Hållbar mobilitet från Umeå till Malmö

De allra flesta bilresor är korta och sker inne i samhällena. Många av dem skulle kunna ersättas av gång, cykel och kollektivtrafik. Och många kommuner jobbar för att göra det möjligt.

Vi skickade ut miljöskribenten Fredrik Holm för att på ort och ställe söka svar på hur arbetet för den hållbara mobiliteten ser ut i den kommunala vardagen.

Det blev en reportagebok om hållbar mobilitet från Umeå till Malmö. En lägesrapport full av insikter, erfarenheter, goda råd och inspiration!

Läs pressmeddelandet för mer information!

Boken är ett led i projektet Gröna kommuner på väg 2015

Boka en heldag med Fredrik Holm i din kommun! Läs mer.


Fredrik Holm är en av Sveriges mest rutinerade miljöskribenter. I trettio års tid har han bidragit till svensk miljödebatt med artiklar, föreläsningar, läromedel, utbildningar och strategisk rådgivning.


Boken beställes i Gröna Bilisters butik.

Utgiven med stöd från Trafikverket
Utgivningsår: 2016

ISBN: 978-91-977352-6-1

  

Bokens hela produktion inklusive tryck och distribution är klimatkompenserad av ZeroMission. 

Klimatkompensationsprojektet är certifierat enligt Gold Standard och genererar förutom klimatnytta även sociala och miljömässiga mervärden.

Relaterat material
21/9: Stora skillnader i lokala resemönster
Just nu pågår Europeiska Trafikantveckan. Femtiotvå svenska kommuner deltar och ordnar aktiviteter på temat hållbara transpo......

1/6: Cykelstaden Västerås lever upp till sitt namn - och hela Västmanland trampar på
Västerås intar tätpositionen bland alla större svenska städer när det gäller hur nöjda invånarna är med sina gång- och cykelväga......

Hur kommer det sig att fyrstegsprincipen så sällan används?
Den 5 juli 2018 höll Gröna Bilister ett seminarium under Almedalsveckan där vi diskuterade denna fråga med experter och makthavare......

Kommuner på grönbete
Kommunerna är nyckelspelare i omställningen till fossilfri vägtrafik. De låg bakom miljöbilsboomen för drygt tio år sedan och har ......

Klungan har spruckit upp i kommunernas cykellopp
Skillnaderna är stora mellan kommunerna när det gäller hur mycket cykelväg invånarna erbjuds och hur nöjda de är med sina gång- ......

20/2: En miljöanpassad resepolicy gör skillnad
Gröna Bilister har tidigare visat att de genomsnittliga koldioxidutsläppen från privata bilar är betydligt högre än från bilar i ......

24/11: Stora kommuner leder utvecklingen mot koldioxidsnåla bilar
Gröna Bilister har analyserat genomsnittliga koldioxidutsläpp från fordon i alla Sveriges kommuner. På personbilssidan leder sto......