30/11: Malmö får ännu en gasmack: Gröna Bilister positiva, uppmanar till snabbt byte till gas- och e

Malmös tillgång på fordonsgas förbättras genom att AGA och Statoil nu öppnar en gasmack vid trafikplats Vintrie på Yttre Ringvägen E20. Gröna Bilister är positiva och uppmanar staden, dess företagare och privatbilister att skyndsamt byta till gas- eller elbilar.

Biogas är det bästa fordonsbränslet på marknaden, med cirka 85 procent lägre klimatpåverkan än bensin, enligt Energimyndigheten, Naturvårdsverket och Trafikverket. Dessutom minskar utsläppen av partiklar till nära noll och kväveoxiderna minskar med två tredjedelar. Fordonsgasen på Malmömacken innehåller minst 50 procent biogas, resten naturgas, med ambitionen att successivt öka andelen biogas.

- Tänk vad häftigt att få köra bilen på avfall! Vi är jätteglada att Malmö nu får än bättre möjligheter att köra på gas och uppmanar Malmöborna att byta till gasbil, säger Mattias Goldmann på Gröna Bilister.

Gasmacken är Statoils första i Skåne. Gröna Bilister välkomnar bränslebolagets investering och uppmanar dem att säkerställa att det också blir fler gasmackar, alla med fullservice.

– Också gasbilar behöver byta spolarvätska och fylla luft i däcken, och föraren kan vilja ta en kopp kaffe. Därför är det utmärkt att stora bränslebolag som Statoil satsar på fordonsgas, och vi hoppas att detta bara är den första av många Statoil-gasmackar i Skåne, säger Mattias Goldmann.
Gröna Bilister slår fast att tillgången på fordonsgas nu är så god i Malmöregionen att hälften av Malmös nya bilar skulle kunna köras på gas eller el redan om några år, men för att det ska ske är det viktigt att kommunen slår fast en offensiv gasplan. Gröna Bilister föreslår Malmö stad och Region Skåne fem konkreta punkter för en lokal biogassatsning:
  • 1000 gasbilar. Nationellt bör vi enas om målet en miljon gasbilar år 2020. Malmö bör kunna nå 1000 gasbilar till år 2015, varav minst 100 i kommunal regi.
  • Gasmackar och snabbladdare över hela Skåne. För att påskynda bytet är det viktigt att det finns gasmackar och snabbladdare i alla delar av regionen.
  • Kräv gasanvändning när ni köper transporttjänster. När kommunen köper färdtjänst, skolskjuts och andra transporter bör man kräva en successivt ökad andel gasfordon. Så gör Linköping, med resultat att två av tre taxibilar är gasbilar.
  • Delfinansiera gasbilens merkostnad. En biogasbil eller elbil är bäst för klimatet globalt och luften lokalt, men den kostar ofta något mer vid inköpstillfället. Malmö bör göra som Linköping, Östersund och många andra kommuner gjort och stå för en tredjedel av merkostnaden.
  • Informera mera. Alltför många är fortsatt omedvetna om det breda fordonsutbud som numera finns på gassidan. Kommunen bör t.ex. anordna gasbilsvisningar i samverkan med bilhandeln.

Gröna Bilister räknar med en snabbt ökande efterfrågan på gasbilar från 2013.

- Den skärpta miljöbilsdefinitionen slänger ut många dieslar, medan gas-och elbilarna uppfyller kraven. Samtidigt finns det alltfler gasbilar, från rena småbilar över Årets Bil 2013 Volkswagen Passat gas till fyrhjulsdrivna bilar och minibussar. Malmös nya gasmack ligger helt rätt i tiden, säger Mattias Goldmann.

För ytterligare information: Kontakta Mattias Goldmann, 070-309 00 45 eller Gröna Bilisters kansli på 018-320 220. Gröna Bilisters granskning av landets kommuner ur miljöbilsperspektiv finns på www.gronabilister.se.
Relaterat material
7/4: lokalt klimatinvesteringsstöd
Idag presenterade regeringen en del av sin satsning för att minska Sveriges koldioxidutsläpp, vilket innebär att kommuner......

30/3: Höjd bensinskatt ett nödvändigt första steg – nu blickar vi framåt
Regeringen vill höja energiskatten på fossil bensin och diesel med 44 respektive 48 öre per liter exklusive moms från den 1 januar......

10/2: Dyr snabbladdning sänder fel signaler enligt Gröna Bilister
Snart kommer det att kosta tre kronor per minut att ladda sin elbil med Vattenfalls och Fortums snabbladdare. Försäljning......

18/12: Förbifart Stockholm, en bromskloss för hållbar samhällsutveckling
Gröna Bilister konstaterar att Sveriges riksdagsledamöter inte tar klimatmålen på allvar....

4/11: Tesla Model S är Miljöbästa Bil 2015
Alla fem jurygrupper har olika vinnare, men när totalpoängen räknas samman blir Tesla Model S klar segrare i Gröna Bilist......

28/10: Miljöbästa Bil 2015 - drygt 30 fossiloberoende bilar tävlar i Kista den 3 november
År 2030 ska fordonsflottan vara fossiloberoende. De flesta bilar som tillverkas idag rullar fortfarande på våra vägar då. ......