9/2: VM i skidskytte miljöföredöme – men det går att göra mer

Idag startar VM i skidskytte. En stor del av de officiella transporterna sker med Östersunds biogasbilar, en satsning på kollektivtrafik underlättar för åskådarna att lämna bilen hemma och hela arrangemanget är miljödiplomerat av Håll Sverige Rent. Gröna Bilister är positiva.

Östersunds kommun har lånat ut 15 av sina biogasbilar och Volvo två etanolbilar till skidskytte-VM för att minska arrangörernas klimatpåverkan. Målet var att ha enbart miljöfordon till persontransporterna, men det nåddes inte riktigt. Samtliga chaufförer har utbildats i sparsam körning.
 
Östersunds kommun har investerat i att ansluta fjärrvärme till Stadionområdet för att ersätta gasol för uppvärmning av tält och byggnader. Renhållningen sker med två biogassopbilar och VM-staben och alla 800 funktionärer har miljöutbildats av Håll Sverige Rent.
 
– VM i skidskytte är ett föredöme i miljöarbetet som många andra borde vara, men inte orkat med hittills. Satsningen på miljöbilar och sparsam körning applåderar vi kraftfullt, och något som många andra borde ta efter, säger Kristina Birath från Gröna Bilister.
 
Gröna Bilister anser att alla större evenemang bör ta ett tydligt klimatansvar, särskilt de som är beroende av att klimatförändringarna hejdas. VM i skidskytte förutsätter snö och en storskalig övergång till klimateffektiva förnybara drivmedel är en viktig del i att Sverige fortsatt har kalla vintrar.
 
Gröna Bilister uppmanar också VM i skidskytte att klimatkompensera de utsläpp som tävlingen ändå ger upphov till.
 
– Trots miljösatsningarna, innebär arrangemanget en betydande miljöpåverkan och den bör motsvaras av lika stora investeringar i utsläppsminskande projekt. Vi gör det för alla våra evenemang och VM i skidskytte bör snarast börja göra det. En sådan kompensation måste omfatta åskådarnas resor till och från tävlingarna, eftersom det sannolikt är VM:s största enskilda klimatpåverkan, säger Kristina Birath från Gröna Bilister.
 
För ytterligare information: Kontakta Gröna Bilisters Kristina Birath, 070-349 06 15, Mattias Goldmann 070-309 00 45.
Relaterat material
7/4: lokalt klimatinvesteringsstöd
Idag presenterade regeringen en del av sin satsning för att minska Sveriges koldioxidutsläpp, vilket innebär att kommuner......

30/3: Höjd bensinskatt ett nödvändigt första steg – nu blickar vi framåt
Regeringen vill höja energiskatten på fossil bensin och diesel med 44 respektive 48 öre per liter exklusive moms från den 1 januar......

10/2: Dyr snabbladdning sänder fel signaler enligt Gröna Bilister
Snart kommer det att kosta tre kronor per minut att ladda sin elbil med Vattenfalls och Fortums snabbladdare. Försäljning......

18/12: Förbifart Stockholm, en bromskloss för hållbar samhällsutveckling
Gröna Bilister konstaterar att Sveriges riksdagsledamöter inte tar klimatmålen på allvar....

4/11: Tesla Model S är Miljöbästa Bil 2015
Alla fem jurygrupper har olika vinnare, men när totalpoängen räknas samman blir Tesla Model S klar segrare i Gröna Bilist......

28/10: Miljöbästa Bil 2015 - drygt 30 fossiloberoende bilar tävlar i Kista den 3 november
År 2030 ska fordonsflottan vara fossiloberoende. De flesta bilar som tillverkas idag rullar fortfarande på våra vägar då. ......

20/8: Ny rapport från Gröna Bilister jämför klimatpåverkan
Gröna Bilister publicerar idag sin årliga rapport som sammanställer klimatpåverkan hos de drivmedel som säljs i Sverige. Utsläpp......