11/2: Gröna Bilister: 46,6 % miljöbilar i Stockholm

2012 registrerades 46,6 % nya miljöbilar i Stockholm kommun, mot rikssnittet 45,4 %. Gröna Bilister uppmanar kommunen att göra mer för att påskynda utsläppsminskningar, med lokal stimulans för miljöbilar.

– Vägtrafiken står för ungefär en tredjedel av Sveriges samlade klimatpåverkan, så det är helt avgörande att minska bilismens utsläpp. Därför är det viktigt att allt fler väljer bilar med låg miljöpåverkan, samtidigt som vi måste köra mindre, säger Mattias Goldmann, Gröna Bilister.

2012 registrerades totalt 18 012 nya miljöbilar i Stockholm kommun, motsvarande 46,6 % av alla nya bilar i kommunen. I hela landet var miljöbilsandelen 45,4 %, varav 66,5 % diesel och 22 % bensin. Bara 11,5% av miljöbilarna gick på förnybara drivmedel, el eller med hybridteknik.

- Tyvärr domineras miljöbilarna av dieselbilar, medan andelen bilar på förnybara drivmedel har minskat i rask takt. Det strider direkt mot riksdagens mål om en fossilbränsleoberoende fordonsflotta, förvärrar luftkvaliteten i våra städer och minskar möjligheterna att producera drivmedel lokalt, säger Mattias Goldmann, Gröna Bilister.

Gröna Bilister uppmanar alla att välja miljöbil, med förtur för bilar som drivs på förnybara drivmedel eller el. Den som konsekvent tankar etanol halverar bilens klimatpåverkan, den som tankar ren biogas minskar klimatpåverkan med ungefär 85 procent och som laddar bilen med el reducerar den med över 90 procent.

- Även med den nya, skärpta definitionen finns det miljöbilar med låga utsläpp i alla storleksklasser och från många bilmärken. Det finns alltså ingen anledning att välja en icke-miljöbilsklassad bil, och i större delen av landet kan man numera avstå från bensin och diesel, säger Mattias Goldmann.

Gröna Bilister har tagit fram en enkel checklista för kommunens arbete med att minska klimatpåverkan från nya bilar:
  1. Gå före. Inte en enda kommun har 100 % miljöbilar framförda på förnybara drivmedel i kommunens egna fordonsflotta. Vem ska bli först?
  2. Skapa en lokal marknad. Begär att transporttjänster kommunen köper ska gå på förnybara drivmedel, så växer marknaden.
  3. Stimulera. Delfinansiera merkostnaden för gasbilar, ge miljöbilar gratis parkering eller reservera de mest attraktiva p-platserna åt bilar med låga utsläpp.
  4. Underlätta att tanka förnybart. Det ska vara lika lätt att tanka biogas och etanol som bensin och diesel, och macken ska vara öppen lika länge och ha samma service.
  5. Informera mera. Myterna om etanol, biogas och eldrift är många och okunskapen stor. Se till att kommunens invånare vet tillräckligt för att kunna fatta ett bra beslut.
- Många kommuner har redan gjort en del av vi föreslår, men ingen har ännu tagit det helhetsgrepp som man får genom att följa vårt program. Vi har ekologisk champagne på kylning åt den som blir först, säger Mattias Goldmann.

Topplista – andel miljöbilar 2012 per län

Län 2012 Andel
2011
Andel
1. Gotlands Län
521
51,89%
499
46,90%
2. Västra Götalands Län
25182
49,86%
24922
43,65%
3. Värmlands Län
3271
48,78%
3417
44,64%
4. Östergötlands Län
5493
47,50%
5794
44,50%
5. Örebro Län
3422
47,04%
3252
43,13%
6. Blekinge Län
1535
46,96%
1552
42,30%
7. Hallands Län
4471
46,81%
4276
39,11%
8. Stockholms Län
35872
45,53%
31839
40,05%
9. Västmanlands Län
2911
45,04%
2859
40,73%
10. Uppsala Län
3871
44,80%
3270
38,81%
11. Skåne Län
16068
44,29%
15228
36,37%
12. Kronobergs Län
2377
44,25%
2463
39,85%
13. Södermanlands Län
2707
43,70%
3099
40,94%
14. Kalmar Län
2548
42,60%
2754
42,30%
15. Jönköpings Län
4616
42,25%
4491
35,05%
16. Gävleborgs Län
2582
41,40%
2712
38,53%
17. Dalarnas Län
2451
39,94%
2584
37,27%
18. Norrbottens Län
2123
39,87%
1790
34,89%
19. Västerbottens Län
1989
38,22%
2186
37,64%
20. Västernorrlands Län
2214
37,15%
2652
40,18%
21. Jämtlands Län
765
31,48%
788
31,18%

All statistik kommer från BilSweden.
 
För ytterligare information: Kontakta Mattias Goldmann 070-309 00 45.
Relaterat material