Charlotta Faith-Ell talar om jämställdhet i transportsektorn på Mobilitet & Beteende 2019

Den 6 mars anordnar Gröna Bilister sin årliga konferens Mobilitet & Beteende i Karlstad. En av talarna är Charlotta Faith-Ell, ordförande i Nätverket Jämställdhet i transportsektorn och forskningsansvarig på WSP. Här kan du läsa mer om henne och hennes föredrag på sessionen om jämställdhet.


   Charlotta Faith-Ell


Att integrera jämställdhetsmålet i Agenda 2030 i transportplaneringen

Session 2, kl 13.40-13.55

Flera av de 17 globala hållbarhetsmål som går under namnet ”Agenda 2030” som introducerades av FN i september 2015, går att applicera på transportsystemet och bör således verksamhetsanpassas till transportplaneringen.

Transportsystemet är en av de sektorer som bidrar mest till klimatpåverkan och berör i hög grad de internationella miljömålen, men transportsystemet bidrar också till maktfördelningen i samhällen och möjliggör människors mobilitet vilket kan vara avgörande för tillgången till arbete och välfärd. På så vis handlar transportplanering även om ekonomisk och social rättvisa.

I en ny bok som kommer under 2019 presenterar forskarna Charlotta Faith-Ell och Lena Levin en systematisk metod för verksamhetsanpassning av Agenda 2030-målen i transportplaneringen. Författarnas bedömning är att denna metod går att tillämpa på ett flertal av de globala hållbarhetsmålen.

Denna presentation syftar till att med utgångspunkt i det femte hållbarhetsmålet som handlar om jämställdhet och det tionde målet som handlar om att minska ojämställdhet, visa exempel på hur de globala hållbarhetsmålen kan tillämpas i transportplaneringen på regional och lokal nivå.

Om Charlotta

Charlotta Faith-Ell är ordförande i Nätverket Jämställdhet i transportsektorn och Forskningsansvarig på WSP. Hon forskar och skriver om jämställdhetsintegrering i transportplaneringen och har tillsammans med Lena Levin på VTI tagit fram en modell för hur man kan operationalisera de jämställdhetspolitiska målen i transportplaneringen. Hon har bland annat skrivit böckerna Kön i trafiken och Transportplanering i förändring – en handbok om jämställdhetskonsekvensbedömning.


Läs mer här om konferensen Mobilitet & Beteende 2019, och anmäl dig senast den 26 februari. 


Relaterat material
Mobilitet och Beteende 2019
Gröna Bilisters årliga konferens hålls i Karlstad den 6 mars 2019. Konferensen tjuvstartar redan eftermiddagen den 5 mars med möjl......

Program Mobilitet & Beteende 2019
...

4/3: Mobilitet & Beteende 2019: Paris kommer till Karlstad
Två dagar återstår tills Mobilitet & Beteende går av stapeln i Karlstad, konferensen som sätter fokus på beteendeförändringar för ......

22/2: Arnold Schwarzenegger skickar exklusiv hälsning till Gröna Bilisters konferens
Hollywoodstjärnan och Kaliforniens tidigare guvernör, Arnold Schwarzenegger, är känd för sitt miljöintresse och betydande insatser......

Paris planerar, fotgängarna flanerar
Paris – världsstaden, turistmålet, välkänt för sina breda boulevarder och magnifika torg och platser. Uteserveringar, gatukaféer......

Fem frågor till Christophe Najdovski
Christophe Najdovski har en bakgrund som miljöekonom, utbildad vid Sorbonne. Sedan år 2014 är han vice borgmästare i Paris, med ......

Ulrika Torell
Den 6 mars anordnar Gröna Bilister sin årliga konferens Mobilitet & Beteende i Karlstad. Vi frågar oss om arbetet att att minska b......