10/4 Gröna Bilister släpper ny rapport om effekter av mjuka åtgärder i transportplaneringen

I många av Sveriges kommuner jobbas det enträget med att öka andelen av det hållbara resandet. Förutom investeringar i superbussar och nya gång- och cykelvägar, så kallade hårda åtgärder, kompletteras ofta arbetet med mjuka åtgärder för att uppmuntra fler till att ställa bilen och istället resa mer med just gång, cykel och kollektivtrafik. Med vad blir utfallet av dessa mjuka åtgärder? Den frågan besvarar Gröna Bilister i en ny rapport om effekter av beteendepåverkande åtgärder i transportplaneringen.


Beteendepåverkan, eller Mobility Management som det ibland kallas, handlar om att påverka resan innan den har börjat. Trots att flera svenska kommuner länge jobbat framgångsrikt med mjuka åtgärder är många osäkra över nyttan eftersom hårda siffror ofta saknas på vilka effekter som uppstår. Hur många färre bilresor blir det egentligen av en marknadsföringskampanj för vintercyklister? För att uppmuntra fler aktörer till att jobba med beteendet i omställningen till hållbara transporter har Gröna Bilister sammanställt forskning och erfarenheter av olika beteendepåverkansåtgärder. Rapporten Effekter av beteendepåverkande åtgärder inom transportplaneringen: en kunskapssammanställning, ger en tydlig redovisning av resultat som kan åstadkommas vid genomförandet av exempelvis en marknadsföringsinsats, testresenärskampanj, vandrande skolbuss eller mobilitetsplan för skolor och företag. 

- Tanken är att inspirera de som jobbar med mobilitetsfrågor att använda sig mer av Mobility Management för att styra mot ökad andel gång, cykel och kollektivtrafik, säger Johanna Grant, ordförande i Gröna Bilister. Med kvantifierade värden på effekter av sådana åtgärder blir det förhoppningsvis också lättare för personer som jobbar med dessa frågorna att motivera implementeringen av steg 1- och 2-åtgärder enligt Trafikverkets fyrstegsprincip, fortsätter hon. 

Faktaunderlaget är framtaget med stöd från Trafikverket inom ramen för Gröna Bilisters projekt Färdplan 2030, som är en plattform för beteendepåverkande åtgärder i omställningen till en fossiloberoende fordonsflotta 2030. Underlaget är tänkt att uppdateras årligen med nya forskningsresultat och erfarenheter för att kontinuerligt bygga på kunskapsbasen om beteendepåverkande åtgärders effekter. På det viset kan goda exempel lyftas fram som andra kan lära av. 

- Man ska dock tänka på att vi pratar om möjliga effekter, eftersom det är svårt att generalisera sådant som uppstår av kampanjer gjorda i en specifik kontext, till andra sammanhang, säger rapportförfattaren Alfred Andersson, Gröna Bilister. Olika utföranden, rumsliga förhållanden, normer, styrmedel och en mängd andra faktorer påverkar resultatet av beteendepåverkande åtgärder. Men med fler utvärderingar ökar givetvis träffsäkerheten, och vi hoppas få se fler robusta utvärderingar av Mobility Management-projekt framöver, tillägger Alfred Andersson. 

Rapporten lanserades i samband med Gröna Bilisters konferens Mobilitet och Beteende 2018, och finns nu tillgänglig för nedladdning på gronabilister.se

För mer information kontakta: 

Alfred Andersson, Gröna Bilister 
alfred.andersson@gronabilister.se
Relaterat material
15/9: Gröna Bilister har svarat på remissen av utredningen “Stärkt planering för hållbar utveckling”
Gröna Bilister är mycket positiva till att bilens särställning och därmed prioritering i lagstiftningen utmanas i utredningen. A......

Link eldriven kick-bike
Det får väl ses som ett positivt tecken att det kommit en ny delningstjänst för elsparkcyklar – då är pandemins isolering förhop......

Kinto bilpool
En bil står i snitt oanvänd 96 procent av tiden, och många av oss behöver ingen bil i vardagen – särskilt efter pandemins signal ......

30/6: Bra förslag att ge skattelättnad för förmånsscyklar, men mer behövs
Gröna Bilister har svarat på en remiss från finansdepartementet där skattelättander föreslås för dem som tar emot cyklar som anstä......

26/3: Gröna Bilister och Klimatpolitiska rådet överens
Klimatpolitiska rådet presenterade igår sin årliga rapport som utvärderar regeringens politik i relation till klimatmålen. Gröna ......

29/1: Gröna Bilister: Trafikverkets infrastrukturplanering missar klimatmålen
Trafikverkets transportinfrastrukturplanering måste utgå från klimatmålen. Att välja gång, cykel och kollektivtrafik måste bli li......

17/4: Mobilisten i fokus när Gröna Bilister lanserar ny guide i hållbart resande
För att nå de svenska klimatmålen behöver vart tredje bil plockas bort från storstäderna till 2030 enligt Trafikverket. I den ny k......