Hur kan fler bilister bli mobilister?

Ett samtal med Brent Toderian, mobilitetsexpert och tidigare planeringschef i Vancouver stad.


Johanna Grant, Gröna Bilister, och Brent Toderian, TODERIAN UrbanWORKS

Läs en utförligare engelsk version av denna intervju här.

Du pratar ofta om att bygga en stad för människor framför en stad för bilar. Vad innebär det?

Det enklaste svaret är att det handlar om skala. En stad designad för bilar kräver mycket yta och avstånden blir längre. Bilen blir det rationella färdsättet såvida du inte är idealist. En stad designad för människor krymper skalan så att förflyttning och kan ske till fots. Att gå, cykla eller åka kollektivtrafik utgör helt enkelt det bästa valet. Så det börjar med skala, men i förlängningen handlar det också om att staden ska vara “delightful” för människor. Det offentliga utrymmet ska kunna upplevas för alla - till fots.

Och om man bor i en mindre ort?

Jag tror att principen för det jag kallar ”en multi-modal design” är densamma, oavsett storlek. I små orter är det oftast lättare att skapa möjligheter för gång, cykel och i vissa fall även delade resor, just för att skalan är mindre. Men om en mindre ort växer och blir större, sker expansionen då med vad jag kallar ett ”småstads-DNA”? Ett ”urbant-DNA”? Eller ett ”förorts-DNA” med bilen som främsta färdsätt? Vid en expansion kan man välja den ”genetiska kod” man vill använda. Allt börjar med en markanvändningsplan. Som vi säger här i Vancouver ”the best transportation plan is a great land-use plan”.

Hur kan man få till en beteendeförändring när bilen utgör en så stark norm? 

I slutänden är detta en självuppfyllande profetia. Om vi tror att vi vill ha en livsstil som bygger på ett bilberoende så är det just det som kommer att byggas. Så min första utgångspunkt är alltid; om du inte vill främja ett bilberoende, designa då inte samhället efter bilen. För då är det svårt att ha en dialog om”multimodala medborgare”. I dag bygger vi dock fler samhällen med bilen som norm än utan. Och det finns inga skäl till det, ja det finns inte ens någon logik! Siffrorna visar att det är dyrt, ohälsosamt och kontraproduktivt, inte minst i relation till klimatförändringar. Vi gör det främst på grund av marknadskrafter eller för att det saknas förståelse. Men även om vi lyckas meden bättre utformning av våra miljöer så måste vi samtidigt jobba med marknadsföringen. För att få till ett tankeskifte.

Hur tar du dig själv runt?

Jag går mest, på andra plats kommer kollektivtrafiken. Cyklar gör vi mest för rekreation, men det är för att det är så lätt att gå och ta kollektivtrafik. Vi är medlemmar i två bilpooler och tar taxi ibland. Jag är en ”multi-modal” medborgare.

…du är en mobilist!

Visst, och jag tror på ”the best tool for the job approach”. Val av färdsätt beror på vart jag ska, hur snabbt jag behöver ta mig dit och vilken lösning som passar bäst. Men jag har också valt att bo i en miljö som är utformad för att underlätta den livsstilen. Problemet är att det fortfarande är sällsynt och allt för få människor har möjlighet att göra det valet.

Intervju av Johanna Grant, ordförande i Gröna Bilister

Relaterat material
26/3: Gröna Bilister och Klimatpolitiska rådet överens
Klimatpolitiska rådet presenterade igår sin årliga rapport som utvärderar regeringens politik i relation till klimatmålen. Gröna ......

29/1: Gröna Bilister: Trafikverkets infrastrukturplanering missar klimatmålen
Trafikverkets transportinfrastrukturplanering måste utgå från klimatmålen. Att välja gång, cykel och kollektivtrafik måste bli li......

17/4: Mobilisten i fokus när Gröna Bilister lanserar ny guide i hållbart resande
För att nå de svenska klimatmålen behöver vart tredje bil plockas bort från storstäderna till 2030 enligt Trafikverket. I den ny k......

Mobilisten- goda idéer för moderna bilister
Mobilisten är en guide för dig som vill få inspiration att ta dig ur ett bilberoende och resa mer hållbart. Men också för dig som ......

X Shore Eelex 8000 elbåt
X Shore är stor och rymlig, tung och kraftfull – och eldriven och utsläppsfri. Med stora batterier blir räckvidden ändå rimlig. Ma......

Evess Capri elmoped
För en gammal Vespa-älskare och tillika gammal Vespa-ägare så känns det underbart att susa fram genom stan i en eldriven look-a-l......

Candela Seven elbåt
Eldrivna motorbåtar hör skärgården till – vad underbart det är att slippa bullret, inte bidra till övergödning och bottendöd och......