15/10: Göteborgs förslag till miljözon för lätta fordon får beröm av Gröna Bilister: Utmärkt nyskapa

Miljözonerna för tung trafik har påskyndat omställningen till renare bussar och lastbilar. Nu ska Göteborgs stad utreda miljözoner för personbilar, som ännu inte finns någonstans i landet. Gröna Bilister är starkt positiva och bedömer att det kan bli ett viktigt verktyg i omställningen till grönare trafik.

– Innerstadsluften i Göteborg är så dålig att man måste våga tänka nytt och annorlunda. Miljözoner för personbilar skulle ge bättre luft och grönare trafik på samma sätt som zonerna redan fungerat för tunga fordon, säger Mattias Goldmann, kommungranskare på Gröna Bilister.

En majoritet av Göteborgs kommunstyrelse, bestående av de borgerliga partierna och vänsterpartiet, röstade i onsdags igenom att miljözoner för lätta fordon ska utredas, inklusive vilka krav som ska ställas och hur själva zonen ska utformas. I nuläget kan staden dock inte införa miljözoner utan regeringens godkännande.

– Kommunerna har ansvaret för att uppfylla normerna för luftkvalitet, men de saknar alltför många verktyg i sin verktygslåda för att effektivt kunna bidra till minskade utsläpp. Kommunerna bör själva kunna införa miljözoner, trängselavgifter och liknande styrmedel, och i väntan på det bör regeringen förstås bevilja den ansökan vi förutsätter att Göteborg så småningom lämnar in, säger Mattias Goldmann.

Gröna Bilister är positiva till Göteborgs lokala krav på att miljöbilar inte ska ha dubbdäck, ett kriterium som rimligen kommer att ingå i miljözonen för personbilar.

– Miljözonerna för lätta fordon bör vara likadant utformade överallt i landet där de införs, men precis som miljözonerna för tung trafik så måste någon kommun gå före och definiera vad som är viktigt att ha med. Därför är det arbete Göteborg nu startar viktigt för många kommuner i landet och vi räknar med att staden bjuder in många aktörer i diskussionen om zonens utformande, säger Mattias Goldmann.

Gröna Bilister har tidigare utsett Göteborg till Miljöbilsbästa Kommun, till stor del just utifrån stadens innovativa arbete med att minska trafikens miljö-, hälso- och klimatpåverkan.

För ytterligare information: Kontakta Gröna Bilisters Mattias Goldmann, 070-309 00 45. Gröna Bilisters granskning av Göteborg som miljöbilskommun finns på www.gronabilister.se.

Relaterat material
7/4: lokalt klimatinvesteringsstöd
Idag presenterade regeringen en del av sin satsning för att minska Sveriges koldioxidutsläpp, vilket innebär att kommuner......

30/3: Höjd bensinskatt ett nödvändigt första steg – nu blickar vi framåt
Regeringen vill höja energiskatten på fossil bensin och diesel med 44 respektive 48 öre per liter exklusive moms från den 1 januar......

10/2: Dyr snabbladdning sänder fel signaler enligt Gröna Bilister
Snart kommer det att kosta tre kronor per minut att ladda sin elbil med Vattenfalls och Fortums snabbladdare. Försäljning......

18/12: Förbifart Stockholm, en bromskloss för hållbar samhällsutveckling
Gröna Bilister konstaterar att Sveriges riksdagsledamöter inte tar klimatmålen på allvar....

4/11: Tesla Model S är Miljöbästa Bil 2015
Alla fem jurygrupper har olika vinnare, men när totalpoängen räknas samman blir Tesla Model S klar segrare i Gröna Bilist......

28/10: Miljöbästa Bil 2015 - drygt 30 fossiloberoende bilar tävlar i Kista den 3 november
År 2030 ska fordonsflottan vara fossiloberoende. De flesta bilar som tillverkas idag rullar fortfarande på våra vägar då. ......

20/8: Ny rapport från Gröna Bilister jämför klimatpåverkan
Gröna Bilister publicerar idag sin årliga rapport som sammanställer klimatpåverkan hos de drivmedel som säljs i Sverige. Utsläpp......