12/10: Gröna Bilister svarar på remissen av promemorian ”Miljöinformation om drivmedel”

Gröna Bilister har under parollen Jag Vill Veta i flera år drivit kampanj för att alla drivmedel ska klimat- och ursprungsmärkas vid pumpen. Därför är vi glada att regeringen förbereder ett sådant förslag. Energimyndigheten har fått i uppdrag att utreda hur en märkning bör utformas. Gröna Bilister har nu lämnat sina synpunkter på deras promemoria.

Gröna Bilister är positiva till de flesta av Energimyndighetens förslag. Vi har dock ett par invändningar.

Energimyndigheten svävar på målet om informationen ska finnas på ett klistermärke vid pumpen, eller enbart på drivmedelsbolagens hemsidor. Självklart ska den finnas vid pumpen!

– All forskning visar att informationen måste ges där vi gör våra val för att den ska påverka vårt beteende, säger Per Östborn, drivmedelsansvarig på Gröna Bilister.

Även om det blir klimatmärkning vid pumpen menar Energimyndigheten att det räcker om information om ursprungsländer och råvaror finns på hemsidorna. Självklart bör översiktlig information även om detta finnas vid pumpen!

Att svenska folket är intresserat av sådan information är uppenbart. Två opinionsundersökningar som Gröna Bilister genomfört i samarbete med Novus och St1 visar båda att över 70 % av svenska folket skulle välja bort drivmedel från vissa länder om de fick chansen, till exempel från Ryssland eller Saudiarabien.

Klimatmärkningen är dock central.

– Det blir tufft att nå 2030-målet att transportsektorns klimatpåverkan ska minska med 70 %, säger Johanna Grant, Gröna Bilisters ordförande. För att lyckas måste vi ta till alla medel vi har: regleringar, ekonomiska styrmedel och konsumentupplysning.

Att det kan ge effekt när konsumenterna ges möjlighet att göra upplysta val visas inte minst av att försäljningen av ekologisk mat nu exploderar.Till stor del kan utvecklingen kopplas till dagligvaruhandelns många ekokampanjer och gröna märkningar i butikerna. År 2008 såldes eko-märkta livsmedel för 8 miljarder kronor. År 2016 hade försäljningen ökat till över 25 miljarder, och i år förväntas vi bryta 30-miljardersvallen.

– Den ökade efterfrågan på eko-märkt mat är en internationell trend, säger Johanna Grant. En klimat- och ursprungsmärkning av drivmedel bör utformas så att den kan exporteras till hela EU. I så fall kan Sveriges initiativ bidra till en liknande internationell trend för drivmedel, där efterfrågan på de hållbara alternativen exploderar.

Mer information

Regeringens remiss av Energimyndighetens promemoria Miljöinformation om drivmedel

Gröna Bilisters remissvar

Gröna Bilisters kampanj Jag Vill Veta, med ett förslag på hur en hållbarhetsdeklaration kan utformas.

Novus och Gröna Bilisters opinionsundersökning om Svenska folkets inställning till klimat- och ursprungsmärkning.

Ett TEDx-föredrag av Our Horizons grundare Robert Shirkey, där han betonar hur viktigt det är att varningar och information ges just där vi gör våra val, så att vi inte kan undgå att ta del av dem.

För ytterligare information kontakta

Per Östborn, drivmedelsansvarig, Gröna Bilister
Per.ostborn@gronabilister.se
073 819 61 54

Relaterat material
Politikerna rör om i bränslegrytan – Hur kommer soppan att smaka?
Flera spelregler införs nu som syftar till att göra våra drivmedel hållbara. Vissa beslut påskyndar omställningen till fossilfrihe......

23/2: Remissvar strikt definition av restprodukt
På bara ett par år har PFAD seglat upp som den dominerande råvaran till förnybar diesel i Sverige. PFAD är en biprodukt vid palm......

15/11: PFAD motas bort som råvara till förnybar diesel
Efter att ha samlat stöd från alliansen och vänsterpartiet har övergångsregeringen idag klubbat igenom en förordning som innebär......

30/6: Fortsatt viktigt att få information om drivmedlens klimatpåverkan och ursprung enligt svenska
Novus har för andra gången på uppdrag av Gröna Bilister och St1 kartlagt svenskarnas inställning till klimat- och ursprungsmärknin......

För och emot miljödeklaration
I debatten om klimat- och ursprungsdeklaration av drivmedel på macken har Gröna Bilister varit den mest uttalade förespråkaren, m......

7/9: Alliansen splittrad om palmoljeprodukter i biodrivmedel
Den nuvarande regeringens plan att klassa om palmoljeprodukten PFAD så att den inte längre räknas som restprodukt fördröjdes av ......

Riksdagspartiernas inställning till palmoljeprodukter som råvara till drivmedel
Inför valet har Gröna Bilister frågat företrädare för alla åtta riksdagspartier hur de vill hantera palmolja och PFAD som råvaror ......