2/4: Gröna Bilister: Preem Bästa Bränslebolag

Vet bolagen varifrån råoljan till bensinen och dieseln kommer? Kan de säga något om villkoren vid utvinningen? Ställs krav på goda arbetsvillkor vid etanolproduktionen? Alla bolag får både ris och ros vid Gröna Bilisters granskning. Preem får en extra ros och utses till Bästa Bränslebolag 2013.

Biodrivmedel
På fem år har det hänt mycket när det gäller krav på biodrivmedel. EU:s förnybarhetsdirektiv har gjort stor nytta. Klimatpåverkan och ursprung ska redovisas och vissa klimat- och miljökrav måste uppfyllas. Alla svenska drivmedelsbolag bejakar kraven och har fått hållbarhetsbesked från Energi­myndigheten. Flera bolag ställer egna, skarpare krav, och bejakar de tuffare krav som offentliga upphandlare ibland ställer.

Sociala krav omfattas inte av lagen, men bolagen har börjat arbeta med sociala frågor; de har uppförandekoder för sina leverantörer som de följer upp, och de kräver respekt för internationell arbetsrätt.

Fossila drivmedel
– Men varför slipper de fossila drivmedlen strålkastarljuset? frågar sig Jakob Lagercrantz, ordförande i Gröna Bilister. EU släpar benen efter sig och bolagen tar inte första steget.

– Visserligen har bolagen uppförandekoder även för leverantörer av fossila drivmedel, men de kan inte spåra dessa tillbaka till källan. Därmed blir kraven verkningslösa: de kan inte koppla ett givet parti drivmedel till bra eller dåliga produktionsvillkor.

Bolagen arbetar på att ta fram system för att säkra spårbarheten, men det är bråttom. I takt med att nordsjöoljan sinar ökar risken att vi får in olja från diktaturer och från ömtåliga miljöer i Arktis. Snart är också tjärsandsoljan och skifferoljan här – olja som förstör miljö och natur och har betydligt högre klimatpåverkan än konventionell olja.

– Men fuloljan ser likadan ut som vanlig olja och hamnar i samma raffinaderier, fortsätter Jakob Lagercrantz. Bara om leveranserna kan spåras tillbaka till källan kan vi mota Olle i grind.

Miljö- och rättvisemärkningar
Även för förnybara drivmedel finns förbättringspotential, och Gröna Bilister rekommenderar bolagen att kräva internationellt erkända hållbarhets-certifieringar.

– Roundtable on Sustainable Biofuels certifierar alla biodrivmedel, med system för att garantera rimliga arbetsförhållanden, säkerställa lokalbefolkningens tillgång till vatten och odlingsbar mark, och skydda den biologiska mångfalden bortom vad EU:s lagstiftning kräver. Vi är över­tygade om att den som uppfyller dessa krav kan vinna marknadsandelar, säger Mattias Goldmann, som för Gröna Bilister granskar utvecklingsländers potential att leverera hållbara biodrivmedel.

Konsumentinformation
Bolagen är dåliga på att redovisa sitt hållbarhetsarbete för konsumenterna. Inget bolag ger allsidig information om drivmedlens klimatpåverkan och ursprung vid mack. Informationen på hemsidorna är fragmentarisk.

– Det är dags för en hållbarhetsdeklaration vid pumpen, säger Jakob Lagercrantz. Då kan vi konsumenter driva utvecklingen åt rätt håll genom att välja bort de sämsta alternativen.

Per Östborn, projektledare för Gröna Bilisters granskning, kommenterar:

– I väntan på detta försöker vi hjälpa konsumenterna genom att i vår granskningsrapport redovisa klimatpåverkan från alla drivmedel på den svenska marknaden. Vi redovisar också klimatpåverkan och ursprung bolag för bolag, i den mån vi lyckats få fram sådana uppgifter.

Vilket bränslebolag är bäst?
– Alla bolag gör bra saker, säger Per Östborn. OKQ8 är bäst på att redovisa det egna hållbarhets­arbetet. St1 satsar på etanol tillverkad av avfall. Statoil väljer aktivt bort sämre förnybara råvaror som amerikansk majsetanol och palmolja. Fordonsgas Svanenmärker sin gas. Svensk Biogas säljer det bästa drivmedlet; deras fordonsgas består mestadels av biogas de tillverkar själva av avfall.

Bolagen är sinsemellan olika och det är vanskligt att jämföra dem. Gröna Bilister vill ändå lyfta fram det bolag som utifrån sina förutsättningar kommit längst i hållbarhetsarbetet. Då har vi har en klar vinnare: Gröna Bilister utser Preem till Bästa Bränslebolag 2013.

– Preem har gjort en stor insats genom sin satsning på diesel med hög andel biodiesel gjord av tallolja, säger Jakob Lagercrantz. Nu följer andra bolag efter och andelen biodiesel i dieseln ökar.

– Preem arbetar också konkret för att minimera växthusgasutsläppen såväl vid produktionen som vid distributionen av bränslena, fortsätter Jakob Lagercrantz. Målet är det koldioxidneutrala raffinaderiet.

Per Östborn fyller i:

– Dessutom är Preem är det enda bolag som ger samlad information om sina egna drivmedels klimatpåverkan på hemsidan. Tillsammans med Statoil rapporterar de lägst klimatpåverkan från sin etanol. Näst efter Svensk biogas har de högst andel biogas i fordonsgasen.


Läs Gröna Bilisters rapport här.


För mer information kontakta:
Jakob Lagercrantz, ordförande Gröna Bilister
Jakob.lagercrantz@gronabilister.se
0708 – 17 38 08

Mattias Goldmann, presskontakt Gröna Bilister
Mattias.goldmann@gronabilister.se
0703 – 09 00 45

Per Östborn, projektledare för granskningen
Per.ostborn@gronabilister.se
0738 – 19 61 54


Läs också Gröna Bilisters remissvar på EU:s förslag kring biodrivmedel och infrastruktur för alternativa drivmedel. Läs mer om Gröna Bilisters arbete med biodrivmedel från tredje världen här.
Relaterat material
24/2: Regler för miljödeklaration av drivmedel träder i kraft idag
Energimyndighetens föreskrifter om hur drivmedel ska miljödeklareras träder nu i kraft. Senast den 1 oktober ska miljödeklaratione......

Remissvar: reduktionsplikten 2.0
Gröna Bilister har svarat på regeringens remiss av en uppdaterad reduktionsplikt. Vi applåderar ambitiösa reduktionsnivåer år 2030......

7/12: Vi Vill Veta – Miljöinformation om drivmedel redovisas i ny rapport från Gröna Bilister
I år skulle de drivmedel som säljs i Sverige ha miljödeklarerats vid pump och laddplats. Men införandet av systemet sköts upp ti......

5/1: Nu är världens första klimatvarningar på bensinpumpar på plats i Cambridge, MA
Precis före årsskiftet fästes varningsmärken på alla bensinpumpar i Cambridge, MA. De varnar för stor påverkan på hälsa, miljö oc......

3/7: Kraftringen först att miljödeklarera drivmedel
Den lagstadgade miljödeklarationen av drivmedel vid pump har fördröjts till 2021. Det skånska energiföretaget Kraftringen tar nu......

Sammanfattning
PFAD (Palm Fatty Acid Distillate) är en biprodukt som uppstår vid palmoljetillverkning. Dess vara eller inte vara som råvara till......

Bra Miljöval har blivit ett sämre miljöval
Naturskyddsföreningen har länge verkat för att palmoljeprodukter av miljöskäl inte ska användas i biodrivmedel. Samtidigt tillåt......