8/7: Kristianstads lokala miljöbilspremie får beröm – och konkreta förslag

Från 1 juli ersätter Kristianstads kommun halva merkostnaden för privatpersoner som köper gasbil. Utmärkt, tycker Gröna Bilister som poängterar kommunernas betydelse i miljöbilsomställningen och ger Kristianstad tre rekommendationer.

Den nationella miljöbilspremien har varit en stor framgång, och har en viktig del i att Sverige nu har den högsta miljöbilsandelen i nybilsförsäljningen och den snabbast minskande klimatpåverkan från nya bilar. Trots det avskaffas den nu, ett halvår tidigare än riksdagen beslutade. Samtidigt vidgar Kristianstads kommun sitt biogasbidrag till att också omfatta privatpersoner, som får 15 000 kronor om de köper en gasbil.

– Kristianstads politiska ledning har förstått att en snabb omställning till grönare bilism behöver tydlig, uthållig och förutsägbar stimulans. Vi förutser en kraftigt ökad gasbilsförsäljning i Kristianstad, vilket är särskilt glädjande eftersom biogasen är det miljö- och hälsobästa bränslet på marknaden, säger Gröna Bilisters vd Cecilia Carlqvist.

Gröna Bilister är också positiva till att kommunen kräver att den som får premien till minst 70 procent tankar sin bil med gas, och alltså inte bensin.

Organisationen ger kommunen tre förslag för den lokala miljöbilspremien:

Ge pengarna direkt. Den nationella miljöbilspremien betalas ut efter sex månader, vilket är ett onödigt hinder för en snabb omställning. Den som kan visa att hon/han köpt miljöbil, bör få ersättning direkt, tvärtemot kommunens inriktning att betala ut ersättningen tidigast efter sex månader.

Inkludera konvertering. Den nationella miljöbilspremien omfattar bara nya bilar, trots att den som konverterar en befintlig bensinbil till etanol- eller gasdrift gör minst lika stor nytta. Konvertering till biogas bör också ersättas.

Inkludera begagnat. Samma bil har lägre total klimatpåverkan om den köps begagnad än om den köps ny. Därför bör stöd också utgå till den som väljer en begagnad gasbil.

– En ledande miljöbilskommun gör inte bara allt efter regelboken, utan överraskar oss med nydanande initiativ. Det gör Kristianstad med sin lokala miljöbilspremie, som vi önskar att andra kommuner tar efter, säger Cecilia Carlqvist

För ytterligare information kontakta:
Cecilia Carlqvist, vd, Gröna Bilister
Tfn: 070-271 35 17

Relaterat material
7/4: lokalt klimatinvesteringsstöd
Idag presenterade regeringen en del av sin satsning för att minska Sveriges koldioxidutsläpp, vilket innebär att kommuner......

30/3: Höjd bensinskatt ett nödvändigt första steg – nu blickar vi framåt
Regeringen vill höja energiskatten på fossil bensin och diesel med 44 respektive 48 öre per liter exklusive moms från den 1 januar......

10/2: Dyr snabbladdning sänder fel signaler enligt Gröna Bilister
Snart kommer det att kosta tre kronor per minut att ladda sin elbil med Vattenfalls och Fortums snabbladdare. Försäljning......

18/12: Förbifart Stockholm, en bromskloss för hållbar samhällsutveckling
Gröna Bilister konstaterar att Sveriges riksdagsledamöter inte tar klimatmålen på allvar....

4/11: Tesla Model S är Miljöbästa Bil 2015
Alla fem jurygrupper har olika vinnare, men när totalpoängen räknas samman blir Tesla Model S klar segrare i Gröna Bilist......

28/10: Miljöbästa Bil 2015 - drygt 30 fossiloberoende bilar tävlar i Kista den 3 november
År 2030 ska fordonsflottan vara fossiloberoende. De flesta bilar som tillverkas idag rullar fortfarande på våra vägar då. ......

20/8: Ny rapport från Gröna Bilister jämför klimatpåverkan
Gröna Bilister publicerar idag sin årliga rapport som sammanställer klimatpåverkan hos de drivmedel som säljs i Sverige. Utsläpp......