15/10: Gröna Bilister berömmer Helsingborg: Gratisparkeringen får miljöbilar utmärkt utformad

Ännu en tid behövs en del stimulans för att det ska bli självklart att välja miljöbil. Därför är det utmärkt att Helsingborg förlänger gratis parkering åt miljöbilar till och med år 2010, med utformningen helt enligt Gröna Bilisters rekommendationer.

– Helsingborgs beslut är mycket positivt och en viktig signal att man tar omställningen från fossil till förnybar och miljövänligare trafik på allvar. Eftersom regeringen av budgetskäl nu snabbavvecklar miljöbilsförmånerna är lokala morötter för grönare bilism särskilt viktiga, kommenterar Mattias Goldmann från Gröna Bilister.

Helsingborgs gratis parkering avser bilar som uppfyller Vägverkets miljöbilsdefinition, vilket är helt i linje med vad Gröna Bilister rekommenderar – det är viktigt att vi får en och samma definition i hela landet. Också tidsbegränsningen till 31 december 2010 har Gröna Bilisters gillande.

– Miljöbilar ska inte vara gynnade för evigt, när det blivit självklart att välja en bil som är mindre störande för klimat och hälsa bör förmånerna tas bort. Två års förlängning räcker för att bidra till en lokal miljöbilsboom, säger Mattias Goldmann.

Gröna Bilister är också positiva till Helsingborgs lokala krav på att miljöbilar inte ska ha dubbdäck, ett krav som Göteborg sedan tidigare har fšr sin lokala miljöbilsförmån.

– I vissa delar av landet är dubbdäck fortsatt generellt befogade, men knappast i Helsingborg. Därför är detta en typ av reglering som fungerar bra lokalt, särskilt som Helsingborg har problem med partikelhalterna i luft, som ju sänks när andelen dubbdäck sjunker, säger Mattias Goldmann.

På en enda punkt önskar Gröna Bilister ett förtydligande: Kraven på bilisten som förmånen.

– Ingen ska kunna skaffa en etanol- eller gasbil, köra den på bensin och ändå få förmåner som gratis parkering. Helsingborg bör täppa igen den luckan, säger Mattias Goldmann.

Gröna Bilister uppmanar nu kommunen och den lokala bilhandeln att offensivt marknadsföra förmånen, så att alla som överväger att köpa ny bil vet att det finns ett nytt och lokalt skäl att köpa miljöbil, utöver alla de andra. Idag finns bara ungefär 200 tillstånd utfärdade, klart lägre än för många andra kommuner i motsvarande storlek.

Gröna Bilister är i full färd med att revidera sin kommungranskning av Helsingborg. I den tidigare granskningen befinner sig staden strax under toppskiktet av Sveriges ledande miljöbilskommuner, med 7 av maximala 10 stjärnor för sitt arbete. Bland det särskilt berömvärda märks kommunens krav att kommande bilar i princip ska vara miljöbilar och den relativt höga andelen miljöbilar redan idag, avsaknaden av tjänste- och förmånsbilar, arbetet för att introducera biobränslen, bl.a. genom en tidig satsning på etanol och egen produktion av biogas samt kommunala förvaltningars och bolags utbildning av anställda i sparsam körning.

För ytterligare information: Kontakta Gröna Bilisters Mattias Goldmann, 070-309 00 45. Gröna Bilisters granskning av Helsingborg som miljöšbilskommun finns på /onclickcms/site/filerelay.php?cms_fileid=8c920bb4888938c428a58609a89e756d face=Arial size=2>

Relaterat material
7/4: lokalt klimatinvesteringsstöd
Idag presenterade regeringen en del av sin satsning för att minska Sveriges koldioxidutsläpp, vilket innebär att kommuner......

30/3: Höjd bensinskatt ett nödvändigt första steg – nu blickar vi framåt
Regeringen vill höja energiskatten på fossil bensin och diesel med 44 respektive 48 öre per liter exklusive moms från den 1 januar......

10/2: Dyr snabbladdning sänder fel signaler enligt Gröna Bilister
Snart kommer det att kosta tre kronor per minut att ladda sin elbil med Vattenfalls och Fortums snabbladdare. Försäljning......

18/12: Förbifart Stockholm, en bromskloss för hållbar samhällsutveckling
Gröna Bilister konstaterar att Sveriges riksdagsledamöter inte tar klimatmålen på allvar....

4/11: Tesla Model S är Miljöbästa Bil 2015
Alla fem jurygrupper har olika vinnare, men när totalpoängen räknas samman blir Tesla Model S klar segrare i Gröna Bilist......

28/10: Miljöbästa Bil 2015 - drygt 30 fossiloberoende bilar tävlar i Kista den 3 november
År 2030 ska fordonsflottan vara fossiloberoende. De flesta bilar som tillverkas idag rullar fortfarande på våra vägar då. ......

20/8: Ny rapport från Gröna Bilister jämför klimatpåverkan
Gröna Bilister publicerar idag sin årliga rapport som sammanställer klimatpåverkan hos de drivmedel som säljs i Sverige. Utsläpp......