Gröna Bilister i Almedalen 2018

Gröna Bilister arrangerar tre seminarier under Almedalsveckan 2018. Läs allt om dem här.

Gröna Bilisters seminarier hålls på Campus Gotland på måndag eftermiddag den 2/7 från kl. 15.00, samt på torsdag morgon den 5/7 med start kl 08.00

1) Hur kan politiken få bilister att välja andra färdsätt och utvecklas till hållbara mobilister?

Tid och plats
Måndagen den 2 juli 2018 kl 15.00-15.45
Uppsala Universitet Campus Gotland, huvudentré Cramérgatan 3, B-huset, sal B14

Beskrivning av samhällsfrågan
En mobilist är en resenär som utnyttjar olika typer av färdsätt utan att vara fast i ett bilberoende. Vad krävs av politiken för att få bilister att utvecklas till smarta mobilister som reser mer hållbart? Om ändrade beteenden på väg mot ett fossilfritt samhälle.

Utökad information om evenemanget
Det är bråttom att ställa om till ett klimatsmart samhälle, men trots ett specifikt mål om att minska vägtrafikens utsläpp med 70 procent till 2030, går utvecklingen till fossilfrihet för sakta. Ett ändrat beteende är en viktig del av åtgärder som leder bort från ett bilberoende till förmån för hållbar mobilitet. Vi kommer att få höra två vittnesmål. Båda ser svårigheter att skapa lösningar för hållbar mobilitet genom ändrat beteende. Med utgångspunkt i vittnesmålen presenteras existerande hinder till ansvariga politiker som ger svar på vad de tänker göra för att hantera utmaningarna.

Medverkande
Alfred Andersson, forskare och projektledare, Gröna Bilister
Johanna Grant, ordförande, Gröna Bilister
Jesper Johansson, moderator, Gröna Bilister
Karin Svensson Smith, ordförande, Trafikutskottet
Per Åsling, ordförande, Skatteutskottet

Läs mer i det officiella programmet för Almedalsveckan

2) Vad främjar ett ändrat beteende som leder till hållbart resande?

Tid och plats
Måndagen den 2 juli 2018 kl 15.55-16.30
Uppsala Universitet Campus Gotland, huvudentré Cramérgatan 3, B-huset, sal B14

Beskrivning av samhällsfrågan
Bilen som norm för resande är stark i Sverige. Vad krävs för att bryta normer? Och vad främjar ett ändrat beteende som leder till hållbart resande? Vi går på djupet i det mänskliga psyket på temat bryta mönster och invanda beteenden.

Utökad information om evenemanget
För att växande städer ska behålla sin vitalitet behövs fler så kallade ”mobilister” som reser klimatsmart och är medvetna om att val av färdsätt påverkar både andra människors hälsa och samhället i stort. Att skippa bilen under milen eller halvmilen är en konkret beteendeförändring som många kan göra, oavsett om man bor i staden eller på landsbygden. Och vinsterna är många, både för individen och för samhället i stort. Vad krävs av oss som individer att börja tänka och agera i nya banor för att klara omställningen till ett fossilfritt samhälle?

Medverkande
Johanna Grant, Ordförande, Gröna Bilister
Oskar Henrikson, Leg. psykolog och VD, Psykologifarbriken
Jesper Johansson, Moderator, Gröna Bilister
Mikael Kilter, VD, MoveAbout
Karin Strömqvist Bååthe, Generalsekreterare, Social Venture Network (SVN Sweden)

Läs mer i det officiella programmet för Almedalsveckan

3) Hur kommer det sig att den hållbara trafikplaneringen inte blir genomförd fastän alla vill det?

Tid och plats
Torsdagen den 5 juli 2018 kl 08.00-08.45
Uppsala Universitet Campus Gotland, huvudentré Cramérgatan 3, B-huset, sal B22

Beskrivning av samhällsfrågan
Med en omvänd trafikpyramid, den så kallade fyrstegsprincipen, sätts barnens, de funktionsvarierades och de gåendes behov överst och det blir tydligt vilka vinster en sådan planering ger hela staden. Varför används fyrstegsprincipen så sällan fastän alla parter tycker om den i teorin?

Utökad information om evenemanget
Fyrstegsprincipen är ett något kryptiskt namn på en regel inom trafikplaneringen som säger att man först bör se vilka ökade trafikbehov som går att undvika, styra om eller optimera innan man börjar tänka på om- och nybyggda bilvägar. Alltför sällan blir denna planering till konkreta trafiklösningar, vilket är ett slöseri med skattepengar, leder till ökade utsläpp och ökad trängsel i städerna.
Gröna Bilister har undersökt varför det blir så, och kommer under detta seminarium att diskutera hur fyrstegsprincipen kan omsättas i praktisk verklighet.

Medverkande
Fredrik Holm, Författare till kommande bok om fyrstegsprincipen, Gröna Bilister
Sven Hunhammar, Måldirektör, Trafikverket
Sara Persson, Regionutvecklare med fokus på cykelfrågor, Västra Götalandsregionen
Åsa Romson, Expert inom miljörätt, miljöpolitik och hållbar stadsutveckling, IVL Svenska Miljöinstitutet
Karin Svensson Smith, Ordförande, Trafikutskottet
Per Östborn, Moderator, Gröna Bilister

Läs mer i det officiella programmet för Almedalsveckan
Relaterat material