22/6 Välkommen till Gröna Bilisters seminarier i Almedalen den 6 juli!

Sommaren är på intåg och likaså årets Almedalsvecka. Gröna Bilister kommer i sedvanlig ordning vara på plats för att ta tempen på politiken gällande omställningen till ett hållbart transportsystem. Miljömärkning av drivmedel, nya affärsmodeller för mobilitet samt hinder för att beteendeförändringar mot hållbart resande ska ske, är årets teman för Gröna Bilisters seminarier, som kommer hållas i Sal B22 på Campus Gotland, Cramérgatan 3. Ta del av panelsamtal och diskussioner med politiker, företagsledare och andra intressenter. Efter seminarierna är det lunchmingel. Välkommen!


Kl 10:00-10:30: Jag vill veta – är regeringen på rätt väg med miljömärkning av drivmedel? 

Som ett led i sin strategi för hållbar konsumtion har regeringen deklarerat att de vill införa obligatorisk klimat- och ursprungsmärkning av alla drivmedel ute på macken. Gröna Bilister har i flera år tryckt på för att få till stånd en sådan hållbarhetsdeklaration under parollen ”Jag Vill Veta”. Vi står därför bakom regeringens initiativ. Under våren har Energimyndigheten utrett hur en sådan märkning kan utformas. Vilka styrkor och svagheter har det liggande förslaget? Kom och diskutera dessa frågor med företrädare för regering och opposition. Kommer oppositionen att rösta ja eller nej när frågan kommer upp i riksdagen? I så fall varför? 

Medverkande: Per Östborn, Gröna Bilister, Johanna Grant, Gröna Bilister, Martin Prieto Beaulieu, Gröna Bilister, Rickard Nordin, Energipolitisk talesperson, Centerpartiet, Karin Svensson Smith, Ordförande Trafikutskottet, Miljöpartiet, Jens Holm, Riksdagsledamot, Vänsterpartiet 


10:35-11:15: Morgondagens mobilitet ger nya affärsmodeller – så går vi från att äga till att utnyttja tjänster 

Vi tar utgångspunkt i musikbranschen som redan genomgått sitt paradigmskifte; från vinyl & cd-skiva via piratkopiering till fri streaming. Och om fossilbilen är cd-skivan, hur ser då bilismens Spotify ut? Vi lyssnar till experter på affärsmodeller och företagsutveckling som berättar varför morgondagens mobilitet ger nya affärsmodeller och lär oss av Energimyndighetens stora satsning “Hållbar mobilitet som tjänst” som ska leda till fler innovativa lösningar på marknaden kring mobilitet. Vilka hinder måste röjas? Och varför är privatpersoner en betydande drivkraft gällande transformationen av vårt resande? Välkommen till ett seminarium där vi stakar ut vägen för morgondagens mobilitet! 

Medverkande: Johanna Grant, Gröna Bilister, Jesper Johansson, Gröna Bilister, Jacob Kihlbaum, Data Scientist Manager, Sony Music Entertainment, Peter Engdahl, Enhetschef Hållbar Transport, Energimyndigheten, Jakob Lindvall, VD, Wide Ideas 


11:20-12:00: Hållbart resande kräver beteendeförändringar. Vilka proppar måste lösas för att nå 2030-målet? 

För att vi ska nå målet med en fossiloberoende fordonsflotta 2030 behövs många åtgärder som påverkar konsumenters och resenärers beteende. Vi kommer att få höra två vittnesmål, dels från Blekingetrafikens koncept “Hämta”, en app för organiserad samåkning, samt Tyréns som representerar arbetsgivarperspektivet. Båda aktörerna vill verka för hållbar mobilitet, men stöter på svårigheter på grund av existerande hinder. Dessa lyfts upp och diskuteras med Karin Svensson Smith, ordförande i Trafikutskottet (MP) samt Per Åsling, ordförande i Skatteutskottet (C). Vad vill politiken göra för att överbrygga dessa? 

Medverkande: Johanna Grant, Gröna Bilister, Jesper Johansson, Gröna Bilister, Fredrik Andrén, 10-x labs, Hedda Ericsson, Tyréns, Karin Svensson Smith, Ordförande Trafikutskottet, Miljöpartiet, Per Åsling, Ordförande Skatteutskottet, Centerpartiet 


Ingen föranmälan krävs till våra seminarier 

Varmt välkomna! 

För mer information kontakta: 

Johanna Grant, ordförande Gröna Bilister 
0737-04 69 82 
johanna.grant@gronabilister.se 

Martin Prieto Beaulieu, pressansvarig, Gröna Bilister 
0702-13 20 55 
martin.prieto.beaulieu@gronabilister.se
Relaterat material
Almedalen 2017
Vi anordnar tre seminarier den 6 juli mellan 10-12 samt medverkar på en rad andra evenemang. Nedan listar vi Gröna Bilisters närva......