2/4: Miljöbilsförsäljningen minskar för andra månaden i rad - Gröna Bilister kräver tydliga besked

I mars registrerades 26,2 procent miljöbilar, mot 29,6 procent i februari och 35,8 procent i januari. Den negativa trenden beror enligt Gröna Bilister på bristande information till konsumenterna om bränslenas faktiska klimatpåverkan, tillsammans med hot om indragna förmåner. Gröna Bilister kräver nu tydliga besked och långsiktiga spelregler.

- Sjunkande marknadsandelar för miljöbilen är allvarligt, men inte konstigt. Debatten kring miljöbränslen har varit aggressiv och många konsumenter har känt sig vilsna och rådvilla. Regeringen bör uppdra åt Vägverket och Naturvårdsverket att mycket mera offensivt lägga fram de siffror de redan har om biobränslenas faktiska klimatnytta, så att inte miljöbilsboomen kommer av sig, säger Gröna Bilisters ordförande Jakob Lagercrantz.

Vägverket och Naturvårdsverket anger i Bilindex att den som i Sverige kör på etanol E85 drygt halverar sin klimatpåverkan jämfört med den som kör på bensin, medan den som väljer biogas minskar sin klimatpåverkan med 85 procent. Dessa siffror har hamnat i skymundan för aktörer som lyft fram exempelvis amerikansk majsetanol med betydligt sämre klimatpåverkan, men som inte går att tanka i Sverige.

- Vi vill ha raka fakta och rena bränslen! En förutsättning för en fungerande marknad är korrekt information, och här har svenska myndigheter en nyckelroll. Samtidigt måste alla bränslen tåla en granskning, och här kommer den nordiska miljömärkningen Svanen i sommar med färdiga kriterier, säger Jakob Lagercrantz.

Gröna Bilister är också olyckliga över den senaste tidens diskussion om att i förtid ta bort förmåner och ekonomisk stimulans som miljöbilen har idag.

- Eskilstuna satte nyligen ett ledsamt rekord i att vara först att skrota sin lokala miljöbilsförmån, regeringens utredare har föreslagit att undantaget från trängselskatten ska rivas upp och det ekade länge tomt i kassan för att betala ut miljöbilspremien till privatbilister. Det skapar förstås oro och är motsatsen till de långsiktiga spelregler som konsumenter och bilhandel behöver, säger Mattias Goldmann, Gröna Bilister.

Gröna Bilisters enkät till landets alla generalagenter visade på en försäljning av 100 000 miljöbilar i år, motsvarande 35 procent av den förväntade nybilsförsäljningen på 285 000 bilar. Med den nuvarande sjunkande trenden kommer målet inte att nås och bilens klimatpåverkan att bli klart värre än vad prognosen angett.

– Att välja miljöbil är inte längre någon uppoffring – bilarna är fullt ut lika komfortabla och säkra som andra bilar samtidigt som prestanda är fullt tillräckliga. Dessutom är det numera oftast klart lönsamt att rata den gammaldags fossilbilen till förmån för modernare miljöbilar, men inte heller här är myndigheterna till särskilt stor hjälp för den som vill göra kalkylen vid köksbordet, säger Mattias Goldmann.

 
För ytterligare information:

Kontakta Jakob Lagercrantz, 0708 173 808 (Mattias Goldmann 070-309 00 45).

Relaterat material
7/4: lokalt klimatinvesteringsstöd
Idag presenterade regeringen en del av sin satsning för att minska Sveriges koldioxidutsläpp, vilket innebär att kommuner......

30/3: Höjd bensinskatt ett nödvändigt första steg – nu blickar vi framåt
Regeringen vill höja energiskatten på fossil bensin och diesel med 44 respektive 48 öre per liter exklusive moms från den 1 januar......

10/2: Dyr snabbladdning sänder fel signaler enligt Gröna Bilister
Snart kommer det att kosta tre kronor per minut att ladda sin elbil med Vattenfalls och Fortums snabbladdare. Försäljning......

18/12: Förbifart Stockholm, en bromskloss för hållbar samhällsutveckling
Gröna Bilister konstaterar att Sveriges riksdagsledamöter inte tar klimatmålen på allvar....

4/11: Tesla Model S är Miljöbästa Bil 2015
Alla fem jurygrupper har olika vinnare, men när totalpoängen räknas samman blir Tesla Model S klar segrare i Gröna Bilist......

28/10: Miljöbästa Bil 2015 - drygt 30 fossiloberoende bilar tävlar i Kista den 3 november
År 2030 ska fordonsflottan vara fossiloberoende. De flesta bilar som tillverkas idag rullar fortfarande på våra vägar då. ......

20/8: Ny rapport från Gröna Bilister jämför klimatpåverkan
Gröna Bilister publicerar idag sin årliga rapport som sammanställer klimatpåverkan hos de drivmedel som säljs i Sverige. Utsläpp......