Dags för skroten?

Bilar som har registrerats i Sverige efter den 1 januari 1998 omfattas av s.k. ekonomiskt producentansvar. Det innebär att producenten är skyldig att ta hand om kostnaden för bilens återvinning.

Det lönar sig att köra grönt!

Vilka är miljöproblemen?

Miljöbästa bilar

Tankställen

Skrotningspremien
Efter den 31 maj 2007 betalas det inte längre ut någon skrotningspremie.

Om din bil är av årsmodell 1988 eller äldre och den inte var avställd 31 augusti 2006, kunde du som bilägare under en begränsad övergångstid få en skrotningsersättning på 4000 kr. Detta förutsatt att pengar fanns kvar i bilskrotningsfonden. Vägverket informerade dock redan sommaren 2007 att medlen är förbrukade. Mer info.

När ska jag byta bil? (länk inom Gröna Bilisters webbplats)

Relaterat material