Hållbar mobilitet från Umeå till Malmö

De allra flesta bilresor är korta och sker inne i samhällena. Många av dem skulle kunna ersättas av gång, cykel och kollektivtrafik. Och många kommuner jobbar för att göra det möjligt.

Vi skickade ut miljöskribenten Fredrik Holm för att på ort och ställe söka svar på hur arbetet för den hållbara mobiliteten ser ut i den kommunala vardagen.

Det blev en reportagebok om hållbar mobilitet från Umeå till Malmö. En lägesrapport full av insikter, erfarenheter, goda råd och inspiration!

Läs pressmeddelandet för mer information!

Boken är ett led i projektet Gröna kommuner på väg 2015

Boka en heldag med Fredrik Holm i din kommun! Läs mer.


Fredrik Holm är en av Sveriges mest rutinerade miljöskribenter. I trettio års tid har han bidragit till svensk miljödebatt med artiklar, föreläsningar, läromedel, utbildningar och strategisk rådgivning.


Boken beställes i Gröna Bilisters butik.

Utgiven med stöd från Trafikverket
Utgivningsår: 2016

ISBN: 978-91-977352-6-1

  

Bokens hela produktion inklusive tryck och distribution är klimatkompenserad av ZeroMission. 

Klimatkompensationsprojektet är certifierat enligt Gold Standard och genererar förutom klimatnytta även sociala och miljömässiga mervärden.

Relaterat material
En miljöanpassad resepolicy gör skillnad
Gröna Bilister har tidigare visat att de genomsnittliga koldioxidutsläppen från privata bilar är betydligt högre än från bilar i ......

19/12: Bilarna i kommunhuset är mycket koldioxidsnålare än andra bilar i kommunen
Gröna Bilisters granskning visar att de kommunala förvaltningarna är föredömen när det gäller att välja tjänstebilar med låga ko......

24/11: Stora kommuner leder utvecklingen mot koldioxidsnåla bilar
Gröna Bilister har analyserat genomsnittliga koldioxidutsläpp från fordon i alla Sveriges kommuner. På personbilssidan leder sto......

Gröna kommuner på väg 2017
För att nå transportsektorns klimatmål för år 2030 måste kommunerna gå före, liksom de gjorde när de låg bakom miljö­bils­- och ......

Gröna kommuner på väg 2015
Gröna Bilister har i mer än tio års tid granskat kommunernas arbete för en hållbar bilism. ...

6/7: Kommuner med bra trafikpolitik uppmärksammas i ny bok från Gröna Bilister
Biltrafiken tillhör de svåra områdena när Sverige ska minska sin klimatpåverkan. Men de allra flesta bilresor är korta och sker in......

1/7: Kommuner på väg mot fossilfrihet? Gröna Bilister presenterar sin nya rapport på Almedalen
Kommunerna är ofta föregångare i arbetet för hållbara transporter. Vad som händer lokalt i dag händer nationellt i morgon. Nu pres......