19/3: Spanien i fokus på Gröna Bilisters konferens

Den spanska staden Pontevedra kommer i fokus när organisationen Gröna Bilister ordnar sin årliga konferens Mobilitet & Beteende, denna gång i Eskilstuna den 22 mars.Pontevedra, med 80 000 invånare och beläget på Atlantkusten, har blivit omtalad för att ha återskapat en stadskärna där fotgängaren har företräde. Det har lett till en ökad livskvalitet för såväl invånare som besökare. Även stadens butiksägare förefaller nöjda.

César Mosquera, idag vice ordförande i ett kommunförbund som innefattar Pontevedra med omnejd, är inbjuden till Eskilstuna för att berätta om den process som har fått trafiken i stadskärnan att minska med 97 procent på 18 år. Med tydlighet och lyhördhet och i huvudsak med frivillighet som metod har tidigare igenkorkade gator kunnat öppnas upp. Där det förr var kaos, avgaser och olycksrisker går idag fotgängare omkring. Barn kan leka på gatorna och äldre och funktionshindrade kan ta sig fram med lätthet.

– Exemplet Pontevedra är inspirerande på många sätt, säger Gröna Bilisters ordförande Johanna Grant. Staden har redan fått mängder med internationella utmärkelser och lockat till sig många studiebesök. Men så vitt vi vet är det första gången som en delegation från Pontevedra kommer till Sverige. Förutom huvudanförandet på konferensen i Eskilstuna kommer delegationen också att få träffa bl.a. miljöminister Karolina Skog samt företrädare från Eskilstuna kommun och Stockholm stad för erfarenhetsutbyten i samarbete med Gröna Bilister.

Från Pontevedras sida är man mycket imponerad av det svenska trafiksäkerhetsarbetet. Man har sett hur arbetet med den s.k. nollvisionen burit frukt, och själva tillämpat många av de svenska lärdomarna. Man kan också med stolthet berätta att det inte förekommit ett enda dödsfall i innerstadens trafik sedan år 2011.


Mer information:
Konferensen Mobilitet & Beteende 2018 äger rum på Elite Stadshotellet i Eskilstuna torsdag 22 mars kl 09.30-16.00. Bland talarna märks, förutom César Mosquera, också miljöminister Karolina Skog. Läs mer här: www.gronabilister.se/mob2018

Reportage om Pontevedra: www.gronabilister.se/mob2018/pontevedra

Förhandintervju med César Mosquera: www.gronabilister.se/mob2018/cesarmosquera/swedish

För ytterligare information kontakta:
Johanna Grant, ordförande Gröna Bilister
johanna.grant@gronabilister.se

Jesper Johansson, mobilitetsexpert Gröna Bilister
jesper.johansson@gronabilister.se


Konferensen Mobilitet & Beteende 2018 stöds ekonomiskt genom Trafikverkets bidrag till ideella organisationer, via Gröna Bilisters projekt Gröna kommuner på väg.
Relaterat material
I Pontevedra vände man pyramiden upp och ned
Den spanska staden Pontevedra förvandlade sina offentliga ytor från en kaotisk och hårt sliten trafikapparat till offentliga var......

Några frågor till Oskar Henrikson, leg psykolog, inför Mobilitet & Beteende 2018
Oskar Henrikson är legitimerad psykolog och grundare av Psykologifabriken. Han är en av talarna på Gröna Bilisters konferens Mobil......

Några frågor till César Mosquera inför Mobilitet och Beteende 2018
César Mosquera Lorenzo är vice ordförande i Deputacón de Pontevedra, en sammanslutning av 61 kommuner kring staden Pontevedra i no......

Mobilitet och Beteende 2018
Steg för steg mot hållbar mobilitet: Gröna Bilisters årliga konferens Mobilitet & Beteende hålls denna gång i Eskilstuna den 22 ma......

Program Mobilitet och Beteende 2018
...

Några frågor till Karolina Skog inför Mobilitet & Beteende 2018
Miljöminister Karolina Skog är en av talarna på Gröna Bilisters konferens Mobilitet & Beteende i Eskilstuna den 22 mars....

Några frågor till Jessica Westman inför Mobilitet & Beteende 2018
Jessica Westman är doktor i psykologi och och har i sin avhandling undersökt hur barns välmående och prestationsförmåga beror på h......