12/2: Allt mer olja från Ryssland och Nigeria i bensinen och dieseln

Energimyndighetens statistik visar att andelen olja från Ryssland och Nigeria i svenska drivmedel ökat drastiskt mellan åren 2011 och 2013. Oljeutvinningen i dessa länder leder till stor miljö­förstöring. Gröna Bilister kommer nu att fråga Sveriges riks­dags­ledamöter om deras inställning till en obligatorisk klimat- och ursprungs­märkning av drivmedel. Vi konsumenter måste ges chansen att välja bort de sämsta alternativen.


Oljeutsläpp i Sibirien (Foto: Greenpeace)

Sedan år 2011 redovisar Sveriges drivmedelsbolag råvarornas ursprung till Energi­myndig­heten. För fossila drivmedel finns ännu inget system som gör att råvaran kan spåras ända till källan. Tills vidare behöver därför bolag som själva raffinerar sina drivmedel endast redovisa det land som de importerar råoljan från. Om de fossila drivmedlen köps färdiga ska importlandet redovisas. I höstas kom den första offentliga rapporten kring denna redovisning.

När det gäller importen av färdiga drivmedel bedömde Energimyndigheten att kvaliteten på data var för dålig för att offentliggöras, bland annat på grund av oklarheter om vad som menas med ett ”färdigt drivmedel”. Därför redovisas bara importen av råolja till drivmedel.

Andelen av denna råolja som kommer från Ryssland har ökat från mindre än 1 % år 2011, till 34 % år 2012 och 40 % år 2013. Andelen råolja från Nigeria har ökat från mindre än 1 % år 2011, till 5 % år 2012 och 10 % år 2013. Ett skäl till denna utveckling är att peak oil redan har inträffat i Nordsjön. Oljan från Ryssland och Nigeria ersätter olja från Danmark, Norge och Storbritannien.

– Utvecklingen är olycklig, säger Per Östborn, drivmedelsansvarig på Gröna Bilister. Varje år släpper Rysslands oljeindustri ut sex gånger mer olja i Sibiriens känsliga natur än vad som läckte ut vid oljekatastrofen i Mexikanska golfen år 2010. Skandalerna i samband med oljeutvinningen i Nigerdeltat är välkända.

– Det handlar inte bara om att naturen förstörs, fortsätter Per Östborn. Lokalbefolkningen drabbas också. En studie från KTH och f3 visar att det förmodligen inte finns några andra råvaror till drivmedel som kan kopplas till så stora sociala risker som rysk och nigeriansk olja.

Den som bryr sig om god djurhållning kan välja bort danskt griskött eftersom allt kött måste ursprungsmärkas. Men de som kör en bensin- eller dieselbil och bryr sig om människa och natur har ingen chans att utöva sin konsumentmakt. Ingen information om drivmedlens ursprung ges vid macken. Det vill Gröna Bilister ändra på genom kampanjen Jag Vill Veta!

– Vi kommer nu att fråga alla Sveriges riksdagsledamöter om deras inställning till en obligatorisk klimat- och ursprungsmärkning av drivmedel, säger Johanna Grant, ordförande i Gröna Bilister. Någonting måste hända från politiskt håll för att vända utvecklingen.

– Om bolagen inte kan hitta anständig råolja att ersätta nordsjöoljan med är det ytterligare ett skäl att ställa om till förnybara drivmedel, utöver omsorgen om vårt klimat, säger Johanna Grant. Och om konsumenterna ser svart på vitt på macken vad de har att välja på kommer omställningen att skyndas på rejält.


För mer information kontakta:

Johanna Grant, Ordförande, Gröna Bilister
073-704 69 82
johanna.grant@gronabilister.se

Per Östborn, Drivmedelsansvarig, Gröna Bilister
073-819 61 54
per.ostborn@gronabilister.se

Relaterat material
Dags att söka oljans källa
EU-kommiss­ionen föreslog år 2011 att alla fossila råvaror till bensin och diesel skulle spåras, men förslaget kvävdes i sin lin......

30/6: Fortsatt viktigt att få information om drivmedlens klimatpåverkan och ursprung enligt svenska
Novus har för andra gången på uppdrag av Gröna Bilister och St1 kartlagt svenskarnas inställning till klimat- och ursprungsmärknin......

För och emot miljödeklaration
I debatten om klimat- och ursprungsdeklaration av drivmedel på macken har Gröna Bilister varit den mest uttalade förespråkaren, m......

7/9: Alliansen splittrad om palmoljeprodukter i biodrivmedel
Den nuvarande regeringens plan att klassa om palmoljeprodukten PFAD så att den inte längre räknas som restprodukt fördröjdes av ......

Riksdagspartiernas inställning till palmoljeprodukter som råvara till drivmedel
Inför valet har Gröna Bilister frågat företrädare för alla åtta riksdagspartier hur de vill hantera palmolja och PFAD som råvaror ......

Sammanfattning
PFAD (Palm Fatty Acid Distillate) är en biprodukt som uppstår vid palmoljetillverkning. Dess vara eller inte vara som råvara till......

11/6: Sockerrörsfält och oljefält
Förmodligen inte på någotdera stället, om du haft andra alternativ. Den sociala hållbarheten hos våra drivmedel kan bli bä......