Mitsubishi: Snart dubblas elbilens räckvidd – men elbilarna säljer trögt

”Vi har fyra pelare för vårt globala miljöarbete, som utformas olika i olika världsdelar. För Europa är fokus på elbilar och laddhybrider. Elbilar är för de minsta storleksklasserna, där körsträckorna är korta. Laddhybrider är för större och dyrare bilar, medan konventionell hybridteknik är för mellanklassbilarna som är väldigt priskänsliga”. Det säger Ryugo Nakao, Mitsubishis produktchef och styrelseledamot. 

Mitsubishisnuvarande elbil, i-MiEV tillverkas också åt Citroën och Peugeot, men Nakaosäger att man inte har några planer på att utveckla gemensamma elbilar ellerladdhybrider med andra tillverkare framöver, ”men man ska aldrig säga aldrig.”

På Genèvemässanvisar Mitsubishi upp ett nytt högdensitetsbatteri som utvecklats inomkoncernen, och som tillsammans med lägre vikt och bättre aerodynamik på bilenkan dubbla räckvidden utan att höja kostnaden. Alternativet att behålla dagensräckvidd och kraftigt minska batterikostnaden finns också men prioriteras inte,enligt Nakao. Tekniken kommer i nästa generations elbil, efter i-MiEV som skaleva kvar till 2014.

”Elbilarna säljerinte så bra som vi hade räknat med”, säger Nakao, ”men laddhybriden säljermycket bra. Vi har redan sålt över 5000 i Holland och lika många i Japan.” Hollandlyfts fram som en marknad där det redan ur ett livscykelperspektiv är billigareatt köpa en laddhybrid än en diesel, medan Nakao är kritisk till att Tysklandinte stimulerar avgasfria bilar. År 2020 bedömer han att laddbara bilar stårför en ”stor” del av marknaden, hur stor vill han inte precisera menMitsubishis andel av den kakan ska i alla fall vara minst 20 procent.

Hittills är OutlanderMitsubishis enda laddhybrid, men Nakao avslöjar att nästa modeller som får teknikenblir efterträdarna till SUV:en Pajero och crossovern ASX. Outlandern är i grunden bensindriven,men längre fram väntar diesel-laddhybrider från Mitsubishi. ”Vi började medbensinmotorn, eftersom diesel är dyrt i Japan.”

Imellanklassegmentet är laddtekniken för dyr, så här kommer Mitsubishi attlansera en rad konventionella hybrider. Japanerna arbetar liksom många andra med att minska motorstorleken ochfå ner vikten, och har trecylindriga motorer i nya Space Star som är 80 kilolättare än motsvarande Nissan Micra. Men tvåcylindriga motorer är Nakaoskeptisk till. ”Daihatsu och Honda har försökt i Japan, men de bullrar,vibrerar och har en rå karaktär som är dyr att arbeta med.”

Också gasbilar ärpå gång från Mitsubishi, som faktiskt tillverkar en gas-pickup i Thailand.Nakao avvisar en egen bränslecellsbil från Mitsubishi, tekniken är dyr, hansätter frågetecken för krocksäkerheten och ”tror inte att det kommer attspridas särskilt snabbt”. Blir det något, så blir det en fullstor bil medinköpt bränslecellsteknik.

Nakao bedömer att framtidens bilkonsument i större städer alltmerkommer att vilja ha en annan relation till bilen än att äga den, och Mitsubishidiskuterar samarbeten med bilpooler och andra lösningar.

Det sägs ofta att elbilen ska ingå i det framtida smarta elnätet, attelbilens batterier kan balansera effekttoppar och att hushållen kan lagrabillig nattström i sin il och sedan använda den på dagen. Mitsubishi har redanväl fungerande system, men enligt Nakao kan man inte erbjuda dem till kunderannat än i små pilotprojekt eftersom statliga regleringar gör det svårt attköpa och sälja el via bilen.

Mattias Goldmann

Foto: Martin Prieto Beaulieu

Relaterat material
Fixa Elbil
Fixa Elbil är plattformen för dig som går i tankar om att köpa en ny bil, och vill hitta den bästa på marknaden som passar jus......

Sluta kranka – dags att ladda för framtiden
För alla som definierar sig som bilister på ett eller annat sätt är det minst sagt osäkert vilket ben man ska gå vidare med i sitt......

Paris Motor Show 2014 – Mercedes: Elbil med valmöjligheter (okt 2014)
Som det har dröjt. Mercedes har haft elbilar i flera år, men först nu går det att köpa en, genom B-klass Electric Drive. Vi pratar......

Nissan: Elbilar, självkörande fordon och en dotter som skäms (sep 2013)
Nissans brittiske vice-VD Andy Palmer är frispråkig, elbilsentusiast men skeptisk till miljöorganisationer. Här talar han med Grön......

Paris Motor Show 2014 - Lägesrapport 3 (okt 2014)
Vilken stimulans är effektivast? Vilka marknader växer snabbast? Är batterileasing en bra idé? När kommer nästa Leaf? Om detta och......

22/9: Öresundsrally och bilfri dag - två knuffar mot hållbar bilism
...

Tesla: Elbilarna kommer (mars 2013)
Varje bilmärke har pressträff i 15 minuter. De följer alla samma schema, med dånande rockmusik först, sen höga chefer som läser in......