31/3: Växjö först klimatdifferentiera p-avgiften – starkt stöd från Gröna Bilister

Växjö kommunledning föreslår en klimatdifferentierad p-avgift, så att man betalar mer för parkeringen ju högre klimatpåverkan bilen har. Gröna Bilister är entusiastiska.

- Lokala förmåner såsom gratis parkering för miljöbilar har stor betydelse för att ställa om bilparken i miljövänlig riktning, men de premierar inte fullt ut de som väljer de klimatvänligaste bilarna. Växjös kommande p-avgifter lyckas med det, säger Mattias Goldmann från Gröna Bilister.

Växjö har idag gratis parkering för alla miljöbilar. Tekniska nämnden ska nu i samråd med kommunstyrelsen arbeta fram nya klimatdifferentierade p-avgifter, som baseras på bilens utsläpp av fossil koldioxid.

- En klimatdifferentierad p-avgift kommer att påskynda omställningen till bilar med riktigt låg klimatpåverkan och ger kommuninvånarna helt nya möjligheter att påverka sina egna p-avgifter. Samtidigt blir Växjö först att fullt ut anpassa p-avgiften till förorenaren betalar-principen som såväl riksdag och regering som EU och FN ställt sig bakom, säger Mattias Goldmann.

Gröna Bilister har tidigare utsett Växjö till Miljöbilsbästa kommun, med en systematisk inriktning på att gynna grönare bilism. Den kommande klimatdifferentierade p-avgiften stärker bilden av Växjö som en ledande kraft i arbetet för att minska trafikens klimatpåverkan, och Gröna Bilister hoppas att åtskilliga andra kommuner ska ta efter.

I Gröna Bilisters granskning av Växjö kommun fick kommunen särskilt beröm för

• Kommunens beslut att bli fossilbränslefri

• Kommunens höga andel egna miljöbilar

• Avsaknaden av förmånsbilar

• Stimulansen till medborgare som kör miljöbil, genom gratis parkering

• Kommunala avtal med tydlig miljöprofil, gällande bl.a. hyrbilar

• Den unikt breda satsningen på utbildning i sparsam körning, s.k. Ecodriving

• Kommunens satsning på produktion av det förnybara bränslet DME

• Den kommuninterna bilpoolen med miljöbilar så att kommunanställda slipper köra sina egna, miljösämre fordon i tjänsten

• Tankarna på att hyra ut kommunens fordon till allmänheten kvällar och helger

Gröna Bilister gav kommunen fem konkreta rekommendationer:

1. Ställ krav på att en successivt ökande andel av de fordon som används i transporttjänster som kommunen köper, ska utföras med fordon drivna med förnybara drivmedel eller hybridteknik (i linje med bl.a. Linköpings kommuns beslut).

2. Inför delfinansiering av miljöbilsinköp för företag och organisationer, om Klimpbidrag till länets gemensamma satsning inte beviljas.

3. Inför en bilpool öppen för allmänheten.

4. Ställ krav på en successivt ökande andel etanol i konventionell bensin och RME i konventionell diesel (i linje med Örebro kommuns beslut).

5. Återuppta satsningen på att etablera biogas för fordonsdrift, med stora miljövinster.

 
Ytterligare information: Mattias Goldmann, 070-309 00 45

Kommungranskningen av Växjö
Relaterat material
7/4: lokalt klimatinvesteringsstöd
Idag presenterade regeringen en del av sin satsning för att minska Sveriges koldioxidutsläpp, vilket innebär att kommuner......

30/3: Höjd bensinskatt ett nödvändigt första steg – nu blickar vi framåt
Regeringen vill höja energiskatten på fossil bensin och diesel med 44 respektive 48 öre per liter exklusive moms från den 1 januar......

10/2: Dyr snabbladdning sänder fel signaler enligt Gröna Bilister
Snart kommer det att kosta tre kronor per minut att ladda sin elbil med Vattenfalls och Fortums snabbladdare. Försäljning......

18/12: Förbifart Stockholm, en bromskloss för hållbar samhällsutveckling
Gröna Bilister konstaterar att Sveriges riksdagsledamöter inte tar klimatmålen på allvar....

4/11: Tesla Model S är Miljöbästa Bil 2015
Alla fem jurygrupper har olika vinnare, men när totalpoängen räknas samman blir Tesla Model S klar segrare i Gröna Bilist......

28/10: Miljöbästa Bil 2015 - drygt 30 fossiloberoende bilar tävlar i Kista den 3 november
År 2030 ska fordonsflottan vara fossiloberoende. De flesta bilar som tillverkas idag rullar fortfarande på våra vägar då. ......

20/8: Ny rapport från Gröna Bilister jämför klimatpåverkan
Gröna Bilister publicerar idag sin årliga rapport som sammanställer klimatpåverkan hos de drivmedel som säljs i Sverige. Utsläpp......