15/11 Gröna Bilister: Vi väljer vår framtid

All förändring börjar med ett personligt val. För att göra vettiga val behöver vi kunskap – det gäller i politiken likaväl som vid macken. Därför är det glädjande att regeringen vid rundabordssamtal den 7 november uttryckte sin bestämda avsikt att införa en obligatorisk hållbarhetsdeklaration av alla drivmedel vid mack – just där vi handgripligen väljer bränsle.


Foto: Catrin Arhusiander/Regeringskansliet

Vid rundabordssamtalet deltog miljöminister Karolina Skog och konsumentminister Per Bolund, samt företrädare för drivmedelsbranschen och andra intressenter. Regeringen betraktar denna hållbarhetsdeklaration som ett led i sin nyligen lanserade strategi för hållbar konsumtion.

– Det verkar finnas en tydlig avsikt hos regeringen att införa en hållbarhetsdeklaration före nästa riksdagsval, säger Per Östborn, Gröna Bilisters representant vid rundabordssamtalet. Det framkom att Miljödepartementet redan har börjat utreda hur en sådan hållbarhetsdeklaration kan utformas. Detta gläder oss.

– Mindre glädjande var att drivmedelsbranschen fortsatte i sina gamla hjulspår och framför allt pratade om hinder och problem, fortsätter Per Östborn. Det är dags för dem att ta nästa steg och bidra konstruktivt till att utforma hållbarhetsdeklarationen på bästa sätt. Trots retoriken vet de att en deklaration är möjlig att genomföra, men de känner till fallgroparna bättre än vi entusiaster.

Därför kommer nu Gröna Bilister att vända sig till alla större drivmedelsbolag och till branschorganisationen SPBI och be dem att komma med synpunkter på den första skissen till en hållbarhetsdeklaration.

– En hållbarhetsdeklaration är inte allena saliggörande, säger Per Östborn. Man får se det som ett frö man sår. När konsumenternas kunskap om klimatpåverkan, råvaror och ursprung ökar, så ökar till exempel trycket att förbättra spårbarheten på fossila drivmedel. Detta blir allt viktigare nu när Nordsjöoljan sinar. Vi riskerar att få in allt mer olja som göder auktoritära regimer och som förstör känslig natur, till exempel i Arktis.

– Ökad kunskap skapar också tryck att skärpa de lagstadgade hållbarhetskriterierna så att de även innefattar sociala krav, fortsätter Per Östborn. Det är viktigt inte minst när efterfrågan på biobränslen stiger. Just nu skjuter användningen av förnybar diesel i höjden. Detta kan leda till att användningen av palmolja som råvara ökar, vilket riskerar att skynda på avskogningen i Sydostasien och förstöra livsbetingelserna för lokalbefolkningen.

Under rundabordssamtalet framhöll Jakob Lagercrantz från 2030-sekretariatet att EU och Kalifornien med intresse följer den process som satts igång i Sverige.

– En svensk hållbarhetsdeklaration bör utformas så att EU kan följa tätt efter, säger Johanna Grant, ordförande i Gröna Bilister. Då skulle fröet gro till en planta som snart bär frukt. Införs ett liknande system på andra sidan Atlanten kan Sverige kliva fram som ett verkligt föregångsland och sätta avtryck på den globala drivmedelsmarknaden.

I Kalifornien och i Kanada finns redan etiketter på vissa mackar som varnar för bensinens klimatpåverkan, ungefär som varningstexterna på cigarrettpaketen.

– Personligen tycker jag dock det är bättre att sprida kunskap än att varna, säger Per Östborn. Man visar större respekt för dem som ska välja om man ger dem sakligt underlag än om man moraliserar över deras val. Om kunskapen hos den amerikanska befolkningen ökar är chansen större att de avfärdar den groteska demagogi som de matas med uppifrån, från USA:s blivande president, som sagt att klimathotet är en kinesisk konspiration.

Johanna Grant avslutar:

– Det kanske är dags för oss européer att ge amerikanerna en hjälpande hand så att de håller en rak kurs mot ett transportsystem som inte påverkar klimatet, nu när de ser ut att vingla. Det skulle i så fall vara en gentjänst från 70- och 80-talen då de började ställa skarpa avgaskrav och vi lät oss inspireras.


Läs mer om Gröna Bilisters kampanj Jag Vill Veta:

http://www.gronabilister.se/jagvillveta

För ytterligare information kontakta:

Per Östborn, Drivmedelsansvarig, Gröna Bilister
073 - 819 61 54
per.ostborn@gronabilister.se
Relaterat material
För och emot miljödeklaration
I debatten om klimat- och ursprungsdeklaration av drivmedel på macken har Gröna Bilister varit den mest uttalade förespråkaren, m......

7/9: Alliansen splittrad om palmoljeprodukter i biodrivmedel
Den nuvarande regeringens plan att klassa om palmoljeprodukten PFAD så att den inte längre räknas som restprodukt fördröjdes av ......

Riksdagspartiernas inställning till palmoljeprodukter som råvara till drivmedel
Inför valet har Gröna Bilister frågat företrädare för alla åtta riksdagspartier hur de vill hantera palmolja och PFAD som råvaror ......

Sammanfattning
PFAD (Palm Fatty Acid Distillate) är en biprodukt som uppstår vid palmoljetillverkning. Dess vara eller inte vara som råvara till......

11/6: Sockerrörsfält och oljefält
Förmodligen inte på någotdera stället, om du haft andra alternativ. Den sociala hållbarheten hos våra drivmedel kan bli bä......

9/8: Regeringen beslutar att alla drivmedel ska klimat- och ursprungsdeklareras vid pump
Idag tar regeringen beslut om att införa ett krav i drivmedelsförordningen på att alla drivmedel ska klimat- och ursprungsdeklarer......

Hållbarhetsdeklaration
Här följer tankar kring hur en standardiserad hållbarhetsdeklaration av drivmedel skulle kunna utformas. Vi visar också konkreta ......