Ett par korta frågor till Lena Smidfelt Rosqvist

Lena Smidfelt Rosqvist är forskningschef på Trivector, och är bland mycket annat expert på sambandet mellan jämställdhet och hållbara transporter. Hon är en av talarna på Gröna Bilisters konferens Mobilitet & Beteende i Karlstad den 6 mars. 


   Lena Smidfelt Rosqvist

På vilket sätt är jämställdhetsperspektivet viktigt för att vi ska nå målet om en fossiloberoende fordonsflotta till 2030? 

Att inkludera ett jämställdhetsperspektiv på utformning och investeringar i vårt transportsystem är viktigt ur minst tre olika jämställdhetsperspektiv; dels av det självklara att både kvinnor och män ska ha samma makt att påverka sina egna liv och samhället, i detta fall transportsystemet, vilket inte är fallet idag. Dels för att just attityder kring transportsektorn skiljer sig mer mellan män och kvinnor än vad de gör för de flesta andra sektorer och dels för att värderingar kring klimatomställningen skiljer sig mellan kvinnor och män vilket gör att ett missat jämställdhetsperspektiv i transportsektorn inte bara missar en omställningspotential för transportsektorn, men även påverkar jämställdheten för klimatomställningen i sig.

Vad är det viktigaste budskapet du vill lyfta fram på Mobilitet & Beteende 2019? 
 
Det absolut viktigaste budskapet skulle jag säga är att vi tillsammans måste normalisera den hållbara mobiliteten. En hållbar mer aktiv mobilitet är inte udda eller konstigt – det är något som är bra för framtiden och bra för de flesta individer med färre negativa hälsoeffekter, minskad klimatpåverkan och med enorm folkhälsonytta.

Intervju av Johanna GrantUnder konferensen deltar Lena Smidfelt Rosqvist i panelsamtalet

Är bilen den nya cigaretten?

Plenum, kl 10.45-11.25

Lena håller dessutom föredraget

Jämställdhet och transportsystemet - Vad säger forskningen?

Session 2, kl 13.15-13-30

Kvinnor och män reser olika, dom tycker olika om transporter och dom har dessutom olika makt. I transportsektorn är skillnaderna större än för andra sektorer – inte minst vad gäller frågor kopplade till klimat, miljö och säkerhet. Mycket talar för att en mer jämställd transportsektor också skulle vara mer hållbar.Läs mer här om konferensen Mobilitet & Beteende 2019, och anmäl dig senast den 26 februari. 
Relaterat material
Mobilitet och Beteende 2020
Från siffror till handling – så når vi en hållbar mobilitet 2030. Anmäl dig nu och säkra din plats till Mobilitet & Beteende 2020!...

10/2: Anmäl dig nu och säkra din plats till Mobilitet & Beteende 2020!
Konferensen Mobilitet & Beteende är Sveriges viktigaste mötesplats för hållbar mobilitet. I år hålls konferensen i Jönköping 16-17......

Mobilitet och Beteende 2019
Gröna Bilisters årliga konferens hålls i Karlstad den 6 mars 2019. Konferensen tjuvstartar redan eftermiddagen den 5 mars med möjl......

Program Mobilitet & Beteende 2019
...

4/3: Mobilitet & Beteende 2019: Paris kommer till Karlstad
Två dagar återstår tills Mobilitet & Beteende går av stapeln i Karlstad, konferensen som sätter fokus på beteendeförändringar för ......

22/2: Arnold Schwarzenegger skickar exklusiv hälsning till Gröna Bilisters konferens
Hollywoodstjärnan och Kaliforniens tidigare guvernör, Arnold Schwarzenegger, är känd för sitt miljöintresse och betydande insatser......

Paris planerar, fotgängarna flanerar
Paris – världsstaden, turistmålet, välkänt för sina breda boulevarder och magnifika torg och platser. Uteserveringar, gatukaféer......