26/9: Gröna Bilister välkomnar EU-beslut men vill se mer stöd till biogasen

I gårdagens beslut från EU parlamentets miljökommitté tog ledamöterna en oväntat och välkommen hård linje mot de bilföretag som lobbat mot hårda miljökrav. Dubbelt glädjande för svenskt vidkommande var att parlamentet ger stöd åt satsningar på biobränslen.

- Parlamentet stod emot de delar av bilindustrin som vill fördröja lagen om att fordonen från 2012 får släppa ut  maximalt 130 gram växthusdrivande koldioxid, kommentarer Jakob Lagercrantz, ordförande i Gröna Bilister. Lika oväntat som välkommet.

Dubbelt välkommet var att kommittén ger en tydlig rabatt åt bilar som går på biobränslen, där det finns tillräckligt många tankställen för biobränslen.

Rabatten för miljöfordon på biobaserade bränslen kommer i första hand att påverka länder som Sverige med en väl  utbyggd infrastruktur för biobränslen. Men den ger ett tydligt incitament för biltillverkarna att verka för både energieffektiva bilar och bilar som går på biobränslen. Det gör att den teknikutveckling som Sverige leder i Europa kan spridas till andra länder.

- Vi kommer att se en ny tid, där bilföretagen har en naturlig drivkraft att tillsammans med bränsleföretagen bygga ut infrastruktur för biobränslen, kommentarer Jakob Lagercrantz.

Gröna Bilister är dock oroade över att biogasen, som ännu inte nått tillräckligt många tankställen för att klara EU:s 30 % krav skall missa förmånen.

- Biogasen är det renaste bränslet, som nyttiggör samhället avfallsprodukter. Här måste svenska regeringen tillsammans med marknadens parter verka för att utbyggnaden av infrastruktur accelereras, säger Jakob Lagercrantz.

Samtidigt med EU-parlamentets beslut igår pågår ett viktigt arbete i EU om att slå fast miljö- och sociala krav på biobränslen. Även här ligger Sverige i framkant med en oberoende verifiering av den E85 som säljs i Sverige, och på det nordiska planet kommer miljömärkning från Svanen att introduceras för alla bränslen.

-­ Gröna Bilister vill se samma hårda krav på både biobränslen som gamla tidens konventionella bränslen som bensin och diesel.  Idag ligger fokus på biobränslenas produktion, vilket är bra, medan oljeprodukter producerade i exempelvis Ryssland undgår kontroll, avslutar Lagercrantz.

För ytterligare information, kontakta: Jakob Lagercrantz, ordförande i Gröna Bilister. Tfn: 0708-17 38 08.

 

Relaterat material
7/4: lokalt klimatinvesteringsstöd
Idag presenterade regeringen en del av sin satsning för att minska Sveriges koldioxidutsläpp, vilket innebär att kommuner......

30/3: Höjd bensinskatt ett nödvändigt första steg – nu blickar vi framåt
Regeringen vill höja energiskatten på fossil bensin och diesel med 44 respektive 48 öre per liter exklusive moms från den 1 januar......

10/2: Dyr snabbladdning sänder fel signaler enligt Gröna Bilister
Snart kommer det att kosta tre kronor per minut att ladda sin elbil med Vattenfalls och Fortums snabbladdare. Försäljning......

18/12: Förbifart Stockholm, en bromskloss för hållbar samhällsutveckling
Gröna Bilister konstaterar att Sveriges riksdagsledamöter inte tar klimatmålen på allvar....

4/11: Tesla Model S är Miljöbästa Bil 2015
Alla fem jurygrupper har olika vinnare, men när totalpoängen räknas samman blir Tesla Model S klar segrare i Gröna Bilist......

28/10: Miljöbästa Bil 2015 - drygt 30 fossiloberoende bilar tävlar i Kista den 3 november
År 2030 ska fordonsflottan vara fossiloberoende. De flesta bilar som tillverkas idag rullar fortfarande på våra vägar då. ......

20/8: Ny rapport från Gröna Bilister jämför klimatpåverkan
Gröna Bilister publicerar idag sin årliga rapport som sammanställer klimatpåverkan hos de drivmedel som säljs i Sverige. Utsläpp......