9/12: Gröna Bilister: Överklaga biogasbilsstödet, Västerås!

Länsrätten anger att Västerås inte får ge bidrag till kommuninvånare som skaffar biogasbil, då det inte faller inom "den allmänna kommunala kompetensen." Gröna Bilister uppmanar kommunen att överklaga, med hänvisning till ett stort antal andra kommuner som har lokala bidrag till just gasbilar.

- Varje myndighetsnivå måste bidra till att minska bilismens klimatpåverkan. Statliga myndigheter ska enbart köpa miljöbilar och lokala myndigheter ska stimulera en snabb omställning till grönare bilar. Västerås inte bara får utan måste göra det, och vi är övertygade om att kommunen vinner en överklagan av länsrättens märkliga beslut att man inte får gynna inköp av biogasbilar, säger Cecilia Carlqvist, VD för Gröna Bilister. 

I landet har ungefär 50 kommuner de senaste åren haft ett lokalt bidrag till gasbilar, vanligen i form av 30-50 procent av merkostnaden jämfört med motsvarande bensinbil, men i Västerås fall ett bidrag på 15 000 kronor per bil för maximalt 70 personer. Många av bidragen har delfinansierats med medel från Naturvårdsverket, innebärande att bidraget är sanktionerat av staten. I nuläget har bl.a. Helsingborg, Falkenberg, Kristianstad och Landskrona lokala bidrag för gasbilar. Därför är Gröna Bilister förvånade att Länsrätten underkänner Västerås bidrag och uppmanar kommunen att överklaga domen.

- Flera andra länsrätter har dömt att olika former av stimulans till utsläppsminskande transporter är lagliga, givet att de inte särbehandlar vissa typer av  teknik eller vissa kommuninvånare framför andra. Därför är vi övertygade om att Västerås får rätt om de överklagar, säger Cecilia Carlqvist.

Biogas är det bästa fordonsbränslet på marknaden, med 93 procent lägre klimatpåverkan än bensin, enligt Naturvårdsverkets och Vägverkets nya rapport. Dessutom minskar utsläppen av partiklar till nära noll och kväveoxiderna minskar med två tredjedelar. Därför är Gröna Bilister starkt positiva till lokala initiativ som påskyndar omställningen till biogas.

- Att byta till biogas är en mycket viktig insats för minskad klimatpåverkan och bättre innerstadsluft. Dessutom blir kommunen mindre beroende av ett i framtiden stigande oljepris, vilket gör att man får mer pengar över till kärnverksamheten samtidigt som det skapas arbetstillfällen lokalt. Därför är det helt rätt tänkt av Västerås att ha ett lokalt bidrag för gasbilar, och alltså i linje med åtskilliga andra kommuners agerande, säger Cecilia Carlqvist.

Gröna Bilister räknar med en snabbt ökande efterfrågan på biogas under 2010.

– Nu finns det bra gasbilar från bland annat Volvo, Volkswagen, Ford och Mercedes. Samtidigt ökar medvetenheten om att vi måste minska bilismens klimatpåverkan. En lokal biogasstimulans i Västerås ligger helt rätt i tiden, och det vore ledsamt om den skrotades, säger Cecilia Carlqvist.

För ytterligare information kontakta:

Cecilia Carlqvist, VD, Gröna Bilister
Tfn: 070-271 35 17
E-post: cecilia.carlqvist@gronabilister.se

Gröna Bilisters granskningar av landets kommuner ur miljöbilsperspektiv finns på www.gronabilister.se.

Gröna Bilisters pressrum: www.mynewsdesk.com/se/pressroom/grona_bilister

 

Relaterat material
7/4: lokalt klimatinvesteringsstöd
Idag presenterade regeringen en del av sin satsning för att minska Sveriges koldioxidutsläpp, vilket innebär att kommuner......

30/3: Höjd bensinskatt ett nödvändigt första steg – nu blickar vi framåt
Regeringen vill höja energiskatten på fossil bensin och diesel med 44 respektive 48 öre per liter exklusive moms från den 1 januar......

10/2: Dyr snabbladdning sänder fel signaler enligt Gröna Bilister
Snart kommer det att kosta tre kronor per minut att ladda sin elbil med Vattenfalls och Fortums snabbladdare. Försäljning......

18/12: Förbifart Stockholm, en bromskloss för hållbar samhällsutveckling
Gröna Bilister konstaterar att Sveriges riksdagsledamöter inte tar klimatmålen på allvar....

4/11: Tesla Model S är Miljöbästa Bil 2015
Alla fem jurygrupper har olika vinnare, men när totalpoängen räknas samman blir Tesla Model S klar segrare i Gröna Bilist......

28/10: Miljöbästa Bil 2015 - drygt 30 fossiloberoende bilar tävlar i Kista den 3 november
År 2030 ska fordonsflottan vara fossiloberoende. De flesta bilar som tillverkas idag rullar fortfarande på våra vägar då. ......

20/8: Ny rapport från Gröna Bilister jämför klimatpåverkan
Gröna Bilister publicerar idag sin årliga rapport som sammanställer klimatpåverkan hos de drivmedel som säljs i Sverige. Utsläpp......