar i Frevue-arbetet för att få ut fler eldrivna lastbilar. 


Hollands största taxibolag, TCA, skaffade i maj 2011 sin första elbil, och har nu 15 eldrivna ”Londontaxi”. Taxi-E är det första större taxibolaget som kör enbart elbilar, Nissan Leaf. De erhöll det första E-Mobility-priset 2012. I september 2013 passerade taxibolaget en miljon el-kilometer, med bl.a. Heineken och KPMG  som storkunder. 


Läs mer
Relaterat material