18/2: Generalagenternas prognos 2008: 100 000 miljöbilar, upp 86 procent från 2007

101 535 miljöbilar registreras år 2008, en ökning med drygt 86 procent jämfört med år 2007. Det visar generalagenternas prognoser, sammanställda av Gröna Bilister.

Miljöbilarna kommer att fira nya segrar på en marknad som i övrigt backar något.  Det visar generalagenternas egna prognoser till Gröna Bilister. Bakom den mycket kraftfulla förväntade ökningen finns såväl befintliga som nya miljöbilsmodeller, och ökade försäljningssiffror beräknas för såväl etanol- och biogasbilar som särskilt bränslesnåla bensin- och dieselbilar.

- Hundratusen nya miljöbilar skulle vara en fantastisk milstolpe att passera. Det innebär en klart minskad klimatpåverkan från nybilsförsäljningen, samtidigt som Sverige tar klara steg bort från oljeberoendet, säger Mattias Goldmann, Gröna Bilister.

100 000 miljöbilar skulle motsvara 35 procent av den förväntade nybilsförsäljningen på 285 000 bilar, samma andel som miljöbilarna uppnådde i januari månads registreringar.

Bakom tron på en fortsatt ökad miljöbilsförsäljning ligger en allt större oro för klimatförändringarna och en förväntad bensinskattehöjning, kombinerat med ett fortsatt stigande oljepris. Marknaden stärks givetvis också av en lång rad nykomlingar som förväntas sälja väl från bl.a. Volkswagen, Hyundai och Citroën, även om generalagenternas prognoser pekar på att också 2008 års miljöbilsförsäljning toppas av etanolbilar från Volvo, Saab och Ford.

Under 2008 gäller fortsatt den statliga miljöbilspremien på 10 000 kronor för privatpersoner, det sänkta förmånsvärdet för miljöbilar, undantaget från trängselavgifter, den reducerade fordonsskatten och de förmånligare parkeringsvillkoren i cirka 35 kommuner. 

– Att välja miljöbil är inte längre någon uppoffring – bilarna är fullt ut lika komfortabla och säkra som andra bilar samtidigt som prestanda är fullt tillräckliga. Dessutom är det numera oftast klart lönsamt att rata den gammaldags fossilbilen till förmån för modernare miljöbilar, säger Mattias Goldmann.

Generalagenternas kompletta prognos, med exakta förväntade registreringssiffror modell för modell och komplettering från Gröna Bilister för det fåtal generalagenter som inte besvarat enkäten, finns på här.


För ytterligare information:

Kontakta Mattias Goldmann, 070-309 00 45, mattias.goldmann@gronabilister.se.

Relaterat material
7/4: lokalt klimatinvesteringsstöd
Idag presenterade regeringen en del av sin satsning för att minska Sveriges koldioxidutsläpp, vilket innebär att kommuner......

30/3: Höjd bensinskatt ett nödvändigt första steg – nu blickar vi framåt
Regeringen vill höja energiskatten på fossil bensin och diesel med 44 respektive 48 öre per liter exklusive moms från den 1 januar......

10/2: Dyr snabbladdning sänder fel signaler enligt Gröna Bilister
Snart kommer det att kosta tre kronor per minut att ladda sin elbil med Vattenfalls och Fortums snabbladdare. Försäljning......

18/12: Förbifart Stockholm, en bromskloss för hållbar samhällsutveckling
Gröna Bilister konstaterar att Sveriges riksdagsledamöter inte tar klimatmålen på allvar....

4/11: Tesla Model S är Miljöbästa Bil 2015
Alla fem jurygrupper har olika vinnare, men när totalpoängen räknas samman blir Tesla Model S klar segrare i Gröna Bilist......

28/10: Miljöbästa Bil 2015 - drygt 30 fossiloberoende bilar tävlar i Kista den 3 november
År 2030 ska fordonsflottan vara fossiloberoende. De flesta bilar som tillverkas idag rullar fortfarande på våra vägar då. ......

20/8: Ny rapport från Gröna Bilister jämför klimatpåverkan
Gröna Bilister publicerar idag sin årliga rapport som sammanställer klimatpåverkan hos de drivmedel som säljs i Sverige. Utsläpp......