8/7: Västerås miljöbilspremie överklagad – vi välkomnar prövning och uppmanar till snabb omställning

Västerås nyligen införda gasbilspremie har nu överklagats till länsrätten. Gröna Bilister välkomnar prövningen men slår fast att lokala miljöbilspremier sedan länge är sanktionerade av Naturvårdsverket och därmed av staten.

Innan den nationella miljöbilspremien infördes, hade närmare ett femtiotal kommuner i landet lokala premier för den som skaffade gasbil. Dessa delfinansierades i allmänhet med Klimp-pengar som handhades av Naturvårdsverket, innebärande att staten klart sanktionerat att kommuner får ha lokala premier av detta slag. Under tiden det fanns en statlig miljöbilspremie för privatpersoner, meddelade Naturvårdsverket att Klimp-medel inte fick användas för bilbidrag till privatpersoner, men det gäller inte längre eftersom den statliga miljöbilspremien avskaffades vid halvårsskiftet.

- En lokal premie för gasbilar är inget nytt påfund och Västerås är inte ensamma om att ha premien. Därför är vi övertygade om att premien är lika laglig som den är angelägen – gasbilarna behöver fortsatt en knuff i ryggen för att få sitt verkliga marknadsgenombrott. Vi välkomnar ändå prövningen eftersom ett klart beslut från länsrätten gör det lättare för andra kommuner att också införa lokala gasbilspremier, säger Gröna Bilisters ordförande Jakob Lagercrantz.

Överklagandet tar fasta på att gasbilspremien inte räcker till alla som kan tänkas vilja skaffa gasbil, utan är utformat som "först till kvarn", och att premien inte omfattar andra miljövänliga transportslag, såsom cykel och kollektivtrafik.

- Ingen har obegränsat med pengar och därför är det inget konstigt med att bidraget är begränsat till ett visst antal personer. Så är också fallet med snart sagt alla andra lokala gasbilspremier, sanktionerade av Naturvårdsverket. Vi skulle välkomna en premie för cyklar, men att bara gasbilar omfattas denna gång innebär inte på något sätt att Västerås premie skulle vara olaglig – det är helt normalt att förmåner och premier är avgränsade, säger Jakob Lagercrantz.

Gröna Bilister uppmanar kommunen att inte låta marknadsföringen av premien avstanna, utan tvärtom se den juridiska prövningen som ett utmärkt tillfälle att berätta om fördelarna med att byta till en gasbil.

Gröna Bilister har granskat över hundra kommuner ur miljöbilsperspektiv, och berömt Västerås bl.a. för sitt arbete med biogas.

- En ledande miljöbilskommun sitter inte med armarna i kors utan överraskar oss med nydanande initiativ. Det gör Västerås med sin lokala miljöbilspremie, som vi önskar att andra kommuner tar efter, säger Jakob Lagercrantz.

För ytterligare information kontakta:
Jakob Lagercrantz, ordförande, Gröna Bilister
Tfn: 0708-17 38 08

Relaterat material
7/4: lokalt klimatinvesteringsstöd
Idag presenterade regeringen en del av sin satsning för att minska Sveriges koldioxidutsläpp, vilket innebär att kommuner......

30/3: Höjd bensinskatt ett nödvändigt första steg – nu blickar vi framåt
Regeringen vill höja energiskatten på fossil bensin och diesel med 44 respektive 48 öre per liter exklusive moms från den 1 januar......

10/2: Dyr snabbladdning sänder fel signaler enligt Gröna Bilister
Snart kommer det att kosta tre kronor per minut att ladda sin elbil med Vattenfalls och Fortums snabbladdare. Försäljning......

18/12: Förbifart Stockholm, en bromskloss för hållbar samhällsutveckling
Gröna Bilister konstaterar att Sveriges riksdagsledamöter inte tar klimatmålen på allvar....

4/11: Tesla Model S är Miljöbästa Bil 2015
Alla fem jurygrupper har olika vinnare, men när totalpoängen räknas samman blir Tesla Model S klar segrare i Gröna Bilist......

28/10: Miljöbästa Bil 2015 - drygt 30 fossiloberoende bilar tävlar i Kista den 3 november
År 2030 ska fordonsflottan vara fossiloberoende. De flesta bilar som tillverkas idag rullar fortfarande på våra vägar då. ......

20/8: Ny rapport från Gröna Bilister jämför klimatpåverkan
Gröna Bilister publicerar idag sin årliga rapport som sammanställer klimatpåverkan hos de drivmedel som säljs i Sverige. Utsläpp......