26/11: Boden bygger ut biogasen: Gröna Bilister positiva, uppmanar till snabbt byte till gas- och el

Boden planerar att fördubbla produktionen av biogas Gröna Bilister är positiva och uppmanar staden, dess företagare och privatbilister att skyndsamt byta till gas- eller elbilar.

Biogas är det bästa fordonsbränslet på marknaden, med cirka 85 procent lägre klimatpåverkan än bensin, enligt Energimyndigheten, Naturvårdsverket och Trafikverket. Dessutom minskar utsläppen av partiklar till nära noll och kväveoxiderna minskar med två tredjedelar. Därför är Gröna Bilister starkt positiva till Bodens utökade satsning på att producera biogas av hushållsavfall och reningsverksslam.

- Tänk vad häftigt att få köra bilen på sitt eget avfall! Vi är jätteglada att Boden satsar vidare på biogasen och uppmanar fler i Boden att byta till gasbil, säger Mattias Goldmann på Gröna Bilister.

Redan nu går flera bussar, åtskilliga kommunala fordon och ett hundratal privata bilar på lokalt producerad biogas. Macken ligger cirka 500 meter från produktionsanläggningen som är världens nordligaste för biogas till fordonsdrift. Gröna Bilister uppmanar kommunen att säkerställa att det också blir fler gasmackar, alla med fullservice.

– För att få en riktig biogasboom är det viktigt att det är lika lätt att tanka gas som bensin. Det kan aldrig uppnås med en enda mack. Det behövs minst en mack till, med samma service som på en bensinmack. Man ska inte behöva åka någon omväg, och kunna fylla på luft i däcken, tvätta vindrutan och gå på toa precis som på en vanlig mack, säger Mattias Goldmann.

Gröna Bilister bedömer att hälften av Bodens nya bilar skulle kunna köras på gas eller el redan om några år, men för att det ska ske är det viktigt attkommunen slår fast en offensiv gasplan. Gröna Bilister föreslår Bodens kommun fem konkreta punkter för en lokal biogassatsning:

  • 500 gasbilar. Nationellt bör vi enas om målet en miljon gasbilar år 2020. Boden bör kunna nå 500 gasbilar till år 2015, varav minst 100 i kommunal regi.
  • Två mackar, två snabbladdare. Två gasmackar och lika många snabbladdare för elbilar inom kommunen är ett rimligt mål.
  • Kräv gasanvändning när ni köper transporttjänster. När kommunen köper färdtjänst, skolskjuts och andra transporter bör man kräva en successivt ökad andel gasfordon. Så gör Linköping, med resultat att två av tre taxibilar är gasbilar.
  • Delfinansiera gasbilens merkostnad. En biogasbil eller elbil är bäst för klimatet globalt och luften lokalt, men den kostar ofta något mer vid inköpstillfället. Boden bör göra som Linköping, Östersund och många andra kommuner gjort och stå för en tredjedel av merkostnaden.
  • Informera mera. Alltför många är fortsatt omedvetna om det breda fordonsutbud som numera finns på gassidan. Kommunen bör t.ex. anordna gasbilsvisningar i samverkan med bilhandeln.

Gröna Bilister räknar med en snabbt ökande efterfrågan på gasbilar från 2013.

- Den skärpta miljöbilsdefinitionen slänger ut många dieslar, medan gas-och elbilarna uppfyller kraven. Samtidigt finns det alltfler gasbilar, från rena småbilar över Årets Bil 2013 Volkswagen Passat gas till fyrhjulsdrivna bilar och minibussar. Bodens biogassatsning ligger helt rätt i tiden, säger Mattias Goldmann.

För ytterligare information: Kontakta Mattias Goldmann, 070-309 00 45 eller Gröna Bilisters kansli på 018-320 220. Gröna Bilisters granskning av landets kommuner ur miljöbilsperspektiv finns på www.gronabilister.se.

Relaterat material
7/4: lokalt klimatinvesteringsstöd
Idag presenterade regeringen en del av sin satsning för att minska Sveriges koldioxidutsläpp, vilket innebär att kommuner......

30/3: Höjd bensinskatt ett nödvändigt första steg – nu blickar vi framåt
Regeringen vill höja energiskatten på fossil bensin och diesel med 44 respektive 48 öre per liter exklusive moms från den 1 januar......

10/2: Dyr snabbladdning sänder fel signaler enligt Gröna Bilister
Snart kommer det att kosta tre kronor per minut att ladda sin elbil med Vattenfalls och Fortums snabbladdare. Försäljning......

18/12: Förbifart Stockholm, en bromskloss för hållbar samhällsutveckling
Gröna Bilister konstaterar att Sveriges riksdagsledamöter inte tar klimatmålen på allvar....

4/11: Tesla Model S är Miljöbästa Bil 2015
Alla fem jurygrupper har olika vinnare, men när totalpoängen räknas samman blir Tesla Model S klar segrare i Gröna Bilist......

28/10: Miljöbästa Bil 2015 - drygt 30 fossiloberoende bilar tävlar i Kista den 3 november
År 2030 ska fordonsflottan vara fossiloberoende. De flesta bilar som tillverkas idag rullar fortfarande på våra vägar då. ......