7/3: Kvinnligt bilval har 8 procent lägre klimatpåverkan

Bilar registrerade på män har ett genomsnittligt koldioxidutsläpp på 184,1 gram per kilometer, medan bilar registrerade på kvinnor har ett genomsnittligt koldioxidutsläpp på 169,2 gram per kilometer – en skillnad på åtta procent. I samband med Kvinnodagen uppmanar Gröna Bilister män till ett mer kvinnligt tänkande.

- Kvinnor väljer klart klimatsmartare bilar. En viktig del i arbetet med att minska bilens klimatpåverkan är alltså att tänka mer kvinnligt,  säger Mattias Goldmann, Gröna Bilister.

Ett kvinnligt bilval är i genomsnitt åtta procent klimatsmartare än det manliga. Störst är skillnaden i Överkalix, där kvinnornas bilval i genomsnitt har 21 procent lägre klimatpåverkan än männens. I 280 kommuner har kvinnornas bilval lägre klimatpåverkan än männens, medan männens bilval har lägre klimatpåverkan endast i tio kommuner.

Kvinnor kör i nästan dubbelt så hög grad särskilt bränslesnåla bilar som männen, medan andelen särskilt bränsleslukande bilar är mer än dubbelt så hög hos män som hos kvinnor, allt enligt underlagsrapporten för Bilindex, framtagen av Naturvårdsverket och Vägverket.

- Den typiske stadsjeeps- eller monstertrucksföraren är en man, medan huvuddelen av de nya snåla miljöbilarna körs av kvinnor. Det är en könsuppdelning vi måste bryta – många fler manliga bilister måste börja tänka kvinnligt i sitt bilval, säger Mattias Goldmann.

Gröna Bilister ser inga sakliga skäl eller genetiska förklaringar till varför mäns bilval har är så mycket sämre ur klimatperspektiv än kvinnors. Det bedöms som fullt möjligt att Kvinnodagen 2008 blir startskottet för ett mer jämställt beteende i bilvalet – med kvinnans bilval som förebild.

För ytterligare information: Mattias Goldmann, 070-309 00 45, mattias.goldmann@gronabilister.se.

Län till Bilindex. Siffrorna avser nybilsförsäljning 2006 – den senaste sammanställningen på denna detaljnivå som finns tillgänglig. 

Relaterat material
7/4: lokalt klimatinvesteringsstöd
Idag presenterade regeringen en del av sin satsning för att minska Sveriges koldioxidutsläpp, vilket innebär att kommuner......

30/3: Höjd bensinskatt ett nödvändigt första steg – nu blickar vi framåt
Regeringen vill höja energiskatten på fossil bensin och diesel med 44 respektive 48 öre per liter exklusive moms från den 1 januar......

10/2: Dyr snabbladdning sänder fel signaler enligt Gröna Bilister
Snart kommer det att kosta tre kronor per minut att ladda sin elbil med Vattenfalls och Fortums snabbladdare. Försäljning......

18/12: Förbifart Stockholm, en bromskloss för hållbar samhällsutveckling
Gröna Bilister konstaterar att Sveriges riksdagsledamöter inte tar klimatmålen på allvar....

4/11: Tesla Model S är Miljöbästa Bil 2015
Alla fem jurygrupper har olika vinnare, men när totalpoängen räknas samman blir Tesla Model S klar segrare i Gröna Bilist......

28/10: Miljöbästa Bil 2015 - drygt 30 fossiloberoende bilar tävlar i Kista den 3 november
År 2030 ska fordonsflottan vara fossiloberoende. De flesta bilar som tillverkas idag rullar fortfarande på våra vägar då. ......

20/8: Ny rapport från Gröna Bilister jämför klimatpåverkan
Gröna Bilister publicerar idag sin årliga rapport som sammanställer klimatpåverkan hos de drivmedel som säljs i Sverige. Utsläpp......