17/10: Gröna Bilister ger Hebys folkparti rätt: Bygg laddstation för elbilar!

Folkpartiet i Heby föreslår i en motion till kommunfullmäktige att kommunen ska skaffa elbilar från nästa år och att kommunens bilpark år 2015 till minst hälften ska bestå av elbilar. Gröna Bilister är positiva, men uppmanar kommunen att noga se över sina transportbehov.

– Elbilarna kommer att slå igenom om ett par år och det är dags för kommuner med miljöambitioner att börja planera den infrastruktur som behövs i form av laddningsställen. De som tidigast kan erbjuda rätt förutsättningar, blir också de som tidigt kan få en stor flotta bilar med nollutsläpp i gatumiljön, säger Mattias Goldmann från Gröna Bilister.

Stockholms kommun samverkar med Toyota och Fortum för att tidigt etablera en infrastruktur för elbilar. Danska regeringen vill etablera Danmark som center för elbilar och Israel har startat ett stort projekt tillsammans med Renault för att snabbt få många tusen elbilar på gatorna. Gröna Bilister efterlyser fler liknande initiativ i Sverige, och är positiva till Folkpartiets förslag för Heby.

- Eftersom elmotorn är så mycket effektivare än bensin- och dieselbilens förbränningsmotor, så är elbilen ett viktigt steg mot framtidens gröna bilism. Dessutom har elbilen inga utsläpp direkt från bilen, vilket innebär helt nya möjligheter att minska de lokala luftföroreningarna, samtidigt som bullret minskar. Därför är elbilssatsningen tredubbelt intressant för Heby, säger Mattias Goldmann.

I nuläget finns inga renodlade elbilar på marknaden, men flera bilmärken väntas börja sälja dem inom något år och norska elbilen Think börjar troligen säljas i Sverige redan i år. Gröna Bilister poängterar dock att elbilar i närtid inte täcker alla behov, och uppmanar kommunen att noga se över sina faktiska behov.

- Elbilen är högintressant för dem som inte behöver köra särskilt långa sträckor per dag, som inte behöver transportera tungt bagage och som värdesätter att bilen är helt avgasfri lokalt. Heby bör titta närmare på elbilen för hemtjänsten och andra kommunala funktioner, men det är osäkert om målet på 50 procent elbilar är rimligt. Däremot bör förstås alla kommunens bilar vara miljöbilar av ett eller annat slag, säger Mattias Goldmann.

Elbilar gynnas av miljöbilspremie, 40 procent sänkt förmånsvärde, gratis parkering i drygt 30 kommuner, samt en drivmedelskostnad på bara någon krona milen.

Gröna Bilister poängterar dock vikten av att elbilarna laddas med "rätt" el – organisationen vill inte se ett ökat beroende av elkraft utan önskar att förnybar el från bl.a. vindkraft byggs för att fullt ut täcka elbilarnas behov.

För ytterligare information: Kontakta Gröna Bilisters Mattias Goldmann, 070-309 00 45.

Relaterat material
7/4: lokalt klimatinvesteringsstöd
Idag presenterade regeringen en del av sin satsning för att minska Sveriges koldioxidutsläpp, vilket innebär att kommuner......

30/3: Höjd bensinskatt ett nödvändigt första steg – nu blickar vi framåt
Regeringen vill höja energiskatten på fossil bensin och diesel med 44 respektive 48 öre per liter exklusive moms från den 1 januar......

10/2: Dyr snabbladdning sänder fel signaler enligt Gröna Bilister
Snart kommer det att kosta tre kronor per minut att ladda sin elbil med Vattenfalls och Fortums snabbladdare. Försäljning......

18/12: Förbifart Stockholm, en bromskloss för hållbar samhällsutveckling
Gröna Bilister konstaterar att Sveriges riksdagsledamöter inte tar klimatmålen på allvar....

4/11: Tesla Model S är Miljöbästa Bil 2015
Alla fem jurygrupper har olika vinnare, men när totalpoängen räknas samman blir Tesla Model S klar segrare i Gröna Bilist......

28/10: Miljöbästa Bil 2015 - drygt 30 fossiloberoende bilar tävlar i Kista den 3 november
År 2030 ska fordonsflottan vara fossiloberoende. De flesta bilar som tillverkas idag rullar fortfarande på våra vägar då. ......

20/8: Ny rapport från Gröna Bilister jämför klimatpåverkan
Gröna Bilister publicerar idag sin årliga rapport som sammanställer klimatpåverkan hos de drivmedel som säljs i Sverige. Utsläpp......