Charlotta Faith-Ell talar om jämställdhet i transportsektorn på Mobilitet & Beteende 2019

Den 6 mars anordnar Gröna Bilister sin årliga konferens Mobilitet & Beteende i Karlstad. En av talarna är Charlotta Faith-Ell, ordförande i Nätverket Jämställdhet i transportsektorn och forskningsansvarig på WSP. Här kan du läsa mer om henne och hennes föredrag på sessionen om jämställdhet.


   Charlotta Faith-Ell


Att integrera jämställdhetsmålet i Agenda 2030 i transportplaneringen

Session 2, kl 13.40-13.55

Flera av de 17 globala hållbarhetsmål som går under namnet ”Agenda 2030” som introducerades av FN i september 2015, går att applicera på transportsystemet och bör således verksamhetsanpassas till transportplaneringen.

Transportsystemet är en av de sektorer som bidrar mest till klimatpåverkan och berör i hög grad de internationella miljömålen, men transportsystemet bidrar också till maktfördelningen i samhällen och möjliggör människors mobilitet vilket kan vara avgörande för tillgången till arbete och välfärd. På så vis handlar transportplanering även om ekonomisk och social rättvisa.

I en ny bok som kommer under 2019 presenterar forskarna Charlotta Faith-Ell och Lena Levin en systematisk metod för verksamhetsanpassning av Agenda 2030-målen i transportplaneringen. Författarnas bedömning är att denna metod går att tillämpa på ett flertal av de globala hållbarhetsmålen.

Denna presentation syftar till att med utgångspunkt i det femte hållbarhetsmålet som handlar om jämställdhet och det tionde målet som handlar om att minska ojämställdhet, visa exempel på hur de globala hållbarhetsmålen kan tillämpas i transportplaneringen på regional och lokal nivå.

Om Charlotta

Charlotta Faith-Ell är ordförande i Nätverket Jämställdhet i transportsektorn och Forskningsansvarig på WSP. Hon forskar och skriver om jämställdhetsintegrering i transportplaneringen och har tillsammans med Lena Levin på VTI tagit fram en modell för hur man kan operationalisera de jämställdhetspolitiska målen i transportplaneringen. Hon har bland annat skrivit böckerna Kön i trafiken och Transportplanering i förändring – en handbok om jämställdhetskonsekvensbedömning.


Läs mer här om konferensen Mobilitet & Beteende 2019, och anmäl dig senast den 26 februari. 


Relaterat material
Mobilitet och Beteende 2020
Från siffror till handling – så når vi en hållbar mobilitet 2030. Anmäl dig nu och säkra din plats till Mobilitet & Beteende 2020!...

10/2: Anmäl dig nu och säkra din plats till Mobilitet & Beteende 2020!
Konferensen Mobilitet & Beteende är Sveriges viktigaste mötesplats för hållbar mobilitet. I år hålls konferensen i Jönköping 16-17......

Mobilitet och Beteende 2019
Gröna Bilisters årliga konferens hålls i Karlstad den 6 mars 2019. Konferensen tjuvstartar redan eftermiddagen den 5 mars med möjl......

Program Mobilitet & Beteende 2019
...

4/3: Mobilitet & Beteende 2019: Paris kommer till Karlstad
Två dagar återstår tills Mobilitet & Beteende går av stapeln i Karlstad, konferensen som sätter fokus på beteendeförändringar för ......

22/2: Arnold Schwarzenegger skickar exklusiv hälsning till Gröna Bilisters konferens
Hollywoodstjärnan och Kaliforniens tidigare guvernör, Arnold Schwarzenegger, är känd för sitt miljöintresse och betydande insatser......

Paris planerar, fotgängarna flanerar
Paris – världsstaden, turistmålet, välkänt för sina breda boulevarder och magnifika torg och platser. Uteserveringar, gatukaféer......