26/3: Det är dags att redovisa bränslenas klimatpåverkan och ursprung vid pumpen

Vi kan läsa på fiskpaketet i frysdisken var torsken är fångad. Vi kan välja kravmärkt kaffe. Vi kan jämföra sockerinnehållet i olika sorters müsli. Men vi kan inte jämföra bränslenas klimatpåverkan när vi tankar. Vi vet ingenting om förhållandena vid produktionen eller varifrån råvarorna kommer. Det är dags nu.

Numera finns ett etablerat system inom EU att beräkna ett drivmedels klimatpåverkan i livscykelperspektiv (well-to-wheels). Drivmedelsbolagen ska varje år rapportera ursprung och klimatpåverkan hos sina biodrivmedel till Energimyndigheten, och garantera att vissa klimat- och naturskyddsvillkor respekteras. Kraven på de fossila drivmedlen har halkat efter, men ursprungsland måste redovisas.

  – Informationen finns, säger Jakob Lagercrantz, ordförande i Gröna Bilister. Det är dags att konsumenterna får ta del av den. Får vi möjlighet att göra upplysta val kan vi sopa bort de sämsta alternativen från marknaden. Ta till exempel den sämre majsetanolen från USA som har låg klimatnytta, eller olja från Sibirien, där stora läckage förstör naturen och försämrar lokalbefolkningens livsvillkor.

– Oljan i Nordsjön sinar, fortsätter Jakob Lagercrantz, och vi importerar allt mer olja från Ryssland. Om vi inte kräver detaljerad redovisning smyger sig snart riktigt ful tjärsandsolja från Kanada och Venezuela in i Sverige. För att inte tala om den kritiserade skiffergasen som redan är en stor produkt i USA.

Sociala krav på drivmedel saknas i lagtexten. Arbetsförhållandena vid produktionen regleras inte. Vi kan inte vara säkra på att lokalbefolk­ningen inte drabbas av föroreningar, vattenbrist eller brist på odlingsbar mark. En hållbarhetsdeklaration vid pumpen bör ge utrymme för fri­villiga märkningar som garanterar anständiga villkor.

Mattias Goldmann undersöker villkoren för biobränsleproduktion bland fattiga bönder i tredje världen, i ett projekt som stöds av SIDA. Han kommenterar:

– Flera sådana märkningar för biodrivmedel finns redan. Addax etanolproduktion i Sierra Leone blev nyligen först i Afrika att certifieras enligt Roundtable on Sustainable Biofuels. Den första etanolen certifierad enligt Bonsucro importerades till Europa från Brasilien hösten 2012. Svanen erbjuder också certifiering av drivmedel.

Vad bör redovisas i en hållbarhetsdeklaration?

Innehåll: Hur mycket biodiesel innehåller dieseln? Hur mycket fossil naturgas innehåller fordonsgasen?

Klimatpåverkan: Växthusgasutsläppen i livscykelperspektiv för den färdiga drivmedels­blandningen, där värdena som redovisas till Energimyndigheten används som underlag

Ursprung: De viktigaste ursprungsländerna för förnybar och fossil del

Råvaror: Är förnybar del tillverkad av odlade grödor eller av rester och avfall? Är fossil del tillverkad av konventionell råolja eller okonventionell olja fråntjärsand eller oljeskiffer?

Märkningar: Oberoende miljö- och rättvisemärkningar, t ex Svanen


  Gröna Bilister har nyss publicerat en rapport om våra svenska drivmedel. Hållbarhets­frågorna analyseras och drivmedelsbolagen granskas. Rapporten finns att läsa på www.gronabilister.se/hallbara-drivmedel. Där beskrivs det förslag till hållbarhetsdeklaration som visas till vänster. Projektledaren Per Östborn kommenterar:

– Det bästa vore om EU eller Sverige kräver en deklaration av liknande slag. Men det finns inget som hindrar att enskilda bolag går före. Då kan de konkurrera med drivmedel som har goda hållbarhetsegenskaper.

– Finns det något bättre ställe att ge fyllig informa­tion än vid pumpen? avslutar Jakob Lagercrantz. När vi står och väntar i snålblåsten har vi inget vettigt för oss. Då har vi tid att begrunda vad vi fyller tanken med och vilka alternativ det finns.


För mer information kontakta:

Jakob Lagercrantz, ordförande Gröna Bilister
Jakob.lagercrantz@gronabilister.se
0708 – 17 38 08

Mattias Goldmann, presskontakt Gröna Bilister
mattias.goldmann@gronabilister.se
0703 – 09 00 45

Per Östborn, projektledare Hållbara Drivmedel
per.ostborn@gronabilister.se
0738 – 19 61 54

Läs Gröna Bilisters rapport om hållbara drivmedel: http://www.gronabilister.se/hallbara-drivmedel. Läs Gröna bilisters remissvar på EU:s förslag kring biodrivmedel och infrastruktur för alternativa drivmedel: http://www.gronabilister.se/remissvar. Läs mer om Gröna Bilisters SIDA-projekt Medbestämmande Syd: http://www.gronabilister.se/sida-projektet

Relaterat material
15/11: PFAD motas bort som råvara till förnybar diesel
Efter att ha samlat stöd från alliansen och vänsterpartiet har övergångsregeringen idag klubbat igenom en förordning som innebär......

Dags att söka oljans källa
EU-kommiss­ionen föreslog år 2011 att alla fossila råvaror till bensin och diesel skulle spåras, men förslaget kvävdes i sin lin......

30/6: Fortsatt viktigt att få information om drivmedlens klimatpåverkan och ursprung enligt svenska
Novus har för andra gången på uppdrag av Gröna Bilister och St1 kartlagt svenskarnas inställning till klimat- och ursprungsmärknin......

För och emot miljödeklaration
I debatten om klimat- och ursprungsdeklaration av drivmedel på macken har Gröna Bilister varit den mest uttalade förespråkaren, m......

7/9: Alliansen splittrad om palmoljeprodukter i biodrivmedel
Den nuvarande regeringens plan att klassa om palmoljeprodukten PFAD så att den inte längre räknas som restprodukt fördröjdes av ......

Riksdagspartiernas inställning till palmoljeprodukter som råvara till drivmedel
Inför valet har Gröna Bilister frågat företrädare för alla åtta riksdagspartier hur de vill hantera palmolja och PFAD som råvaror ......

Sammanfattning
PFAD (Palm Fatty Acid Distillate) är en biprodukt som uppstår vid palmoljetillverkning. Dess vara eller inte vara som råvara till......