Case Västtrafik: 8000 nya resenärer med provåkarkampanj

Västtrafik AB är Sveriges näst största länstrafikföretag, ägt av Västra Götalandsregionen. Genom provåkarkampanjer riktade mot bilister i regionen har man lyckats få nya kollektivtrafikresenärer, vilket minskat koldioxidutsläppen och ökat intäkterna. 

För att öka antalet resenärer som väljer kollektivtrafik före bilen har Västtrafik genomfört provåkarkampanjer riktade mot frekventa bilpendlare i Västra Götaland. Målgruppen har varit bilister som är positivt inställda till kollektivtrafiken, men som ändå väljer bilen som huvudfärdmedel. 

Målet med provåkarkampanjen har varit att skapa 8000 nya kollektivtrafikresenärer och samtidigt vitalisera varumärket.

Kampanjen har genomförts i olika steg (se figur nedan) där erbjudande om att resa kollektivt i två veckor går till ett urval av kvalificerade provåkare. Reser man med bil minst 2 dagar/vecka och kollektivt högst 1 dag/vecka uppfyller man kraven för provåkarkampanjen.

Provåkarkampanjens olika steg. Källa: Västtrafik

I november–december fick 40 000 västsvenskar prova på att åka kollektivt. Tidigare erfarenheter visar att ungefär 20 procent av bilisterna brukar fortsätta åka kollektivt efter provåkarperioden.

– Provåkarnas upplevelse av resan är ofta mycket bättre än vad de kunde föreställa sig, säger Maria Björner Brauer som är enhetschef för försäljning och marknad.

90 procent av kollektivtrafikens personkilometer drivs av förnybar energi. När en bilist väljer kollektivtrafik minskar därför utsläppen av koldioxid dramatiskt. För varje person blir det en minskning på cirka 500 kg/år.

Utfallet av provåkarkampanjen 2014 var 8400 nya kunder, vilket förutom en koldioxidminskning på över 4000 ton/år också kommer resultera i nya intäkter till ett värde av 24,7 miljoner kronor. 2015 väntar man liknande resultat.

Västtrafiks provåkarkampanj är således ett bra exempel på hur man genom beteendepåverkade insatser kan göra stor klimatnytta som samtidigt är lönsam. 

Kontakt: 

Hanna Björk, miljöstrateg / Västtrafik

hanna.bjork@vasttrafik.se


Alfred Andersson / Gröna Bilister

Mobil: +46 73 344 46 82

alfred.andersson@gronabilister.se


Relaterat material