6/11: Gröna Bilister blir kund hos Ekobanken

Gröna bilister har beslutat att bli kund hos Ekobanken för att bidra positivt till den ekologiska, sociala och kulturella samhällsutvecklingen. 


Bankerna har en viktig roll och ett stort ansvar i hållbarhetsarbetet. Nyligen lanserades världens första Svanenmärkta fonder, där tuffa krav ställs på fondens hållbarhet och transparens. I samband med den ökade förståelsen för de fossila bränslenas negativa miljöpåverkan har även intresset ökat för att ”divestera ur” – att sälja av – aktier och fonder kopplade till fossil energi. 
 
– Vi är en ideell förening som vill påskynda arbetet för en hållbar utveckling, och därför är Ekobanken ett självklart val för oss, säger Johanna Grant, ordförande i Gröna Bilister.
 
Ekobanken är högst rankad hos Fair Finance Guide

Ekobanken är högst rankad hos Fair Finance Guide, ett internationellt initiativ som granskar hur hållbart banker investerar och lånar ut pengar. Spararnas pengar förvaltas på ett transparent och ansvarsfullt sätt och främjar ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart samhälle.
 
– Det känns enormt roligt att Gröna Bilister vill utöka samarbetet och bli kund hos oss. I somras anordnade vi tre seminarier tillsammans i Almedalen, där Ekobanken har en plattform för hållbar utveckling och finans. Vi har krafter som tillsammans verkar för en hållbar utveckling inom våra olika områden, och därför känns det helt naturligt att ha Gröna Bilister som kund och samarbetspartner, säger Kristoffer Lüthi, vice VD för Ekobanken.
 
– Att kunna samarbeta med sin bank kring gemensamma samhällsfrågor är unikt. Hos Ekobanken gör våra pengar nytta, och det är fantastiskt att man kan göra skillnad även genom valet av bank, avslutar Johanna Grant.
 
För mer information, kontakta:
 
Kristoffer Lüthi, vice VD Ekobanken
070-551 77 50
 
Johanna Grant, ordförande Gröna Bilister
073-704 69 82
 
Martin Prieto Beaulieu, presskontakt Gröna Bilister
0702-13 20 55
Relaterat material