19/4: Gröna Bilisters ordförande Marie Pellas får sällskap av flera nya styrelseledamöter

Vid Gröna Bilisters årsmöte den 14 april valdes sju nya ledamöter med djup och bred kompetens in i styrelsen. Marie Pellas fick fortsatt förtroende som föreningens ordförande.

– Jag är tacksam för möjligheten att få fortsätta driva Gröna Bilister framåt och stärka föreningens arbete för hållbar mobilitet, säger Marie Pellas. 2021 blir ett innehållsrikt år där vi vill synas och höras mer i debatter och aktuella frågor.

Marie Pellas fortsätter:

– Gröna Bilister kommer att söka nya samarbeten, och vi kommer så klart också att fortsätta våra klassiska verksamheter och kampanjer, som Miljöbästa bil, Gröna kommuner på väg, och Vi Vill Veta.

På Gröna Bilisters webbsida kan du läsa mer om den nya styrelsen.


För mer information, kontakta

Marie Pellas, ordförande i Gröna Bilister, marie.pellas@gronabilister.se

Relaterat material
Årsmöte 2021
...

4/6: Ny ordförande för Gröna Bilister
Marie Pellas är föreningens nya ordförande....

Styrelse
Du kan skicka e-post till alla styrelseledamöter genom fornamn.efternamn@gronabilister.se...

Årsmöte 2020
På grund av coronaviruset kommer Gröna Bilisters årsmöte skjutas upp till den 28 maj 2020 kl 17.00-19:00. Mötet kommer ske digital......