8/12: Gröna Bilister: Rätt tänkt, Lindesberg – hyr ut era bilar!

Lindesbergs kommun överväger att hyra ut kommunens bilar till allmänheten kvällar och helger. Dessutom ska fordonsparken i ökad utsträckning bestå av miljöbilar – idag är endast 3 av 125 fordon miljöbilsklassade. Gröna Bilister är positiva och ger kommunen fem förslag till kompletterande åtgärder för grön bilism.

– Den som byter till miljöbil halverar klimatpåverkan jämfört med en konventionell bil. Därför är det väldigt glädjande att Lindesberg beslutat sig för att skaffa miljöbilar framöver, med sikte på biogas längre fram. Det vore också mycket bra om bilarna kunde hyras ut till allmänheten kvällar och helger. Då minskar kommunens bilkostnader samtidigt som det totala antalet fordon i kommunen kan minska, säger Gröna Bilisters VD Cecilia Carlqvist.

Kommunens bilpark består av 125 bilar, varav endast tre miljöbilar. Ungefär en tredjedel av bilparken byts ut årligen, de flesta av fordonen leasas. Totalt kör Lindesbergs kommun cirka 200 000 mil per år.

Gröna Bilister föreslår Lindesberg fem punkter för det fortsatta miljöbilsarbetet:

·         Slå fast 100 % miljöbilar. Vissa kommuner har redan idag enbart miljöbilar, så Lindesberg bör kunna besluta att från och med nu enbart inhandla miljöbilar.

·         Prioritera förnybart. Bland de miljöbilsklassade fordonen bör kommunen prioritera bilar som går på biogas eller etanol eftersom de har lägst klimatpåverkan.

·         Minska körsträckan. Alltför få kommuner har tydliga mål för att minska det totala antalet körda mil – oavsett vilket bränsle en bil går på är det bättre för miljön om den får stå still. Lindesberg bör ansluta sig till kampanjen "Inte Bilen Under Milen".

·         Kräv 100 % miljöbilar när ni köper transporttjänster. Självklart ska taxi, färdtjänst och skolskjuts ske med miljöbilar.

·         Granska lokal biogasproduktion. Kommunens hushållsavfall är en utmärkt råvara för biogasproduktion och biogasen skulle minska kommunens beroende av allt dyrare och klimatvidrig fossilolja.

 

För ytterligare information kontakta:

Cecilia Carlqvist, VD, Gröna Bilister
Tfn: 070-271 35 17
E-post: cecilia.carlqvist@gronabilister.se

Gröna Bilisters granskningar av landets kommuner ur miljöbilsperspektiv finns på www.gronabilister.se.

Gröna Bilisters pressrum: www.mynewsdesk.com/se/pressroom/grona_bilister

Relaterat material
7/4: lokalt klimatinvesteringsstöd
Idag presenterade regeringen en del av sin satsning för att minska Sveriges koldioxidutsläpp, vilket innebär att kommuner......

30/3: Höjd bensinskatt ett nödvändigt första steg – nu blickar vi framåt
Regeringen vill höja energiskatten på fossil bensin och diesel med 44 respektive 48 öre per liter exklusive moms från den 1 januar......

10/2: Dyr snabbladdning sänder fel signaler enligt Gröna Bilister
Snart kommer det att kosta tre kronor per minut att ladda sin elbil med Vattenfalls och Fortums snabbladdare. Försäljning......

18/12: Förbifart Stockholm, en bromskloss för hållbar samhällsutveckling
Gröna Bilister konstaterar att Sveriges riksdagsledamöter inte tar klimatmålen på allvar....

4/11: Tesla Model S är Miljöbästa Bil 2015
Alla fem jurygrupper har olika vinnare, men när totalpoängen räknas samman blir Tesla Model S klar segrare i Gröna Bilist......

28/10: Miljöbästa Bil 2015 - drygt 30 fossiloberoende bilar tävlar i Kista den 3 november
År 2030 ska fordonsflottan vara fossiloberoende. De flesta bilar som tillverkas idag rullar fortfarande på våra vägar då. ......

20/8: Ny rapport från Gröna Bilister jämför klimatpåverkan
Gröna Bilister publicerar idag sin årliga rapport som sammanställer klimatpåverkan hos de drivmedel som säljs i Sverige. Utsläpp......