30/11: Ystad, Tomelilla och Simrishamn samordnar varudistributionen - Gröna Bilister positiva

Ystad, Tomelilla och Simrishamn ska samordna varudistributionen. Körsträckorna, klimatpåverkan och antalet lastbilar på vägarna minskar. Gröna Bilister är positiva och uppmanar andra kommuner att ta efter.

De tre Skånekommunerna upphandlar nu en distributör med terminal för transporter till över 100 platser i kommunerna, med driftstart om ett år. Bland annat ska livsmedel tas emot, lastas om och sedan samdistribueras till förskolor, skolor och kök inom äldreomsorgen. Det betyder färre transporter, minskad klimatpåverkan, lägre halter av lokala hälsopåverkande utsläpp och bättre trafiksäkerhet med färre tunga fordon på vägarna. Nyttan blir större när också förbrukningsmateriel och sällanköpsvaror inkluderas.

- Lastbilarna står för en allt större del av vår klimatpåverkan, mycket för att de ofta kör halvtomma. Dessutom gör lastbilarna i innerstaden många rädda att cykla eller gå, så Skånekommunernas initiativ är jätteviktigt, säger Mattias Goldmann på Gröna Bilister.

Samordnad varudistribution testas på många håll i landet, enligt ungefär samma modell som i Ystad, Tomelilla och Simrishamn, men alltför många kommuner gör fortfarande inget för att minska lastbilar i innerstaden.

– Stora, halvtomma lastbilar har inget i innerstaden att göra och vi vill se rejäla åtgärder för att få bort dem. Upphandlingar som denna visar vägen, och kan genomföras också i ganska små kommuner, till skillnad från arbete med miljözoner och tillgång till kollektivtrafikkörfält, säger Mattias Goldmann.


För ytterligare information: Kontakta Mattias Goldmann, 070-309 00 45 eller Gröna Bilisters kansli på 018-320 220. Gröna Bilisters granskning av landets kommuner ur miljöbilsperspektiv finns på www.gronabilister.se.
Relaterat material
7/4: lokalt klimatinvesteringsstöd
Idag presenterade regeringen en del av sin satsning för att minska Sveriges koldioxidutsläpp, vilket innebär att kommuner......

30/3: Höjd bensinskatt ett nödvändigt första steg – nu blickar vi framåt
Regeringen vill höja energiskatten på fossil bensin och diesel med 44 respektive 48 öre per liter exklusive moms från den 1 januar......

10/2: Dyr snabbladdning sänder fel signaler enligt Gröna Bilister
Snart kommer det att kosta tre kronor per minut att ladda sin elbil med Vattenfalls och Fortums snabbladdare. Försäljning......

18/12: Förbifart Stockholm, en bromskloss för hållbar samhällsutveckling
Gröna Bilister konstaterar att Sveriges riksdagsledamöter inte tar klimatmålen på allvar....

4/11: Tesla Model S är Miljöbästa Bil 2015
Alla fem jurygrupper har olika vinnare, men när totalpoängen räknas samman blir Tesla Model S klar segrare i Gröna Bilist......

28/10: Miljöbästa Bil 2015 - drygt 30 fossiloberoende bilar tävlar i Kista den 3 november
År 2030 ska fordonsflottan vara fossiloberoende. De flesta bilar som tillverkas idag rullar fortfarande på våra vägar då. ......